Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

O KOMUNITÁCH

 

V březnu 2020 jsme zde zveřejnili autorský článek o aktuální situaci s covid záležitostí a všemi souvislostmi, které z toho logicky vyplývají. Článek jsme uvedli pod názvem Budoucnost se tvoří teď a můžeme se pod tím podepsat i po dvanácti měsících trvání krize. Následoval článek v podobné stylu s názvem Máme pud sebezáchovy?

Nemáme zpětnou vazbu, zda informace v článku někoho inspirovaly, jisté je, že situace se nejen nezlepšila, ale stále se zhoršuje a podle stávajících indicií povede k realitě, kterou budeme postupně všichni žít, a kterou jsme popsali v článku Oni mohou všechno a taky to udělají. Neradi bychom po roce konstatovali, že se i věci v textu uvedené naplnily. Jinými slovy, že jsme MY dovolili, aby ONI svůj plán uskutečnili.

Napíšeme znovu a co nejjednodušeji, co jsme už zde uváděli mnohokrát. Každý by si měl najít svůj vlastní obor, svoji "parketu", kde by mohl být užitečný sobě a ostatním. Kladli jsme důraz na to, aby se lidé sdružovali do skupin či komunit a společně přispěli k tak toužebné změně stávající situace. Namísto posunu vpřed tímto směrem, lepšímu světu, kdy budou lidé spolupracovat, se stal život ještě více individualizovaným, jednotlivci jsou odděleni od celku, dáni napospas sobě samému...a ČEKAJÍ. Na co čekají? No přeci až se to rozvolní....

Nerozvolní. Proč by se to mělo rozvolňovat, když to všechno tak hezky klape a jak bez odporu kráčíme vstříc elektronickému kontrolnímu systému. 

My zde na Malé Atlantidě už svoji cestu máme. Máme ji 10 let. Tenkrát jsme nekupovali pozemky pro sebe, pro dva lidi je to příliš velká plocha. Pořizovali jsme pozemky se záměrem, že zde najde domov skupina lidí, která tady bude žít svobodně, nezávisle na systému a starat se o společný majetek, jako by to byl jejich vlastní.

Ty nejhorší začátky máme už za sebou, dali jsme do tohoto magického místa všechnu energii, kterou jsme měli a postupně přetvářeli prostor, aby byl příjemný k obývání a půda poskytla své plody. Je ale potřeba říci, že prostor stále ještě plně neodpovídá představám a účelu, který by měl plnit. Je nutné přiložit ruku k dílu a společně prostor dobudovat k všeobecné radosti a prospěchu. Pozemky o rozloze 5ha mají obrovský potenciál pro rozvoj a čekají na vhodné kandidáty, kteří by se chtěli podílet na unikátním projektu. 

UNIKÁTNÍ PROJEKT MALÁ ATLANTIDA

Místo, kde se žije jinak. Svobodně, bez předsudků. Všichni pro dobro všech. Bez konkurence a vlastnění. Podle morálního kodexu. Zatím máme otevřené dveře, může se k nám přidat kdokoli, krátkodobě i dlouhodobě. Přednost mají samoživitelky s dětmi. Až se budeš rozhodovat, polož si dvě otázky:

1. V čem se kvalita mého života zlepší, pokud se stanu členem komunity?

2. V čem mohu já být prospěšný komunitě?

Obě otázky mají stejnou kvalitativní úroveň. Protože když si tuto otázku položí každý, nemůže z toho vyplynout nic jiného,než vyvážená spravedlivá společnost, kdy každý slouží každému.

Lidstvo nakonec přijde na to, že se musí změnit fungování společnosti jako takové, že principy konkurence a vlastnění vedou pouze a jen ke zkáze, k drancování přírodních zdrojů, k nenávisti a závisti mezi lidmi. Z toho bude těžit jen a jen temná strana a sami sobě tím vykopeme hrob. Jenže otázka je, kdy nastane ten mezní okamžik, kdy už to bude pro většinu nežitelné, jak hodně to bude muset být vyhrocené a kruté, abychom pocítil nutnost změny?

Nedávno jsme narazili na zajímavý channeling prolínající se do budoucnosti, do roku 2096. Osoba, která z této doby channelovala nevykreslila moc pro nás dobrou budoucnost. Kromě válek a přírodních katastrof od roku 2025 do roku 2096 se ukázali jako nejnebezpečnější umělí námi vytvoření humanoidi, kyborgové s ohromnou silou a inteligencí. Dovolím si nyní citovat jednu z myšlenek channelujícího muže z budoucnosti:

Nakonec byli poraženi, ale pouze silou každé z nezávislých zemí a národních států, které povstaly, a také masivními přírodními katastrofami, zemětřeseními, povodněmi a chaosem, byla zlomena velká část síly zla, takže i když toto je dobou velké smrti a velkého šílenství, je to také doba velké přestavby a velké svobody, protože komunita, ve které nyní žiji ... vděčí za svoji existenci právě tomuto období. Potřebuji však zdůraznit, že naše historie nás učinila silnými, zvědavými, nezávislými a vitálními. Protože je to tak násilné a brutální, dalo nám to sílu vůle, která ve vesmíru nemá obdoby.