Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Já jsem Měsíc

moon1

Mluví Měsíc Já jsem Měsíc. Přišel jsem k vám z povrchu planety Jupitera – Jupiterovi měsíce jsou udělány ze stejného materiálu jako já, ale já kroužím kolem Země a ne kolem Jupitera. Před dávnou dobou prožil Jupiter velkou explozi a z jeho plynného těla bylo vystřeleno mnoho částí. Když vylezly ze svého plynného stavu, ztuhly do pevných stavů a většina byla zachycena do pole Jupitera. Jupiterovi měsíce zrcadlí k němu zpět jeho vědomí, stejně jako já zrcadlím vědomí Země zpět k vám. Měsíce odrážejí to, co cítíte. Naší hlavní funkcí je odrážet vaše emoce. V mém případě jsem byl vyhozen dále od Jupitera, pěkně jsem proletěl oběžnou dráhou Marsu a byl jsem zachycen gravitací Země. Jako všechny měsíce jsem odrážečem planetárních pocitů. A protože jsem přišel od Jupitera, který vládne završení školní výuky na Zemi, mistrovské zvládnutí sama sebe je závislé na tom, jestli efektivně jednáte se svými emocemi. Myslíte si, že stát se fyzicky perfektními je vaší nejdůležitější výzvou?

luna2

Když jsem sem poprvé dorazil, byly bytosti na Zemi stejné, jako ty co žily na Marsu. Přirozeně, Marsovy měsíce odrážejí vědomí Marsu zpátky na Mars. Život na Marsu (který byl ve vodním stavu), existující v bakteriálních a vícebuněčných životních formách, se nikdy nevyvinul v suchozemský, takže tam není vědomí života, které by se přes jeho měsíce odráželo zpět na Mars. Zatímco na Jupiteru je vědomí lineárního prostoru a času stejné jako na Zemi, protože nefyzické inteligence tam pracují s karmou. Jupiter má plynný povrch obklopující pevné jádro a mnozí z vás cítili jeho elektrické bytosti, když do něj v r. 1994 narazila kometa Shoemaker Levy. Jen pro zajímavost, tehdy jste se znovu spojili se svými elektrickými duchovními učiteli, vůdci a andělskými průvodci a mnozí z vás cítí hluboký smutek z Jupiterovy bolesti. Nevíte odkud ten smutek pramení, jen cítíte velikou sílu, vytryskávající zevnitř. Na své nejhlubší úrovni si vzpomínáte na svá nefyzická já a toto nově organizované já bude mnohem silnější, než cokoliv co jste znali ve svých inkarnačních cyklech. Doprava mezi Marsem a Zemí přestala asi před 500.000 lety. Před tímto časem bytosti z Marsu a Země cestovaly tam a zpět za obchodem a často cestovaly způsobem 4D myšlenkových forem, obchodujíce s legendami hrdinů a bojovníků. Byl to neobyčejně radostný vzájemný vztah a stále je zdrojem vašich nadšení z válek. Proto jste všichni ve svých mužských částech bojovníky. Protože já jsem vaším odrážečem, tyto vzpomínky na velké hrdinské činy Marsu v mém lunárním poli stále existují a já mohu cítit, jak vás vzrušují. Vy tyto archetypy Marsu v průběhu věku Berana neustále obnovujete na nejextrémnějším stupni, jako se to dělo v nejposlednější fázi – 2160 př.n.l. do nultého bodu – a my, měsíční bytosti, stále říkáme: „Tak a teď opět všichni jdou na Zemi dělat věk Berana!