Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Chrámová škola Malá Atlantida

chrámová ŠKOLA malá atlantida

změna názvu 

Původní název Chrámové školy ženských mysterií byl SESTERSTVO RŮŽE. Tímo názvem jsme se chtěli přidat ke celosvětovému hnutí kněžek pod inspirací Cobry. Cesta společenství Sesterstva růže tak, jak je prezentována na webových stránkách i samotnými členkami hnutí, se však rozchází s pojetím práce bohyně na poli vlastní sexuality s naším učením, že v podstatě nezůstal žádný styčný pod pro společný postup práce. Proto jsme přejmenovali naši školu na Chrámovou školu Malá Atlantida. Dovolili jsme si uvést hlavní rozdíly mezi pojetím Sesterstva růže a Chrámovou školou na Malé Atlantidě:
  1. Sesterstvo růže má jako stěžejní práci mentálního charakteru, zatímco Chrámová škola Malá Atlantida klade důraz prioritně na práci s tělem. 
  2. Sesterstvo růže se veřejně prezentuje a zakládá skupiny, které pracují stejnými technikami. Chrámová škola Malá Atlantida je tajný chrám, kde dostávají kněžky informace podle výsledků své práce.
  3. Členky Sesterstva růže se pravidelně i nepravidelně scházejí na svých meditačních schůzkách, avšak Chrámová kněžka se cele odevzdává svému poslání a žije přímo v Chrámu s ostatními kněžkami.
  4. Sesterstvo růže má mezi svými členy muže, zatímco Chrámová škola Malá Atlantida je výhradně záležitost žen s výjimkou velekněze.
  5. Sesterstvo růže může mít neomezený počet členek. V Chrámové škole je jasně daná hierarchie vnitřního a vnějšího kruhu a pozice velekněžky.

 

profil uchazečky Chrámové školy

Chrámová škola Malá Atlantida je otevřena všem uchazečkám, které chtějí proniknout do posvátných ženských mysterií a nabyté vědomosti praktikovat ve svém životě. Prvotní předpoklad k budoucí práci chrámové kněžky je naturálnost, otevřenost, absence zábran a tabu a alespoň částečně zpracované ego. Pokud uchazečka sama vnitřně cítí, že se chce rozvíjet touto cestou, je to ideální stav. Nerozhoduje věk, stav, vzdálenost ani duchovní úroveň novicky.

cesta ke kněžce

Na tomto místě je třeba zmínit důležitou věc - společná práce kněžek má energetický význam pouze v případě, pokud žijí a pracují na jednom místě. Vysvětlíme. Pokud se pracovnice Sesterstva růže scházejí pouze občasně, tak jimi prováděné techniky mají pouze lokální a dočasný význam. Energetické pole, které se vytvoří při společné práci kněžek, se po ukončení seance rozpouští, neboť již není energeticky dotováno přítomnými ženami. Po ukončení obřadu se ženy rozcházejí za svými běžnými každodenními starostmi a společné pouto se trhá. 

Než ale bude adeptka přijata k trvalému pobytu na Malé Atlantidě, je potřeba projít určitou fází kněžského výcviku, který může být pro různé ženy různě dlouhý podle toho, jaké má předpoklady pro tuto práci. Každé ženě se věnujeme individuálně.

kdy a jak začít

Kdy? Právě teď. Pokud jsi dočetla úvodní text Chrámové školy až sem a hoříš zvědavostí, co vlastně v tom chrámu dělají, dovol sama sobě zavolat na tel-60347746. Zvednu to já, Liběna, a zodpovím ti tvoje zvědavé otázky.

cena

Na tomto místě bych mohla vyhodit libovolnou sumu v českých korunách. Tři tisíce? Třicet tisíc? Jaká částka dostatečně vystihne hodnotu předávaného vědění? A jak to vlastně posoudit, když vědění má hodnotu jen pro toho, kdo jím disponuje? Nakonec jsem se rozhodla pro dobrovolný příspěvek na rozvoj Malé Atlantidy.  

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem