Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Delfíni a my

Těsně před usnutím jsem měla vizi, že jsem delfín. Plula jsem v oceánu se svými bratry a sestrami, necítila jsem chlad, necítila jsem odpor vody a bylo mi báječně. A co víc, pamatovala jsem si v delfíním těle všechny svoje inkarnace. Všichni delfíni si je pamatují. Není důvod si je nepamatovat, protože ve vodním živlu je pravidlo příčin a následků poněkud utlumeno - jako by byli v jakési oddělené realitě. 

To mě přivádí k myšlence, že my, lidé, jsme napůl vodní a napůl suchozemské bytosti. Lidský plod se 9 měsíců pohybuje ve vodním prostředí. Průchod branou do suchozemského světa je pro něj šok a tímto šokem také zapomíná na svoje předchozí životy. Určitou pomocí pro nově se rodícího člověka je porod do vody. Jak se zjistilo, dítě po porodu zcela spontánně plave. Po dobu, kdy je stále ve vodním prostředí, si uvědomuje vše - kdo je, proč se jako duše rozhodlo vstoupit do tohoto života a právě těmto rodičům, pamatuje si svoje předchozí inkarnace i svoje úkoly v toto životě. Umožníme-li dítěti co nejčastější plavání ve vodě, jako v prostředí, ze kterého se narodilo, pomůže to jeho duchovnímu vývoji více, než si dovedeme představit.

Zde je video porodu do vody za asistence delfína. Moc krásné a dojemné.

O delfínech už toho bylo napsáno hodně, o jejich inteligenci, způsobu komunikace, echolokátorech a jejich vztahu k lidem. Mně však v poslední době zaujala informace o jejich orientaci v prostoru.

Posledních třicet let lze pozorovat nezvyklé změny magnetického pole související s přechodem Země do páté dimenze. Ptáci nemigrují do svých obvyklých míst. Používají totiž magnetické siločáry k navigaci letu domů po svých migračních drahách a tyto siločáry se dramaticky mění. Domnívám se, že příčina uvíznutí velryb a delfínů na pobřeží je stejná, neboť také užívají tyto siločáry k migraci. Mnoho magnetických siločar, které původně kopírovaly pobřeží, je nyní na pevnině. Kytovci tyto linie následují a nyní místo do vody míří na pobřeží, a zde uvíznou.

delfiny2