Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Fungování vzácných plynů

 

informace o účincích zařízení

Žijeme a pracujeme na úrovni, která překračuje mnohem více než jen fyzické tělo. Hojení probíhá především v éterickém těle, které se pak přenáší na fyzické tělo. Možná jste viděli kresby, které ukazují fyzické tělo obklopené jemnými těly, jako je emocionální tělo, mentální tělo, kauzální tělo a tak dále. Všechny tyto jsou také velmi důležité v procesu hojení. Když používáme zařízení se vzácnými plyny, vizualizujeme vytvoření nového informačního plánu v duševním těle, které se pak přenese do éterického těla a pak do fyzického těla.

Tělo za všech okolností obklopuje tekutá látka zvaná Aetheric Fluidium. Skrze tuto látku máme schopnost působit na holografické informace, které jsou pak přeneseny do fyzické roviny. Způsob, jakým k tomu dojde, však není zjevně trojrozměrný.

Podobně existuje také to, co můžeme nazvat primární body. Jsou to body vnitřních vibrací, které se vyskytují ve 4. dimenzi, projevující se ve 3. dimenzi. A tyto primární body jsou přítomny v jádru atomu inertních plynů. Dá se tedy říci, že jádro atomů inertních plynů je dveřmi do jiné dimenze

Xenon, nejzajímavější z inertních plynů, má schopnost nastartovat regeneraci v těle. Tím, že vystavíme Xenon vysokému tlaku, magnetickým polím, elektrickým polím apod., je uvolněna část jeho energie. Tato energie je vibračně totožná s vibracemi našeho éterického těla.

Pokud bychom žili ve zdravém prostředí, náš organismus by se přirozeně udržoval v harmonii. Ale protože je na organismus atakováno znečištěným životním prostředím, chemtrails, elektrosmogem. otrávenými potravinami a všudypřítomným stresem, naše tělo se vyčerpává bojem s těmito vnějšími vlivy. Takže mu nezbývá příliš energie na regeneraci poškozeného fyzického těla. Jakmile se dostaneme do blízkosti magneticky stimulovaných inertních plynů, nasáváme dodatečnou energii do éterického těla. 

innert3

Konstrukce zařízení

Nádobka je vyrobena  z bronzu, protože je důležité, aby to byl nemagnetický materiál. Ze stejného materiálu je i tlakový ventil. Vnitřek nádoby je dutý a je natlakován směsí inertních plynů v poměrech 18% helium, 36% neon, 46% xenon. Uvnitř nádoby se nachází permanentní magnet. Zařízení je natlakováno přibližně na 300 PSI a výše. Severní pól je nahoře a jižní pól je ve spodní části, ve styku s vnitřním spodním patrem nádoby. Magnetický tok je veden přes dno, až k vnějšímu okraji a přeskočí přes zadní stranu k severnímu pólu. Toto vytváří v podstatě toroidní tvarované pole jako kobliha. Toto pole je nejsilnější v těsné blízkosti zařízení, se vzdáleností slábne, ale je silně účinné až do okruhu 6m. Toto toroidní energetické pole slouží vlastně jako propojka s naším vyšším já.

toroid

co se bude dít po terapii

Během terapie jsme se soustředili na náš záměr být zdravý (zdravá). Kontaktem s energetickým polem inertních plynů jsme se napojili na naše éterické tělo, které obdrželo náš myšlenkový pokyn k regeneraci organismu. Od této chvíle začalo naše vyšší já prostřednictvím éterického těla "opravovat" disharmonie v našem těle. Můžeme si to představit například tak, že programátor zadá do počítače příkazový řádek, a podle tohoto programu začne počítač provádět určité úkony (změny, upgrade). Vložením tohoto programového kódu se začne počítač nějak chovat a chová se tak do té doby, dokud tento kód programátor nepřepíše či nesmaže. 

Totéž je i s biologickým počítačem našeho těla. V našem DNA kódu máme od tvůrců nastaven program na stoprocentní zdraví. Proč by si tvůrci vytvářeli nemocného jedince, že. Říkejme tomu defaultní nastavení. Tím, že jsme do našeho éterického těla vložili program "zdraví", náš biologický počítač má tendenci uvést náš organismus do "defaultního (původního) nastavení". Za normálních okolností funguje příkaz k hojení také, avšak magneticky stimulované vzácné plyny dodají našemu éterickému tělu dostatečnou energii a proces uzdravovaní se zrychlí a zintenzivní.

dna

A teď přichází ta zajímavá část. Jak to ten náš biologický počítač vlastně udělá? Jak dojde k uzdravení fyzického těla? Vycházejme z toho, že bytost je složena z množství jemnohmotných těl a energetických obalů různých vlnových délek. Většinu z nich nevidíme, protože naše smysly ve 3D jsou nedokonalé. Jsme schopni vnímat pouze fyzické tělo jako nejhrubší projev naší bytosti. Tím pádem vnímáme nemoc teprve poté, kdy se projeví v našem hrubohmotném organismu. Ale protože nejsme jen fyzické tělo, ale soubor jemnohmotných těl, které jsou navzájem propojené, znamená to, že pokud je nemocné fyzické tělo, je zároveň nemocná celá naše komplexní osobnost.