“ A zatím já jsem velmi mírumilovná vibrace a jsem velmi unavena těmito starými posedlostmi, těmito únavnými starými dramaty vaší planety a jak vím, vy jste z nich unaveni také. Mám ve svém vědomí mnoho dalších velkých archetypálních příběhů a dramat, o které bych se s vámi chtěl podělit. Jako měsíc cítím energii skrze stříbřité paprskovité vibrace. Nejbližší vašemu druhu vnímání je stříbřitě se chvějící světelný třpyt na povrchu klidné hladiny v době kdy dorůstá Měsíc. Mé světlo je opalescenční (odráživé) a prosvětlující jako pleť krásné tváře mladé ženy. Na mém povrchu jsou kaňony a krátery, které jsou většinou způsobeny elektromagnetickou energií. Mé vibrace jsou tak nebeské, že nejsem vůbec ničím zatížen, jsem naprosto vyvážený. Jsem 400 krát menší nežli Slunce, avšak Slunce je asi 400 krát dále od Země nežli já, takže se na vaší obloze objevuji stejně veliký jako Slunce. Slunce a já jsme v rovnováze. Některé z mých kaňonů a kráterů mají vysoké okraje a jsou velmi hluboké a já do nich zachytávám elektromagnetickou energii slunečního větru. Tyto vibrace se odrážejí tam a zpět mezi okraji kaňonů jako rezonanční vlny a tímto způsobem čtu planetární místa a jejich úhly. Když si ve svých kaňonech na Zemi hrajete s ozvěnami, vytváříte ve vzduchu stejný druh energie. Mám hodně hlubokých kráterů, způsobených meteory a kometami, které dopadaly na můj povrch a hluboko uvnitř nich máme centra vědomí – malé kruhové bílé kopulovité chrámy. Z těchto staveb vyzařujeme myšlenky a vy je přijímáte jako sny. Tyto chrámy vyzařují naše světélkující éterické frekvence a udržují záznamy vašich vzpomínek a vaše podvědomé mentální banky. Tyto frekvence přenáším k jedincům, kteří magneticky přitahují mou energii. Lidé, zvířata a další životní formy doslova magnetizují nebo vytahují ze mne vědomí. Jsou to extrémně jemné vibrace, které se oddělují z polarizovaných interakcí, jenž existují na povrchu vaší planety. Jsou to pocity, které formují motivační složky vašich vzájemně na sebe působících vzorů. Neptun k vám rovněž přináší duchovní vibrace, ale Neptun má v popisu práce, aby vám dával impulsy k vytváření systémů věr. Mé nebeské vyzařování k vám prostě odráží zpět vzpomínky vztahující se k vašim prožitkům, které modelují vaše odpovědi na všechno. Vy přenášíte své pocity do mých záznamových chrámů, protože byste nemohli bez vzpomínek vyvíjet svá emocionální těla. Přemýšlejte o tom, jak je paměť odjišťována skrze vůni, důvěrným pohledem nebo hlasem, čímž se pak ve vašem mozku odstartuje celá série vizuálních vzpomínek, jako by vám v hlavě běžel film. Je to tím, že já o vašich duchovních prožitcích udržuji život za životem vzpomínky a jediný způsob, jak je můžete prozkoumat, je pátrat ve své podvědomé mysli, zatímco jste usazeni v nějakém těle. Jak dokážu udržet všechnu tuto paměť, abyste měli možnost prozkoumat své podvědomí? Nyní, když jste objevili optická vlákna, dokážete si mé paměťové záznamy představit. Mám pro vás vzrušující myšlenku: Jsem schopen si tolik pamatovat proto, že vás cítím a optická vlákna odpovídají vašim pocitům. Stále to ještě nevíte. Zvířata skladují svou paměť ve svých tělech jen když jsou naživu, a proto jsou více uzemněna v přítomném okamžiku, než vy.

