Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Anunnaki a pozemské ženy

Uvádíme zde úryvek z knihy Působení Plejáďanů – Nová kosmologie pro Věk Světla. Zde Plejáďané vysvětlují, proč a jak probíhalo křížení "bohů" Anunnaki s lidskými ženami.

Nibiřané (Anunnaki) se opět vrátili v roce 7200 př.n.l. a byli ohromeni poznáním, že jste začali uctívat
Bohyni! Všechno bylo Bohyní a Nibiřané si vzpomněli, že jim Galaktická Federace dala
právo k inkarnaci na Zemi. A tak jste spolu stavěli chrámy ve tvarech těla Bohyně a
kamenné kruhy, ve kterých měly kameny tvar lingamů. Vy jste se přestali dívat na
Anunnaki jako na bohy. V té době vás impulsovali Plejáďané a vy jste milovali děti, ženské
umění a krásu. Když ledovce ustupovaly na sever, na území Úrodného Půlměsíce vás
Anunnaki začali učit jak stavět rozsáhlé systémy kanálů a hrází k zadržování vody, vy jste
ale nechtěli měnit uspořádání kaňonů a údolí, protože vám každé připomínalo tělo Bohyně.
Cítili jste, že si vás tito bohové podmaňují.
Navíc si vybrali některé z vašich nejkrásnějších žen, aby se staly bohyněmi. Anunnaki si ve
skutečnosti ženy vybrali proto, aby sami sebe vsunuli do inkarnačních cyklů Země, a to
bylo něco, co se nikdy předtím nestalo. Když se inkarnuje hvězdná bytost, splyne
s duchovním tělem – KA – člověka a dítě, které se narodí je Sirianský, nebo Plejádský
hybrid, kříženec. Protože však Nibiru je planeta, aby mohli Nibiřané vstoupit do
inkarnačních cyklů, potřebovali prožít fyzické splynutí s člověkem. Podařilo se jim to –
dokonce o tom vypráví příběh i vaše Bible – a výsledkem je, že jejich krev je navždy
součástí lidské krve. Na oplátku učily bohyně, třeba Ninhursag a Inanna, lidi o genetice,
šlechtění rostlin a semen a o domestikaci zvířat. Pozemské ženy si Anunnaki vážily, neboť
zvyšovali hodnotu jejich myslí a byly fascinovány neobyčejnými kvalitami svých dětí. Bylo
to období křížení Nibiřanů s lidmi, aby se zvýšil genetický potenciál pozemšťanů. Před
rokem 7200 př.n.l. bylo toto křížení prováděno kvůli přežití Nibiřanů a Nibiřané vás
používali jako laboratorní zvířata.
Ctíce vaše nové společenské postavení, Anunnaki stavěli veliké Ziguraty, věže, které čněly
do oblak, ve kterých se sexuálně spojovali s pozemskými ženami. Toto sexuální spojování
bylo spíše souboji, protože ženy prožívaly při sexu s Anunnaki bolest a rození Nibiruánských
dětí bylo rovněž velmi bolestivé, neboť Nibiruánci v sobě nesli pro pozemšťany prvky
neslučitelnosti.
Do té doby bylo sexuální spojování a rození na této planetě velmi přirozené. Lehce jste
slučovali svá elektromagnetická pole i svá fyzická těla a vašimi kanály kundalini lehce
proudily vibrace Měsíce, Slunce i planet. Byli jste k sobě přitahováni spřízněností planet ve
svých mapách zrození a vaše splývání bylo vždycky lehké a radostné. Sex s Anunnaki byl
násilný a v mnoha ohledech nepřirozený, protože zde bylo málo energetické slučitelnosti.
Byli jste tím zmateni, zatímco bohové poprvé prožívali energii kundalini. Zamilovali si to, a
když začali prožívat sex tak, jak se prožíval na Zemi, mužští bohové se dokonce mezi sebou
spojovali navzájem. Velká většina bohů byla mužská, protože Nibiru je velmi patriarchální
planeta, čehož je příčinou, že se tato planeta nikdy nepřelidnila. O spojování bohyň
Anunnaki s lidskými muži existuje několik starých legend, jako třeba o bohyni Inanně.
Anunnaki cítí ve svých tělech elektrickou energii, protože jejich základem je kov, jako
kdyby byli drátem, kterým proudí elektřina. Všechen nesoulad a nerovnováha mezi muži a
ženami dnešních dnů pochází z tohoto neslučitelného energetického spojování v těchto
dávných dobách. Váš odpor k hadům pochází rovněž z této fáze vašeho vývoje, protože
většina vtělených Anunnaki má hodně společného s plazy. A byli to ti bohové s plazí vizáží,
kteří se spojovali s lidským ženstvím. Energetická nerovnováha v té době byla tak silná, že
se mezi sebou často spojovali bratři a sestry narození z těchto spojování, a dělali to proto,
aby zvýšili genetickou čistotu Anunnaki, zatímco sami byli sráženi dolů bolestí a stresem.
Jediným způsobem, jak dnes získat energetickou rovnováhu zpět je, že se budete sexuálně
spojovat jen tehdy když budete v energetické rovnováze a v tom spočívá i možnost silného
prožívání energie kundalini. Musíte si své partnery velmi pečlivě vybírat, abyste byli
schopni dosáhnout sexuální extáze, protože, jsouce lidmi, je to vaše jedinečné právo.
Jakýkoliv akt zaměřený na sex vám okamžitě připomene vaše sexuální spojování s bohy, ať
již je to homo, nebo heterosexuální spojování.
Předtím nežli se Anunnaki začali s vámi sexuálně spojovat, měly ženy těla, která
vyzařovala světlo ven ke hvězdám. Když muž vnikl do ženského těla, během orgasmu se
stal hvězdou. Sexuální souboje s bohy srazily ženského ducha, spláchly jej do
třídimenzionálního těla a to byla v Rajské Zahradě ztráta nevinnosti. Ženy ztratily svůj
multidimenzionální kontaktní bod – KA – světelné tělo a uvázly v tělech, která byla
používána pro sex a rození dětí. Aby toto bylo napraveno, musíte se prostřednictvím
orgasmu opět sloučit se svým KA. Přiměřeně k této ztrátě své nevinnosti se ženy naučily
jak vypudit své KA ze svého těla, kromě několika kultur, které nebyly Anunnaki ovlivněny,
jako je kultura Minoanská a Keltská.