Je na místě se ptát, proč je nemocná celá naše bytost. Jinými slovy, jaká je příčina naší nemoci. Ve většině případů je to proto, že nežijeme v souladu s naším inkarnačním plánem. Dále mohou být příčinou nezpracovaná traumata z minulosti, nevyčištěné vztahy s blízkými osobami či disfunkce v rodových liniích. Malý nástřel duchovních příčin jednotlivých chorob a potíží najdete ZDE.    

Dobrat se příčiny nemoci je celkem složitá a dlouhá cesta, vyžadující pravidelná duchovní cvičení, potlačení ega, případně návštěvy u psychoterapeuta či regresní terapie. Navíc, pokud máme nemocné tělo, které píchá, bolí, tlačí a bere nám velké množství životní energie, je tím složitější duchovní práce. Dá se říct, že terapie za pomoci inertních plynů nám v našem snažení velmi pomůže.

Takže: právě jsme vložili do našeho těla program "zdraví". Co tedy udělá naše vyšší já? Správně, bude se snažit odstranit příčinu nemoci. Bude odstraňovat překážky, které brání tomu, abychom byli zcela zdraví. Nejlepší asi bude ukázat si to na konkrétních případech.

Případ 1. - žaludeční vředy

Žaludeční vředy indikují strach. Znáte přeci "sevřel se mi žaludek strachem". Pokud mám například strach ze šéfa, je velmi pravděpodobné, že po terapii inertními plyny se začnou dít události, které povedou ke změně zaměstnání. Mohu dostat nabídku jiné práce, firma budou propouštět, či zkrachuje. Pokud budu nadcházející situace správně vnímat a nechám se vést intuicí, zbavím se původce strachu - svého nadřízeného. Pozor na to, aby strach ze šéfa nevystřídal strach o existenční budoucnost.

Případ 2. - bolesti v kříži

Bolesti v oblasti křížové páteře mívají příčinu v nevyřešených otázkách financí. Aby se v tomto případě uvedl páteřní systém do rovnováhy, vaše vyšší já vám pošle zkoušky týkající se peněz. Teprve poté, až přehodnotíme svůj vztah k penězům, můžeme očekávat odeznění bolesti zad. Aby byla křížová páteř v harmonii, je potřeba mít i harmonický vztah k penězům. Ideální je, pokud je pro nás stejně dobré peníze mít, jako je nemít. Přijmout existenci peněz, ale nevázat se na ně. Čím dříve tento postoj vnitřně zaujmeme, tím menší budou "kopance" v tomto směru.

Případ 3. - obezita

Obezita je znamením potřeby ochrany, útěku před city. Nejistota, zavrhování sama sebe. Hledání seberealizace a naplnění. Po absolvování terapie nelze očekávat, že kila začnou mizet bez toho, aniž by se odstranila příčina. Je možné, že nám budou dány do cesty příležitosti, abychom se začali seberealizovat. Když budeme dělat činnost, která nás vnitřně uspokojuje, začneme si sami sebe vážit, tím si nás začnou vážit i ostatní a tukový ochranný obal těla již nebude potřeba.

Toto jsou pouze příklady, příčina vaší nemoci může být jiná. Není ale třeba se hledáním příčiny příliš trápit, protože vaše vyšší já ví nejlépe, co způsobuje vaši nemoc a jistě zařídí, aby se tato příčina odstranila. Stačí jen naslouchat signálům. Proces odstraňování příčiny nemocí nám nemusí být vždy příjemný. Je pravděpodobné, že na povrch vyplavou naše strachy, nevyřešená traumata a vztahy. "Vržení" nás na správnou cestu může docela bolet, ego se bude bránit, ale donutí nás přehodnotit celkový pohled na naši existenci zde na planetě Zemi.

Co když mám jiný záměr než zdraví?

Kombinace inertních plynů 18% helium, 36% neon, 46% xenon, kterou máme nyní k dispozici, je především zaměřena na zdraví a vitalitu.  Když jsme zkoušeli  "naprogramovat" jiný záměr, než zdraví, došlo k zajímavým procesům. Konkrétně jsme si přáli mít schopnost astrálního cestování. Stalo se to, že naše vyšší já začalo s opravami na fyzické rovině, které nás brzdily při provozování duchovních technik. Z toho vyplývá, že terapie za použití této kombinace inertních plynů nejdříve vyrovnává disharmonie na fyzické úrovni tak, aby daná bytost měla dobré startovací pole k duchovnímu růstu.

Připravujeme další kombinaci inertních plynů speciální pro rozvoj vědomí a to v poměru Ar 10%, Kr 10%, Xe 80%.

 

přihláška zde