Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Druhý kontakt - začátek učení

V úvodu našeho druhého rozhovoru se Sárou jsem dostala pokyny, jak pracovat se svojí sexuální energií. Je potřeba projít sedmistupňovým zasvěcením, kdy první je zpracování živlu vody, pak země, ohně a vzduchu. Pak je éter a první a druhé duchovní zasvěcení. Abych se mohla stát velekněžkou, je potřeba projít tímto vícestupňovým zasvěcením.

"Shanti je tady od toho, aby ti nedovolil uhnout, ať chceš, nebo nechceš. Je to důležité kvůli potlačení ega. Je to fáze obětování se pro celek. Tento krok jsme my vynechali, což byla fatální chyba, neboť jsme nechali do věcí mluvit ego. Tím se stalo, že jsme nebyli ochotni se obětovat pro lidstvo a planetu, byli jsme líní a na všechno jsme měli dost času. Během zasvěcovacích rituálů musíš sestoupit až na úplné dno, musíš se stát "obětí" i přes svoje slzy a bolest Já ti garantuji, že v jednom okamžiku se to zlomí a bolest vystřídá rozkoš. To je okamžik, kdy přestaneš být obětí a budeš to sama chtít."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Říkala jsi, Sáro, že určitý čas s vámi spolupracovali určité pozitivně naladěné mimozemské entity. Můžeš mi to upřesnit?"

"Byly to dvě rasy, jedna ze souhvězdí Vozky a druhá z hvězdného systému kolem Arctura. Fyzicky je mohly vidět jen ty ženy, které byly navibrovány na určitou úroveň. Jinak se nám zjevovaly jako ženy ve snu. Měly jsme všechny stejné sny a v nich jsme dostávaly rady, informace a pokyny, jak máme pracovat."

"Jak vypadá vaše komunita nyní?"

"V tomto okamžiku jsme zbyly jen čtyři dospělé ženy a děti. Pět z nás odnesli emzáci ke genetickým pokusům. Celkem i s dětmi je nás třináct, z toho jen jeden chlapec, jak jsem už říkala."

"Moment, takže emzáci byli zodpovědni za rozpad komunity a tím následně i za stav planety?"

"Ne, ne. Oni čekali do poslední chvíle, zda se nám podaří rozsvítit ten bod. V  momentě, když už viděli, že jsme to nezvládli, přijeli pro pět našich žen."

"Proč neodnesli tebe?"

"Já jako nejvyšší kněžka jsem dostala na výběr, zda chci odletět s nimi, nebo zůstat. Rozhodla jsem se využít možnost nové inkarnace ve vaší realitě, abych dokončila svůj úkol. Poslouchej mě teď dobře. Na tvém místě bych udělala cokoliv, abych změnila budoucnost."

 

"Co se ve vaší realitě stalo s Agharťany z vnitřní Země?"

"Odletěli na jinou planetu, když zjistili, že na Zemi není nikdo, kdo by se chtěl obětovat pro celek. Všichni čekali, až to za ně udělá někdo jiný. To byla ideální situace pro Elitu, která ji využila pro ovládnutí lidí"

"Ale nyní bychom přeci měli vstupovat do tzv. Zlatého věku, věku světla, kdy se lidem otvírá vědomí..."

"Elita to zařídila tak, že vytvořili jakýsi škraloup mezi 3. a 4 dimenzí, takže znemožnila všem duším vzestoupit. To se týká i naší komunity. Vytvořili jakési zvláštní časoprostorové vlákno, na které tyto vesmírné zákony neplatí a duš jsou nuceny inkarnovat celý Platonův rok (26 tis. let) bez možnosti vzestupu."

"Ale za 26 tisíc let může dojít k mnoha událostem, střídáním civilizací..."

"Nad tím teď nespekuluj, soustřeď se na svoji práci, abys přijala svůj úkol."

"A co ostatní komunity na Zemi?"

"V současnosti nefunguje žádná a to ani v zárodku. Ale neznepokojuj se tím, snaž se, abyste se rozsvítili vy, protože i jedna skupina dokáže ovlivnit mnohé."

Chtěla jsem pokládat další otázky, ale Sára mě rezolutně zastavila: "Udělejte vodní rituál podle mých pokynů a pak mě můžeš znovu kontaktovat. Ne dříve. Až toto provedete a budeš mít na mě otázky, ráda ti je zodpovím."

Pak Sára opustila Shantiho a ten se žíznivý probral.

 

- pokračování -