Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Hovory s Bohem

Četla jsem hodně - články, knížky, reportáže. Sledovala jsem přednášky, videa, dokumenty, byla na kurzech a seminářích. Meditovala jsem a připojovala se do kanálů.  Nasávala jsem informace, třídila, analyzovala, snažila jsem se srdcem rozlišit, co je správné a co ne a zkoušela přijít na smysl života. Stále mi ale chyběly střípky, souvislosti a jakási vyšší pravda. 

Nedávno jsem odjela za sestrou do jejího vzdáleného bydliště s tím, že si udělám takovou několikadenní dovolenou. Nějak jsem věděla, že tam musím jet, i když moje ego vymýšlelo důvody, proč tam nejet. Takže jsem jela a nic jsem neočekávala. Hned druhý den jsem si pomyslela, že bych si něco přečetla a už jsem se blížila ke knihovně. Klekla jsem si na koberec, protože knihovna byla nízko (nebo proto, že jsem vyjadřovala pokoru tomu, co ke mně mělo přijít?) Moje ruka sáhla do knihovny dřív, než si to moje mysl stačila uvědomit, a spočinula na knize Neale Donald Walsch HOVORY S BOHEM. Zvědavě jsem ji prolistovala a nešlo mi na rozum, kde se taková duchovní kniha ocitla v knihovně u sestry, která se jenom při slovu čarodějnice křižuje?  Jak později vyplynulo, zanechali zde knihu jiní sestřini hosté. Hned po první kapitole jsem pochopila, že si mě ta kniha zavolala. A zavolala si mě ze setsakra velké dálky. Musela jsem celkem ujet 1300 kilometrů, abych dostala odpovědi na svoje otázky. Ale když to tak vezmu kolem a kolem, někteří lidé mají k odpovědím mnohem delší cestu.

Rozhodla jsem se sdílet zde části z této trilogie - Hovory a Bohem I.-III. Seriál, který vznikne, bude rozdělen do kapitol podle tématu. Zvláštní kapitola bude věnována krátkým citátům, které si zaslouží nejen přečíst a přemýšlet o nich, ale přímo je vytisknout na pergamen a pověsit si je doma nebo v práci na zeď.

  • Děkuji neznámým hostům, kteří zanechali tuto knihu v sestry knihovně.
  • Děkuji sestře, že si ji tam nechala.
  • A děkuji sama sobě, že jsem poslouchala intuici a že moje vědomí dozrálo natolik, abych hluboce pochopila její obsah.
  • Děkuji všem, kteří toto budou číst a ještě větší dík těm, kteří tak žijí.

Teď už přenechám slovo autorovi. V úvodu píše:

V té době jsem byl velmi nešťastný; celý svůj život jsem považoval za naprostý neúspěch. Protože jsem měl už
dlouhou dobu ve zvyku zapisovat si své myšlenky ve formě dopisů (které jsem obvykle neodeslal), vzal jsem si
svůj věrný poznámkový blok a začal jsem na jeho stránky vylévat své city. Tentokrát jsem však nepsal dopis určitému člověku, o kterém jsem si myslil, že mě šikanuje, ale adresoval jsem jej přímo tomu, kdo mě šikanuje ze všech nejvíce. Rozhodl jsem se, že napíšu dopis Bohu. Byl to vášnivý, záštiplný dopis, plný zmatených odsouzení. Obsahoval hromadu zlostných otázek.
Proč se mi v životě nic nedaří ? Co mám udělat, aby se můj život zlepšil ? Proč nemohu najít štěstí ve svých
vztazích k druhým lidem ? Nebudu mít nikdy dostatek peněz ? A nakonec - Co jsem udělal, že si zasluhuji tak
těžký život ?
Když jsem napsal poslední hořkou a nezodpověditelnou otázku a připravoval se odložit pero, má ruka zůstala nad papírem, jako by ji tam držela nějaká neviditelná síla. Najednou se pero začalo pohybovat samo od sebe. Neměl jsem nejmenší představu o tom, co budu psát, ale zdálo se, že mě něco napadá, a tak jsem se rozhodl
pokračovat. Na papíře se objevilo...
„Opravdu chceš, abych ti odpověděl na všechny tyto otázky, nebo si psaním jen ulevuješ ?“ 

Krátce po tom, co mě tento text začal napadat, uvědomil jsem si, že hovořím s Bohem. Přímo, osobně.
Nevyvratitelně. Uvědomil jsem si, že Bůh odpovídá na mé otázky přiměřeně mé schopnosti chápat. To jest,
odpovídal mi takovým způsobem, jaký jsem byl schopen pochopit. 

Celé knihy lze stáhnout zde: http://www.universe-people.cz/knihy_hovory_s_bohem_cz.htm