Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Ego je jako žárlivý bůh

Od této chvíle budu v souvislosti s fyzickým světem, ke kterému se vnější ego vztahuje, používat termín „iluze“. Fyzická forma je jedna z iluzí, které si osvojujete a stávají se realitou. Vaše fyzické smysly vám umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velice zvláštním způsobem naladěny. Vnímat realitu ve skutečné podobě si vyžaduje jiný druh pozornosti a jemnější manipulaci, než mohou fyzické smysly nabídnout. Ego je jako žárlivý bůh, který slouží jen svým zájmům. Nepřipustí jinou realitu než tu, která je pro něj nejpohodlnější a nejsrozumitelnější. Původně měl pomáhat člověku, ale stal se tyranem. Není ještě vše ztraceno, jak by se snad zdálo. Není ve své podstatě tak strnulý, je ochoten učit se a jeho zvědavost mu lze přičítat k dobru.
Váš názor na realitu je velmi omezený a vaše ego udělá vše proto, aby vás udrželo v tomto malém uzavřeném prostoru přijaté reality. Pokud uvolníte prostor intuici a instinktům, přesvědčí fyzicky orientovanou stránku vaší osobnosti o dalších dimenzích existence. 

psych2

Váš jazyk je pomalý

Jazyk, jak jej znáte, je velmi pomalý. Skládáním písmen vznikne slovo, řazením slov vedle sebe vzniká věta jako výsledek lineárního myšlenkového pochodu. Jazyk, jak jej znáte, je lexikálně a gramaticky konečný produkt vaší fyzické časové posloupnosti. Dokážete se soustředit na několik věcí najednou, ale struktura jazyka neodpovídá složitosti a souběžnosti vašich zkušeností.

Co je osobnost

Vaše podstata je celková identita a osobnost je jedna z jejích projevů, nezávislá a nekonečně platná část.

psych3

Objektivní realita

Nejprve si musíte uvědomit, že neexistuje žádná jiná objektivní realita než ta, která je formována vědomím. Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.  Fyzický svět je pouhou replikou vašich vnitřních tužeb a myšlenek. Myslíte si, že věci existují nezávisle na vás, neuvědomujete si, že jsou to pouhé projevy vašeho vnitřního já.  Většinou si neuvědomujete, že své fyzické tělo vytváříte sami jako výsledek vlastního vnitřního názoru na sebe sama. Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí. Liší se pouze stupněm dovednosti a realizace.  Vy existujete uprostřed různých systémů reality, ale nejste schopni si to uvědomit. Dokonce ani když do vaší trojrozměrné existence pronikne poznání z jiného systému. Tuto zkušenost nejste schopni správně interpretovat, čímž je pokřivena už při pouhém vstupu do vašeho systému. 

psych4

Vnitřní smysly

Využíváme-li vnitřní smysly, stáváme se vědomými tvůrci, spolutvůrci. Vy jste nevědomí spolutvůrci, ať už o tom přemýšlíte, či nikoli. Pokud se vám zdá být naše prostředí chaotické, je to jen proto, že jste nepochopili skutečnou podstatu řádu, který nemá nic společného se stálou formou.

Kreativita

Věřím, že veškerá kreativita se rodí ze hry, která je opakem práce

Mysl není čistá deska

Jakmile se ocitnete ve fyzickém životě, vaše mysl není čistá deska čekající na zkušenosti, které na ni začnete psát. Je vybavena pamětí, která je větší než u počítače. Již první den na této planetě máte určité schopnosti a dovednosti, které můžete uplatňovat, ale jejich potenciál lze jen stěží připisovat dědičnosti v takové podobě, jak ji znáte vy. Možná si svou duši neboli podstatu představujete jako vědomý počítač, který si programuje své existence a délku jejich života sám. Pravda je taková, že každá bytost, kterou naprogramuje, začne sama vytvářet skutečnost, o které by se nesnilo ani samotnému počítači.

psych5