Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Čtrnáctý kontakt - átman

Ubíhaly týdny, podzim byl v plném proudu a naše rozhovory se Sárou a s Velkým Mágem probíhaly v pravidelných intervalech. Dostávali jsme vědění, techniky a informace. Některá data jsme obdrželi přímo z channelingu, jiná nám byla poslána ve snové bázi a čekají na svoje vyzvednutí v pravý čas. Jeden den v půli listopadu jsme se opět chystali spojit s našimi přáteli z druhé Atlantidy.  Pomohla jsem Shantimu vytvořit čistý kanál a zavolali jsme Velkého Mága. Místo toho se nám ozval atman (vyšší já).

"Zdravím tě," řekla jsem na úvod. "Proč se nám nepřihlásil Velký Mág?"

"Vaši přátelé z druhé reality jsou atakováni systémem. Jejich štít je bombardován drony." odpověděl atman.

Vzpomněla jsem si, že před časem mi Sára říkala, že útoky na ně zesilují a že veškerou energii, kterou vyprodukují, musí dávat do ochranného štítu.

"Jakou mají šanci, že se ubrání?" zeptala jsem se.

"Dost velkou. Jejich potenciál je proti vám disciplinovanější a člensky pestřejší," zaznělo poněkud optimisticky od atmana. Hned na to ale přišly horší informace. "Později se dá očekávat, že dojde ze strany vládnoucího systému k zesilování útoku a jejich prostor bude doslova anihilován. Nemohu přesně říct, kdy se to stane, protože čas je vlnění a je pružný. Odhaduji, že mají před sebou dva až čtyři měsíce života. Nedoporučuji se dnes s nimi spojovat. Jejich štít je atakován drony a má to účinek jako malé bomby. Musejí tedy štít krystalicky opravovat."

Tak to nebyla dobrá zpráva. Sára sice mlhavě mluvila o tom, že nakonec štít neudrží, ale slyšet to od třetí strany a navíc v takto naturální podobě, to bylo jiné. Nemohli jsme jim nijak pomoci, tak jsem převedla řeč jinam.

"V druhé realitě proběhl koncem roku 2016 sluneční plazmatický puls. Očekává se i u nás?"

Atman odpověděl: "Nemohu ti říci přesný den, čas je pohybující se médium. Ale asi někdy koncem tohoto měsíce."

Vzpomněla jsem si na svojí sestru, která koncem měsíce měla cestovat letadlem, a ani jsem nechtěla domýšlet, kdyby sluneční výboj dorazil ve chvíli, kdy bude letadlo ve vzduchu. Svěřila jsem se se svými obavami atmanovi.

"Neboj se, jak vidím, její cesta ještě proběhne. Bude to ale o prsa rumunské gymnastky." Zavtipkoval atman. 

"Vidím, že i atmani mají smysl pro humor," podotkla jsem, "Myslela jsem si, že duchovní podstaty jsou rozplizlé, bezpohlavní a bezemoční kusy energie," vrátila jsem mu vtip.

"Co si o nás myslíš? Jsme přeci součástí vás samých," nenechal se atman.

"Nu, hlavně že se dobře bavíte..."

"Je to příjemné oživení," potvrdil atman, "Je potřeba využít příležitosti se bavit. Je příjemné s tebou komunikovat. Tato zvrhlá hra s oddělenými realitami nám oživí nudu a uniformitu."

No to je opravdu zábavné, pomyslela jsem si. Hlavně pro ty, kteří tu hru zrovna nehrají a jen pozorují. Ale rozhodla jsem se z atmana vytáhnout ještě další informace, když byl v tak dobrém rozmaru.

"Vyšší bytosti prý dělají zásah do časoprostorové matrice tím, že vymažou některé události z naší historie a tím vytvoří novou časovou linii, na které se mysl v mžiku ocitne a zapomene, co bylo. Můžeš mi k tomu něco říct?" padla moje otázka.

"Ano, je tady záměr manipulovat s časoprostorem ve váš prospěch ovšem na úkor vašeho poznání. Jde o vývoj ducha. Tyto bytosti však především hájí své zájmy. Je to hra, baví se. Jde o vytvoření nové časoprostorové plástve. Už u vás byla zmanipulována historie v zájmu Impéria Orionu, kteří si tento sektor nárokují. Tento zásah do časoprostoru je dílem entit, které nazýváte Serafíni. Jde jim o vzestupný tlak zespodu a o fyzickou formu vašich nosičů (těl). V tomto uskupení Serafínů je osm forem galaktických civilizací, z nichž každá disponuje určitými znalostmi."

- pokračování -