Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Anatomie dimenzí

Svět je složen z mnoha Vesmírů. Vesmíry se rozmnožují pučením – z jednoho Vesmíru může vypučet množství jiných Vesmírů. Každý Vesmír je řízen podle svých vlastních interních principů a zákonů. Každý Vesmír je složen z patnácti dimenzí. Každá dimenze je řízena systémem interních principů a zákonů podřízených principům a zákonům Vesmíru jako celku.

Každá dimenze je složena ze sedmi frekvenčních vrstev. Každá frekvenční vrstva je řízena systémem interních principů a zákonů, které jsou upravovány dimenzionálními a kosmickými principy a zákony.

 

Třetí dimenze:

 •  V 1. a 2. frekvenčním pásmu 3. dimenze se nachází duchovní podstata elementárních a živlových bytostí.

 •  Ve 3. frekvenčním pásmu 3. dimenze je duchovní podstata minerálů.

 •  Ve 4. frekvenčním pásmu 3. dimenze se nachází duchovní podstata zvířat.

 •  V 5. frekvenčním pásmu 3. dimenze se nachází fyzická podstata padlých lidských Duchů – pouze zde existuje dualita.

 •  V 6. frekvenčním pásmu 3. dimenze se nachází duchovní podstata Dévů.

 •  V 7. frekvenčním pásmu 3. dimenze se nachází duchovní podstata padlých lidských Duchů a duchovní podstata rostlin.

   Původ Vesmíru PODLE INTELIGENCE RA

horovo oko

       Ra:

      První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Potom se nekonečno stává vědomím... Jak se Stvořitel rozhoduje zažít Sebe, manifestuje v něčem, co bychom vnímali jako vesmír. Jak Stvořitel pokračuje v zažívání Sebe Sama, manifestuje svobodnou vůli a Lásku...

       Působením svobodné vůle a Lásky se vytváří mnohost. Mnohost nejprve začíná jako výron nespoutané kreativní síly, která pak tvoří modely. Modely energie začínají nabývat pravidelnosti svých rytmů a polí, tedy tvoří dimenze a vesmíry. Galaxie a všechny ostatní hmotné věci jsou produktem individualizovanými porcemi inteligentního nekonečna. Každá jednotlivá, individualizovaná porce Jednoho se stává Spolu-Stvořitelem a tvoří vesmír.

       Každý vesmír se vyvíjí se svou vlastní sadou přírodních zákonů. Jakákoli část jakéhokoli vesmíru, bez ohledu na to, jak malá, obsahuje, stejně jako na holografickém obrázku, jediného Stvořitele, což je nekonečno. A tak vše začíná a končí mystériem. 

       Osm Rozměrů

       Ra říká, že veškerý život se musí vyvíjet skrze osm rozměrů.

       Byl jsi to ty a já, říká Ra, kdo stvořil tento Vesmír. Tamto jsou naše hvězdy, na kterých sníme. My jsme přesně tou samou Nekonečnou Inteligencí, která to tehdy všechno začala a jsme na zpáteční cestě k právě té samé Nekonečnosti - po které se budeme recyklovat a začneme vše od začátku. Alfa a omega, nikdy to nekončí, kroužíme stále dokola skrze těchto osm rozměrů. A je vždy akt svobodné vůle a Lásky, co pohání naše energie skrze rozměry a vytváří tak evoluční pohyb.

      Zde je stručný přehled toho, co Ra prohlašuje za stupně tohoto cyklu mnoha bilionů let: 

 •  První Rozměr - Čtyři alchymistické elementy země (minerály), vzduchu (vítr), ohně a vody. Oheň a vzduch působí na minerály a vodu a pohání vývoj k vědomí a Druhému Rozměru.  
 • Druhý Rozměr - Počátek zvířat a rostlin. Toto stádium vývoje na Zemi trvalo 4,6 milionů let.  
 • Třetí Rozměr - Současný stav lidského rodu. Toto je stádium sebe-uvědomování si. Jsou nezbytné dva základní aspekty: logické myšlení a intuitivní myšlení. Aplikací obou těchto kvalit bychom měli přijít na to, že jsme součástí jeden druhého, což vede k prožití Lásky. 

       Kupodivu, smyslem toho, že máme fyzické tělo, které se s věkem stává slabším, podle Ra bylo pohnout nás směrem k soucitu a starostlivosti, jak budeme navzájem sledovat úpadek našich těl. Jakmile se naučíme této kvalitě Lásky, přesuneme se do vyšších rozměrů, kde jsou naše inkarnace podstatně delší.

      Cyklus pro všechny inkarnace ve Třetím Rozměru je podle Ra 75 000 let.  

 • Čtvrtý Rozměr - Vnímání ostatních jako součásti Sebe. Toto je sféra soucítění, kde dosáhneme schopnosti porozumět utrpením Třetího Rozměru. Individuální rozdíly jsou stále vyjadřovány, ale je vytvořena harmonie skrze skupinový konsenzus, neboť lidé vědí, co si ostatní myslí. 

      Jak se Čtvrtý Rozměr vyvíjí, skupina jednotek duše/těla/ducha (tedy lidí) se stává schopnou vytvořit "celek společenské paměti", kde všechny zkušenosti každé entity jsou dostupné celku.

       Typická doba trvání jedné inkarnace ve Čtvrtém Rozměru je 90 000 let a celý cyklus prožití všech inkarnací v tomto rozměru zabere 30 milionů pozemských let.  

 • Pátý Rozměr - Moudrost a okamžitá manifestace. Lekce soucítění obdržené ve Čtvrtém Rozměru vedly k moudrosti v Pátém. Entity Pátého Rozměru mohou rozptýlit jednu manifestaci a vytvořit novou jak se jim zachce.  
 • Šestý Rozměr - Zkušenost/zažití Sebe Sama jako Světla. Ra je entitou Šestého Rozměru. Prožití tohoto cyklu trvá 2,5 milionu let. 
 • Sedmý Rozměr - Vyvrcholení. Sedmý Rozměr je kompletní bytost, "Stvořitel, který zná Sám Sebe a opět koncentruje do Jednoho Stvoření, jak se chystá ke vstupu do Osmého Rozměru". 
 •  Osmý Rozměr - Návrat do nekonečna. Podle Ra se zde nachází mystérium, jež nemůže být vyjádřeno slovy. Stejně jako na hudební stupnici, Osmý Rozměr je také Prvním Rozměrem další oktávy.

 

       Jelikož každá entita disponuje svobodnou vůlí, uvedená časová rozpětí jsou pohyblivá. Žádná entita nemůže být nucena k posunu na žebříčku jednotlivých rozměrů, dokud není připravena a dokud se nerozhodla, že tak učiní.

       Entity vyšších rozměrů, na Šesté úrovni a výše, mohou sloužit jako Vyšší Já pro entity z nižších úrovní. Někdy je nazýváme Duchovními Průvodci.

      Na celém tomto scénáři je něco neuchopitelně majestátního. Tady jsme, ve Třetím Rozměru, s těly vytvořenými z hmoty Prvního a Druhého Rozměru naší minulosti, s Vyšším Já, jež představuje budoucí já - do kterého dorosteme.