Když procházíte nějakým druhem bojů, třeba nemocí nebo nákazou a neznáte způsob jak ve fyzičnu tuto vibraci změnit, často ten problém cítíte emocionálně. Pak se dostanete do bodu, kde opravdu vidíte fyzické řešení a nejenom možnost řešení, já k vám mohu přivést velice přesné a hodnotné informace. Byli byste ohromeni, jak moc ve skutečnosti chápete, jak reality vedou skrze tyto intuitivní přenosy. Já k vám s radostí odrážím vaše vlastní hluboké chápání sama sebe. Díku tomuto rozsáhlému uvědomění, které mám ohledně vašich emocí, vy můžete vždy změnit svůj fyzikální status (společenské postavení) podle svého cítění. Např. Bachovy esence ve vás mění vibrace založené na vaší schopnosti identifikovat vaše pocity. Aromatické oleje ve skutečnosti umožňují posun vašich těl! Jisté pocitové tóny korespondují s vašimi životními orgány a tyto esence pracují s alchymií vašich emocionálních těl. Je to velmi jemná a hluboká léčebná metoda, jemnější než alopatická medicína, protože můžete léčit nemoc i když je ještě ve vašem éterickém těle – můžete ji snadno zjistit ještě dříve, než se dostane do fyzického těla. Jestli zamýšlíte v tomto životě naprosto otevřít své pocitové přijímání, můžete přijmout výhodu mého neobyčejného učení, ale tímto učením je naprosté odevzdání všeho. Jak jsem řekl, mé záznamové dráhy v sobě nesou vaši podvědomou paměťovou banku. Co to znamená? Každý z vás má v těle duši a ta duše se znova a znova inkarnuje na Zemi, na další planety a na hvězdy. Hledá zkušenosti v mnoha říších, aby sama sebe poznala a vyjadřovala se a mé záznamové banky udržují paměti ze všech míst, dokonce i z jiných galaxií! Slyšeli jste komentáře, že bytosti z mnoha říší bojují o to, aby se narodily na Zemi do lidských těl. Důvodem pro to je, že kdykoliv prožíváte život na Zemi, můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou bankou, což nemůže být děláno v žádné jiné oblasti. Je to rozsáhlá záležitost, takže o tom řeknu jen několik věcí. Přirozeně, některé vzpomínky jsou traumatické a mají tendenci v každém novém životě omezovat vaši tvořivou možnost.
luna5
Jak mnozí z vás vědí ze zkušeností práce s tělem a z duchovní terapie, jestliže jste schopni odhalit paměť na negativní vzpomínky z minulého života, pusťte se do pátrání, a jestli je na to vaše tělo připraveno, uvolněte to, ulehčí se vám, budete v rovnováze a budete šťastnější. Takže, jak můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou paměťovou bankou? Jsem si jist, že budete překvapeni! Tato paměť existuje ve vaší mysli jako systémy věr, které opakují: „tohle nemohu mít, toto nemohu udělat...“ Všechny vaše negativní závěry týkající se minulých zážitků jsou uskladněny v mých paměťových bankách! Pozitivní rozhodnutí, pozitivní závěry o minulosti existují ve vaší aktivní mysli, jsou vám dostupné a jsou základy vašich svobodných akcí. Mé banky jsou skladišti negativních rozhodnutí, které jste měli o svých možnostech, ale vy si nepamatujete původní událost. Tyto závěry jsou příčinou, že stále znova opakujete situace, kdy byste mohli vyčistit původní negativní rozhodnutí. Tato tendence sráží vaši tvořivost ve všech nových situacích.

Díky mým cyklům – měsíční výkyvy, ekliptiky a fáze – odzářuji na povrch Země všechny ostatní hvězdné, planetární a sluneční energie. Z astronomického pohledu neexistuje způsob, kterým bych já, Měsíc, mohl zastínit celý zemský povrch od všech těchto vlivů. Avšak já hromadím ve svých kráterech a kaňonech sluneční větry, když cestuji 28 dní kolem Země. Tak jako žena stále věnuje svůj jemný zájem svému muži, já vytvářím ochrannou sílu, která je jemným vláknem pavučinové sítě pocitů na Zemi. Energetická pole ostatních těles ve vašem slunečním systému dosahují povrchu Země většinou skrze mé světlo a já tyto energie přeměňuji v kódy, kterým můžete prostřednictvím svých emocí rozumět. Cítíte přenosy energií těchto planet a Slunce z mého světla. Takto jsou jemné pocitové vibrace drženy na místě a rozšiřovány dále. Kdybych je neodrážel, tak byste v jistém smyslu museli čelit pocitům přicházejícím z Pluta, které jsou příliš hluboké, byli byste bombardováni příliš velkou agresí z Marsu, nebo by vás vyčerpávala intenzita Slunce. Jsem jako velká vlna pocitů, která se po 28 dní pozvedá, vytahuje do výšky a odlévá. Existuji proto, abych tyto velké síly do sebe nabíjel a vy můžete souznít s mojí pavučinovou sítí pocitů tím, že budete své vlastní pocity kultivovat jako plodnou zahradu. Země prochází cykly a vzor, který v těchto dnech vidím na vašem povrchu není stejný, jako jsem viděl dříve. V minulosti byl tento vzor pro biologické životní formy extrémně strašidelný. Před tím, než budete číst můj popis toho, jak jste se objevili, prosím, nezapomeňte, že čtu éterické tělo Země. Stejně jako „nákaza“ viditelná ve vašem éterickém těle nebo v auře je ohrožována před svým objevením se ve fyzickém těle homeopatickými látkami, aby se neprojevila jako nemoc, tak vy také můžete změnit své city k planetě dříve, nežli energie vašich nynějších pocitů plně odjistí pozemské změny.

