Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Historie Slovanů jinak

Dávno mne znepokojovaly mnohé otázky vztahující se k raným dějinám našeho národa. Čím to je, že germánský živel zatlačil a a pohltil slovanské kmeny žijící jižně, západně i severně od nás, ale pouze Češi odolávali germánskému příboji jako tvrdá rostlá skála? Co je příčinou, že náš národ dává světu tolik lidí obdařených neobvykle vysokou psychotronickou a  léčitelskou aktivitou? Co proslulá krása našich žen, dovednost mužů a moudrost filosofů? Proč máme tolik společného s Kelty, kteří neměli lásce boj, ale donuceni k němu převyšovali nepřítele statečností, urputnou odvahou a bojovou chytrostí? Co předcházelo příchodu Čechů a odkud vlastně přišli? Naši sousedé, zejména ti severní, západní a jižní nás často tvrdě přesvědčovali o naší přebytečnosti v tomto životním prostoru. Zkoušeli to na nás zlým slovem, ale i ohněm a mečem. Odolali jsme, mnohdy s hluboký­mi šrámy na těle i na duši, ale na své půdě stojíme dál, vrostli jsme do ní kořeny našich předků.

slované bojovníci

Daleko na severu přímo pod Severní hvězdou, žil šťastný lid Hyperborejců neznající lži, nenávist, závist a války. Hyperborejci byli národem zbožným, bohy vyvoleným a milovaným. Bohové i héroové Hyperborejce rádi a často navštěvovali. Traduje se, že zejména Apollón v jejich zemi rád odpočíval. Podle Řeků byli Hyperborejci statní, měli v oblibě sport, ale i umění. Barva jejich kůže byla velmi světlá, doplňovaly ji slámově světlé až modravě popelavé vlasy a oči.Země Hyperborejců byla vlastně souostrovím obklopujícím v oblouku Severní pól —  „místo, kde Atlant nese na bedrech oblohu“. Mýty hovoří o mírném klimatu a velké úrodnosti  půdy Hyperboreje, kde slunce nezapadalo.

hyperborea1

Slovanští žreci tuto zemi nazývali Oriana. Hlavní město velké Oriany, bylo město dvanácti paláců nejvyššího vědění a
gigantické bílé pyramidy. Bylo to staré hlavní město planety a mohutné kosmické mocnosti.

Současně s existencí hyperborejské civilizace existovala ještě civilizace Atlantidy. Ta se v určité fázi svého vývoje přiklonila k temným silám, kdy k moci přišli diktátoři, kteří obrátili v Atlantidě vše vzhůru nohama. Začaly dobyvačné války. Žreci Oriany již předtím prorokovali: válka mezi námi a Atlantidou je nevyhnutelná. Bude to válka dvou říší, válka sil zla se silami dobra, válka světová, a bude neméně krutá, než ta, co se přehnala po kontinentech Země před desítkami tisíc let. Jako v těch dalekých časech lidé proti sobě použijí všechny druhy zbraní, začnou mizet celé ostrovy, celé kontinenty, na dno oceánu klesne zřejmě i celá Atlantida.  Pokud to nastane, pak v opačné fázi na druhé straně Země se začne potápět
ohromný kontinent „Mu“ a pak bude na řadě i naše Oriana... Podle údajů jasnovidců se svět změní. A změní se k nepoznání... Ano, válka ještě nezačala ani v Atlantidě, ani v Orianě, málokdo o ní ví, ale duch ničení a smrti už krouží nad planetou. V budoucí válce nebude vítězů. To, co nedokáží lidé, dokončí síly živlů. 

Oriané již dříve postavili podzemní města, kam se přestěhovali obyvatelé Oriany spolu se sklady knih a artefaktů. Jeden z vysokých žreců byl pověřen zodpovědným úkolem zachovat tradice Oriany, z dětí vychovat lidi kteří chápou zákony Vesmíru, mágy a ochránce nejvyšších znalostí. Na Zemi musí vzniknout nová říše bílé rasy.

Nedlouho po zániku země Hyperborejců se na Euroasijské pevnině takřka náhle vynořují dvě nové entity - Keltové a Arjové (v překladu "vznešení"). Domníváme se, že právě Keltové a Arjové jsou přímými potomky  oněch dvou zmizelých kolon hyperborejských utečenců. Po mnoha tisíciletích rozštěpování rasy Arijů, po mnoha přesunech se z těchto kmenů pravděpodobně vyvinuli Slované.