Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Devátý kontakt - učení a sluneční puls

Postupně se všichni členové komunity probrali z bezvědomí. Zpočátku byli dezorientovaní kvůli časovému posunu, ale postupně se začali regenerovat. Nejlépe na tom byly děti, ty se rychle přizpůsobily, a nejhůře na tom byla Sára. Pravděpodobně proto, že v minulém měsíci prošla velkým traumatem a tělo potřebovalo velké množství energie na regeneraci. Jak mi oznámil Velký Mág, byla zmatená a nic z posledního měsíce si nepamatovala. Došlo k tomu, co Velký Mág předpokládal - celý prostor Atlantidy prošel časovou dilatací, takže pod ochranným štítem běžel čas jinak než v okolí.

S Velkým Mágem jsme se spojili prostřednictvím channeligu hned druhý den. 

"Děkuji ti, ženo z jiné reality. Vydala jsi ze sebe, co jsi mohla Bez tvojí energetické podpory bychom to nezvládli." Byl to úžasný pocit, slyšet takovou pochvalu z úst Velkého Mága. Cítila jsem obrovskou radost, dalo by se říci až hrdost na sebe samu. Zároveň mě těšilo, že spojení dvou skupin dopadlo dobře a společně teď mají naději, že to zvládnou. Moje nadšení ale netrvalo moc dlouho, protože Velký Mág řekl: "Protože velekněžka je teď indisponovaná, dovol mi, abych převzal dočasně její roli a učil tě." Následovaly pokyny k mojí duchovní práci. V podstatě navazovaly na učení, které mi předávala Sára, jenže v daleko syrovější a naturálnější podobě. 

Když jsme probrali podrobnosti mojí výuky a technik, které musím každodenně provádět, přešli jsme k jinému tématu.

"Jak se ti líbí na Atlantidě?", zeptala jsem se.

"Prošel jsem si všechny pozemky a byl jsem nadšený, když jsem viděl, co všechno ženy dokázaly. Doslova před nimi smekám."

"Sára mi vyprávěla o vaší realitě, ale zdaleka jsme neprobrali všechno. Zajímalo by mě, zda ve vaší realitě došlo ke krachu bankovního systému a kdy to bylo." převedla jsem téma trochu jinam.

"Ano, došlo k tomu v únoru 2017. Z lidí, kteří měli domy zatížené hypotékou, se stali bezdomovci. Systém této situace využil k ještě většímu ovládnutí lidí a k zavedení bezhotovostních plateb a jakýchsi hotovostních žetonů." odpověděl Mág.

"A kde nyní lidé tyto žetony berou?" zajímalo mě.

"Dostávají je od systému za různé služby a také za udavačství."

"Když ve vaší realitě nejsou muži, kdo dělá těžké nebo specializované práce? Například kdo řídí zemědělské stroje?"

"Kombajny řidiče nemají, mají automatické navádění ze satelitu."

"No a co třeba řemeslné nebo opravářské práce", bylo mi to stále divné.

"Když se něco porouchá, odneseme to v určitý den na svozové místo v obci, odtud se to odveze a za několik dní se to zase přiveze opravené. Zaplatí se za to žetony. Muži jsou uvězněni v pracovních táborech, kde dělají různé činnosti. Kdo se jednou dostane do takového tábora, už se nikdy nevrátí."

Logicky mě napadlo, proč tedy neodvedli i Velkého Mága. Nezeptala jsem se ho, neboť jsem cítila, že i on má svá tajemství, o kterých nechce mluvit.

"Můžeš mi něco říct o vaší politické situaci?"

"U nás to bylo několikrát na hraně, schylovalo se k válce. Ale všechny války, ve kterých ztratíš "jenom" svoje tělo, jsou přijatelnější než bariéra, ve které teď žijeme a ze které není úniku. Já budu v nejbližších měsících pracovat na tom, abych vytvořil jakési miniaturní červí díry skrze repulzní blánu, kterými alespoň někteří z nás budou mít šanci uniknout z této reality a zrodit se u vás."

Mág se chvíli odmlčel a pak pokračoval: "To je můj nejdůležitější úkol. Než se mi to podaří, musím tady všechny na Atlantidě ochránit."

"Pokud se ti podaří vytvořit průstřely umělým štítem kolem vaší reality, jak dlouho v tomto meziprostoru duše mohou zůstat?"

"Asi dva roky, spíše méně. Proto je důležité mít do té doby pro nás připravená těla. Chceme a musíme se zrodit u vás na Malé Atlantidě."

V duchu jsem počítala - kdyby s jim podařilo protáhnout všechny duše od nich k nám - to je dohromady šestnáct těhotných žen. No pěkné.

"Všechny duše, které se u vás narodí včas, vám budou schopni pomoci s navibrováním, abyste zvládli přechod do vyšší dimenze. Pokud je budete vychovávat správně. A jejich cílem je samozřejmě také vzestup. Pomůžeme si navzájem." uzavřel téma Velký Mág.

"Řekni mi ještě, jaké události máme globálně očekávat, pokud budeme kopírovat vaši realitu?" zeptala jsem se.

"Země v naší realitě prošla na konci roku 2016 ramenem slunečního výronu plazmatického charakteru. Přispělo to k  prohlubujícímu chaosu vědomí lidí. nejvíce byly postižené země v zámoří a do určité míry to zasáhlo i Evropu."

(Pravděpodobně šlo o sluneční záblesk, který očekáváme i v naší realitě, ale u nás jsou mimozemskými bytostmi instalovány kolem sluneční soustavy kosmosféry, které zachycují destruktivní energetická pole ze středu galaxie. Pozn.autorky.)

 "A jaké byly důsledky tohoto slunečního pulsu?" 

"Padla satelitní síť, elektřina a nastal chaos. Teď zrovna jsem si naskenoval pravděpodobnost děje ve vaší realitě. Vidím jakési vysokofrekvenční zařízení na několika místech planety, které vysílá vlnění do nižších vrstev atmosféry. (Pravděpodobně Mág mluví o zařízení HAARP, pozn, autorky). Tímto zařízením lze sluneční puls a důsledky uměle upravovat - zesilovat. My to u nás nemáme, ale i bez toho je to hrůza."

"Jak dlouho u vás trvalo, než se obnovil původní stav?" 

"První nápravy se začaly uskutečňovat po třech dnech, ale skutečné odstranění následků trvalo více jak čtyři měsíce. Nejdříve se zprovoznily sítě ve městech, poslední v řadě šly vesnice."

"Takže nefungovaly mobilní telefony ani rozvodná síť?" 

"Ano. A do toho si představ propad bankovního systému."

"Můžeš nám poradit, jak se těmto vlivům ubránit či je alespoň eliminovat?"

"Nejdůležitější je jídlo, takže si udělejte zásoby. Stejně důležitá je ochrana proti rabujícím bandám, proto doporučuji vytvořit ochranný energetický štít nad vaší Atlantidou. Použijte techniky, které jsem vám před časem řekl. Vy víte jaké."

"Jak se zotavuje moje přítelkyně Sára?" Zeptala jsem se na závěr.

"Je jí mnohem lépe, brzy se s tebou bude moci spojit. Teď sedí vedle mě, ví, že o ní mluvíme a usmívá se na tebe."

"Pozdravuj jí tedy a všechny bytosti na Atlantidě."

- pokračování -