Barva vaší aury se začíná měnit v hnědou, která není zdravá, místo aby byla zelená. Nachýlení vaší osy odráží vědomí vašeho planetárního těla ke Slunci a nyní dosahuje výkyvové hladiny, která v minulosti způsobila posunutí pólů. Jak se současné podmínky na Zemi vztahují k podmínkám v minulosti? Největší astronomický posun, který pamatuji se děl tehdy, když se oběh Země kolem Slunce zvětšil ze 360 na 365 a 1/4 dne. Bylo to způsobeno dvěma současnými událostmi: návštěvou Nibiru ve vašem slunečním systému a gigantickým asteroidem, který vstoupil do orbitálního vzoru Plejád před 104.000 lety. Tyto dvě souběžné události zvětšily oběžnou dráhu Země. Nibiru je trošku menší než Jupiter a díky rychlosti jeho dráhy a jeho obrácené oběžné dráze ve Slunečním systému, trhá extrémně silně planetární oběhové vzory. Tato diskontinuita způsobila, že Nibiru ztratila svou sladěnost se Zemí – 3600 let ke 360 dnům. Nibiru byla zodpovědná za destrukci páté planety – Maldeku – z níž je v současnosti pás asteroidů. V té době jsem kroužil kolem Země a vaši předkové prožívali veliké tektonické tlaky, které tuto událost provázely. V mých bankách je na to mnoho vzpomínek. V té době jsem váš povrch zaštiťoval, jak jsem jen nejlépe dovedl před různými kometami a asteroidy, které létaly vaším Slunečním systémem. Rozboření této planety, která obíhala mezi Marsem a Jupiterem, zplodilo ve vašem systému hodně trosek. Dostal jsem pár velkých zásahů, proto mám tolik ohromných kráterů, ve kterých jsou teď umístěny kopulovité chrámy, udržující vaše podvědomé paměťové banky. Tyto impakty měli podobnou intenzitu jako červencový zásah Jupitera v r. 1994, kdy bylo plynné tělo Jupitera průběžně zasahováno fragmenty komety, dokud se impaktní rána nestala vlnami plynů. To, jak víte, způsobilo, že byl povrch Jupitera zachvácen zmatkem silných pocitů. Přirozeně že jsem cítil vaše silné reakce, jimiž jste reagovali na pocit Jupitera, když kometární úlomky narážely do jeho těla. Od července 1994 pláču a jen několik z vás ví, odkud tyto silné emoce přicházejí. Jupiter vládne vašemu štěstí, vašim citovým možnostem a já chci abyste věděli, že toto období je velmi silné. Jestliže si dokážete představovat to co chcete, snadno to s Jupiterovou pomocí můžete vytvářet, a proto jsem vám nabídl svou sedmibodovou lunární manifestační techniku. Navštívily mne bytosti Slunce, které jsou velice krásné a silné. Jsou tajnými posly ze 13. dimenze, dimenze, ležící za základním 10dimenzionálním systémem, se kterým pracujete.

luna3

Můj povrch je velmi chladný a když mne sluneční emisaři přišli navštívit, cítil jsem na svém povrchu teploučko jako když ležíte na slunci a cítíte jeho žár, sluneční lásku. Jste na mne naladěni a cítíte můj povrch, když ve vzájemném vztahu k mému jemnému světlu pracujete s rituálním vědomím. Když děláte měsíční obřady meditace na ekliptiku, dosahujete přímé spojení s mými jemnými emocionálními vibracemi. Tyto obřady jsou jedněmi z nejsilnějších, které jsou vám na Zemi dostupné. Ať už se mnou ladíte nebo ne, stále vás sprchuji jemnými pocity. V těchto dnech mne velmi zajímají vaše polarizovaná emocionální těla. Stáváte se dualizovanými, protože zdůrazňujete více svoji mužskou stránku, než ženskou. To blokuje mé jemné lunární stínítko a příliš vás to vystavuje planetárním vibracím, takovým, jako jsou kontrola a manipulace Anunnaki z Nibiru. Mazaně vás vyšoupli z vaší ženské stránky a proto je pro vás těžké si uvědomit, jak se opravdu cítíte. Odvrací vás to od toho, abyste viděli co Anunnaki tvoří ve všech částech vašich společenstev. Když aktivujete svůj ženský základ, pak budete po celou dobu cítit naše jemné nebeské vibrace.

