Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Co je Malá Atlantida

PRO NAPROSTÝ NEZÁJEM O KOMUNITNÍ ŽIVOT, MYSTICKÁ SETKÁVÁNÍ, tématické akce A POBYTY V PŘÍRODĚ, o služby a produkty, SE K 1.ČERVENCI 2019 STRÁNKY MALÉ ATLANTIDY ZAVÍRAJÍ.

Místo, kde se žije na principech  sdílení

Místo, kde se neplatí penězi.

Místo, kde proudí léčebné energie.

Místo, kde jsou ženy bohyněmi.

 

NOVÉ ČLÁNKY: Nábor do komunityJak to vypadá v 5D,   Vypínejte na noc wifi,   Proč nám ET nepomohou

 

 TERAPIE INERTNÍMI PLYNY  

odstranění příčin nemocí

rušení negativních myšlenkových vzorců

rozvoj mentálních schopností

 

Kontakt:

Email: mala.atlantida@gmail.com

Email: mala.atlantida@email.cz

Tel. Shanti 721 783 130

Tel. Liběna 603 477 546