Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018
  • 1 z 2

Multizářič

 

Kruhový prostorový zářič 6 znaků v jednom. Průměr kruhu 70 cm.

Dostupnost Skladem
2 500 Kč
   
Kategorie Prostorové zářiče eshop
 

Tento velmi silný prostorový zářič v sobě zahrnuje několik posvátných symbolů_

  1. UROBOROS - Had pojídající svůj vlastní ocas patří  ke starým magickým symbolům. Symbolizuje svět Podléhající věčnému koloběhu zrození a smrti. Hovoří o dualitě všeho, co existuje. 

    Uroboros (stejně, jako tvar kruhu) je velmi významným hermetickým, alchymickým a gnostickým symbolem, neboť představuje jednotu a také cyklickou povahu všech věcí, návrat od začátku ke konci a odtud znovu k začátku a ke konci. Uroboros symbolizuje nekonečnou proměnlivost vznik - zánik - vznik - zánik. Tento cyklus nikde a nikdy nezačíná ani nekončí, což znamená, že žádný konec ani začátek neexistuje, pouze jednota a Bytí v čase, jenž je právě vědomě vnímán. Někdy je obraz Urobora doprovázen latinským textem "Draco interfecit se ipsum, maritat se ipsum, impregnat se ipsum" (drak se sám zabíjí, žení se sebou samým, oplodňuje sebe sama). Uroboros vyjadřuje "Vše je Jedno".

  2. HEXAGRAM (DAVIDOVA HVĚZDA) - dva do sebe vsazené rovnoramenné trojúhelníky symbolizují neoddělitelnost ženské a mužské energie, přičemž trojúhelík se špicí dolů je ženské polarity (živel vody) a trojúhelník se špicí nahoru evokuje mužský princip (živel ohně). Symbol vyjadřuje sjednocení živlů, spojení všech protikladů a princip "jak nahoře, tak dole". Prostorovým 3D vyjádření šestiúhelníku je krychle, symbol hmoty. Dále je hexagram také symbolem dvou do sebe vnořených čtyřstěnů, což je základ merkaby člověka.
  3. ANKCH (NILSKÝ KŘÍŽ)vyjadřuje existenci prasíly, věčného života a nesmrtelnosti, je klíčem k branám podsvětí, k nalezení všeho podstatného a trvalého. Horní slza (očko kříže) je znamením budoucnosti a také Slunce vycházející nad křížem hmoty. Dolní část kříže znamená minulost a propojení nebe se zemí. V symbolice nilského kříže můžeme také najít princip nesmrtelnosti , hadí síly, pohlavního spojení, regeneraci a znovuzrození. Umístěním symbolu v prostoru dosáhneme neutralizace negativních sil ve fyzickém i astrálním těle a pročišťuje auru.
  4. KRUH - reprezentuje zcela vše - nepřetržitý koloběh života, smrti a znovuzrození. Vznik, zánik, destrukce a obnova, to vše je v kruhu obsaženo. Kruh je také symbol Slunce a mužské polarity. Znamená to také ochranu, proto se u pohanských rituálů vytvářejí ochranné magické kruhy.
  5. SVASTIKA - je symbolem dvou energií jin a jang, které když se protnou, dokáží ohnout a uzamknout prostor a tak vytvořit trojrozměrnou realitu. Svastika je také symbolem ohně a energie Slunce, zahnutá ramena představují plynoucí čas. Uvádí se, že svastika znázorňuje spirálu galaxie.
  6. ÓM (POSVÁTNÁ MANTRA) - na našem obrazu je óm ve fromě 2D prostorového zářice, ale hlavní význam má jako zvuková frekvence nalazená na 7,83 HZ, což je tajemný nebeský zvuk, posvátná harmonie, někdy nazývaný hudba sfér. Tato transformační mantra Óm slouží ke snadnějšímu dosažení změněných stavů vědomí a napojení se na absolutno.