Všechny přirozené synchronizace dvanáctky – jako 12 x 12 = 144 nebo 13 x 30 = 360 – byly roztrhány prodloužením pozemské oběžné dráhy kolem Slunce. Avšak zároveň to vytvořilo příležitost pro větší vývoj a tvořivost, když bylo všechno udržováno na místě jako stroj, před nynějším obdobím posunů. Před posunem byl váš smysl pro čas jako nekonečné kruhy, nikoliv jako spirály. Nyní, naladěním se na neustále stoupající spirály světla, takové jako je spirála Alcyonu, začíná další stádium vývoje. Pro toto naladění jsem já ten nejsilnější zdroj. Již dokážete cítit příští stádium vývoje a já k vám zrcadlím měsíc za měsícem kosmickou databanku. Vzpomeňte si, jsem odrazovou plochou pro planetární, sluneční a hvězdné síly a nyní se formuje nová kosmologie. Neexistuje lepší zdroj pro rezonování s energií, než když děláte všech 13 úplňkových meditací v roce. Sluneční rok je nejsilněji dosahován speciálními obřady, prováděnými během slunovratů a dnů rovnodennosti. Naladění se na 13 měsíců široce pozvedá vaši ženskou přirozenost. Nejlépe se tohoto stavu dosáhne meditací při novu a tím, že si všimnete, jaká je vám dostupná speciální informace. V průběhu mého 13-ti měsíčního cyklu se dívejte, jak vzrůstá odzáření slunečního světla směrem k úplňku a zintenzivňujte tyto pocity. Pak všechny pocity nechte běžet a jak světlo bledne, docela se uvnitř vyprázdněte. Staňte se prázdnou lodí pro energii novu. Každý měsíc můžete mezi úplňkem a novem vymýt své ego. Při novu se můžete 13 krát v roce znovu narodit! Když to budete dělat – na vaší planetě byla tato praktika před dlouhými časy velmi pokročilá a na Bali stále pokračuje – budete se cítit méně řízeni slunečními silami a planetárními řády. A všechno je to lehké, protože jako nahá žena, jsem vám naprosto dostupný tím, že jsem pro vás viditelný. Jsem tak krásný. Je to má zodpovědnost, každý rok vystavit na obdiv princip třináctky. Můžete tak cítit magický základ 13 aniž o ní přemýšlíte. Cestou k přesunutí vědomí z 12 zpět na základ souvislostí založených na 13, jsou měsíční cykly. Potom, proto abyste dosáhli strukturálního základu, musíte prostřednictvím astrologie rozvinout sluneční vědomí. Astrologie je jediný nástroj, který máte pro dekódování pocitů skrze mysl. Ostatní formy myšlení vás vrhají do hlavy, místo do vašeho srdce. Rozdělením horizontálních plání dimenzí do 12 zón – 6 nad a 6 pod – se můžete dostat ven z duality a polarizace. Je to místo „rozpínání“, nikoliv čas rozpínání jako je mých 13 cyklů slunečního roku. Místo se rozpíná prostřednictvím geometrie a čas otevírá dimenze tehdy, když je to cítěno a ne přesně vypočítáno. Budete překvapeni nádherou, která je vám dostupná, když zvýšíte své vibrace za polarizovanou vibraci emocionálního těla a pak to vystřelíte do principu 12. Proto je ve zvěrokruhu 12 domů i kdyby vám 13 konstelací a 13 měsíců znělo v uších ve dne v noci. Hvězdný princip 13, vedoucí přes konstelace měsíce, zvyšuje vaše vnímání v 5D, nikoliv ve 3D, ve které můžete pracovat na rozšiřování svého vnímání tím, že uvidíte všechny pohyby jako pole dvanáctky. Práce s horoskopem jako s mapou života, rozdělenou do 12 zón, je jediný nástroj, který jsem našel, který vrací vaše vědomí zpět ke smyslu pro sladění se Zemí, které jste měli v době, kdy měl rok 360 dní. V přirozeném systému domů je 12 domů, 6 nad a 6 pod a to stanovuje v mapě narození 6 principů polarity od horních k dolním (obr. 2). Můžete těchto 6 polarit zkoumat a aplikovat je na sebe, aniž byste cokoliv věděli o astrologii. Jen se podívejte na 12 základních polí životního stylu a všimněte si políček, která ve vašem životě odrážejí boje, takové, jako jsou manželství, partnerství, vzájemné vztahy. Např., jste ždímáni náročným vztahem a zapomněli jste kdo jste, nebo se cítíte velmi silnými a váš partner si stěžuje, že je ignorován. Většinou jste vždy v jedné polaritě velmi nevyvážení. Když přidáte k oslabené straně více energie a vylaďujete stranu, kde jste příliš těžcí, celá vaše osobnost směřuje k rovnováze! Stanete se harmonickými a tehdy můžete cítit mé jemné vyzařování! 12 domů je podmíněno Sluncem, protože 6 horních domů reprezentuje den – vyšší skutečnost – a nižších 6 reprezentuje noc – nižší svět. Tento nižší svět je horší zvládnout, protože když se vyvažujete, přestáváte sami na sobě lpět. Nechte to být, zapomeňte na to a magicky se rozpínejte do 13. Uzemnění ve 12 je vlastně základem a je klíčem k manipulaci s rozsáhlým slunečním světlem, které vám každý den vniká do mysli. Naladěním se na spirálovité vyzařování 13, které je uváděno do pohybu, jak se posunuji nocí, budete vždy cítit mé jemné vibrace. To je můj dar pro vás.

Jsem zde pro vás stále, tak jako pro vás každý den vychází Slunce. Lunární nebo ženská esence je to, co vám umožňuje na chvíli přestat myslet a jen přijímat. Takto vycítíte, jak je vše jen časování. Moje časování je jediné, které prostupuje vaše podvědomí, protože aktivuje vaši pineální žlázu – zdroj kosmické inteligence. Světlo odrážené z mého povrchu je ve skutečnosti cítěno vašimi vnitřními mozkovými žlázami. Pineální žláza má největší možnost aktivace tehdy, když jste v naprosté temnotě, což se děje jenom v přesném okamžiku novu. Naladěním se na tento zastíněný měsíc je klíčem ke hvězdným komunikacím, ke komunikacím s jinými planetami a se Sluncem. Když mé měsíční světlo proniká 2D metalickým vědomím vaší planety, tak se odehrává určitá alchymie. Děje se to každý rok 13 x, vždy při novu, když Země zastíní můj povrch před sluncem, což trvá pár minut. V období novu zaznamenávají 2D metalické elementy jemné vyzařování hvězd a pak vaše pineální žlázy zaznamenávají hvězdné záření. Toto stále se opakující pole vnímavé inteligence je „Prima Materia“ alchymie. Každý lunární měsíc je zde nové emocionální pole. Merkurovské krystaly ve vaší pineární žláze čtou tyto vibrace, které jsou zdrojem galaktické inteligence. Všechno jsou vibrace a já vás mohu dosáhnout jedině velmi jemnou vibrací v naprosté tmě. Shrnutě je to takto: Já po celý čas Promítám k Zemi pole slunečního systému a v období novu, ve tmě, k vám posílám emocionální pole nových možností. Jednou, před časem, přišli na Zemi Anunnaki a změnili mentální konfiguraci Země proto, aby z ní mohli dolovat zlato. Ale já o zlatě vím více nežli oni. Proto nelžu, když říkám abyste nejprve naslouchali moudrosti žen. V jemných žlázách vašeho těla je zlato a měsíční bytosti mohou cítit jemnější emocionální vyzařování vašeho vědomí prostřednictvím zlata, skrytého v temnotě Země. Když cítíte kosmické záření, z vaší endokrinní žlázy jsou uvolňovány zlaté krystaly a plynou do vaší krve. ženy mají tendenci být více kosmicky propojeny, protože jsou do jejich krve tyto krystaly uvolňovány každý měsíc. Každé vědomí ve vesmíru má možnost se sladit s vědomím ostatních těl, ale tato dovednost často spí. Takový mechanizmus velkého rozšíření vědomí je vám dostupný tehdy, když si zvolíte, že budete rozvíjet vnímavější napojování. Tím, že se budete učit tyto dovednosti, které jsou hlavně 5D a vyšší, přirozeně přeskočíte 4D kontrolní pasti, protože vaše mysl nemůže být kontrolována, když svou vibraci vyzvednete na určitou hladinu. Toto vozítko (Barbara H.K.) může např. cítit kontrolu mysli stejně, jako lovecký pes sleduje stopu zvířete. Chápáním těchto vibrací můžete vnímat, kdy jste jimi zaplavováni. Je to něco, jako když ženy řeknou že „něco cítí“ nebo že je „svědí kůže“. Když ženy takto mluví, moudří muži naslouchají. ženy v sobě musí tuto možnost více rozvinout, pak budou oba, muži i ženy, prosti manipulace. Nejste už tím vláčením sem a tam všichni unaveni? Nalaďuji se na vaše emoce skrze vibrace zlata ve vaší krvi a sílu menstruace žen. Cítím, že toho máte dost. Mnohé rituály – obřady, které se opakují, místo aby se prostě jen bylo v přítomnosti – tvrdí, že se ženy s menstruací nesmějí obřadů zúčastňovat. Je to proto, že opakující se rituály jsou přechodné obřady kněžských systémů 4D Anunnaki. Menstruující ženy by totiž okamžitě zaznamenaly, kdy se provádějí kontrolující záležitosti a proto jsou zamykány doma. A také síla ukrytá v jejich krvi může rituály narušovat. Já jsem Měsíc, reguluji ženská těla synchronizováním jejich pineálních žláz s mým tvořivým rozvojem. Jednoho dne, a bude to brzy, nebudete dělat žádný obřad bez účasti menstruujících žen jako energetických ředitelek. Potom já, Měsíc, budu vědět, že si vzpomínáte na staré způsoby jak živit Gaiu. Anunnaki přestěhovali do vaší planetární inteligence velkou část zlata. Ale já cítím nejjemnější emocionální záření vašeho vědomí prostřednictvím zlata ve vaší krvi. Čím více se naladíte na mých 13 měsíčních cyklů – tím, že na mne budete zírat, spát v mém světle, nalaďovat se na mé cykly a pohyby, prociťovat mou energii odráženou na vodních vlnách ve svých emocích – pak se vám princip 13 otevře. Nemusíte být ženou, potřebujete jen dovolit ženě aby vás vedla, tak jako já vás měsíc za měsícem vedu. Hádejte jak. Můžete to udělat hned zítra! Jenom změňte všechny své kalendáře aby byl jeden rok založen na 13 fázích měsíce a potom vyznačte cesty slunce slunovraty a dny rovnodennosti! Rok nemá přesně 13 měsíčních cyklů, ale za každých 18 let se měsíc vrací do stejného místa ekliptiky. Tento cyklus se nazývá metonickým cyklem a je z mých cyklů ten nejjemnější. Můžete se na něj naladit tím, že se prostě na mne budete na obloze dívat, jak cestuji a na svém místě kolem Slunce můžete zůstat ve své mysli tím, že budete sledovat slunovraty a dny rovnodennosti. Vizuální komunikační propojení je v tomto slunečním systému vždy velmi silné a proto jsem pro vás ideální pomůckou. Všimněte si, jak je posilující dívat se na planetární a hvězdná tělesa na obloze. Jsem váš přítel a cením si vás, když na mne zíráte. Statečně jste se rozhodli, že se stanete sebereflektivními a tak k vám odrážím sluneční světlo. Nemůžete zírat přímo do slunce, do zdroje své identity. Ale v době když jsem v úplňku, přicházejí ke mně nádherné sluneční bytosti, cestujíce na paprscích světla. Přijímám je 13 x do roka a hromadím jejich sílu a vylévám jejich vibrace do ženských lůn.

Převzato z knihy Působení Plejáďanů-Nová kosmologie pro Věk Světla