Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Jak to vypadá v 5.dimenzi

To, co nazýváme pátou dimenzí neboli 5D, bývá někdy mylně chápáno jako nějaké místo ve vesmíru, kam se ti vyspělejší z nás přesunou, až k tomu budou vhodné podmínky. Pátá dimenze neboli vibrační úroveň je TADY. Jenom ji nevnímáme. Vibrační 5D úroveň planety Země se nazývá Tara.

Jak se tedy žije v na Taře ? 

Zhmotňování

Materializace myšlenkou je schopnost, kterou bytosti na Taře běžně disponují. Zhmotnit ale mohou jen to, s čím mají osobní zkušenost nebo znalost té věci. Zjednodušeně řečeno, když mají na stole jablko, zhmotní si vedle úplně stejné jablko. Pokud si chtějí zhmotnit kosmickou loď, musí znát princip fungování, vhodné materiály a musí to být špičkoví vědci ve svém oboru. V současnosti je na Taře tendence vracet se k tvůrčí činnosti na fyzické úrovni, stejně jako my se vracíme ke starým řemeslům. Zhmotňování se zkrátka časem omrzí, je to nuda. Výrobky za použití starých technik jsou na Taře velmi ceněné.

komunikace

Na Taře se komunikuje jak telepaticky, tak mají svůj vlastní jazyk. I umění telepatie se musí děti učit - jak filtrovat myšlenky, které chtějí vyslat, jak žádat druhou bytost o telepatický kontakt a jak komunikovat telepaticky hromadně jako kolektivní vědomí. Komunikace pomocí cíleného přenosu myšlenek je nejefektivnější způsob. Ale na druhou stranu vyjadřování se pomocí zvuků mluveného slova má také svůj sónicko rezonanční význam. Lidé tam často zpívají.

Strava

Hlavní složkou stravy na Taře jsou ovocné a zeleninové šťávy a ovoce a zelenina v pevném stavu. Různých druhů ovoce mají nepřeberné množství a podobá se našemu tropickému ovoci. Pečou se různé koláče a zákusky. Znají i mléčné výrobky. Děti jsou kojeny matkami až do puberty. O konzumaci masa na Taře nemám informace. 

svět

Tara má jen jeden velký kontinent a velké množství ostrovů a ostrůvků. Hlavní světadíl zabírá asi třetinu celkové souše a rozkládá se zhruba na úrovni naší Evropy a v některých prastarých legendách figuruje jako říše MU. Planeta Tara nemá precesní pohyb, tudíž se tam nestřídají roční období a je tam stálé příjemné klima. Tara se pohybuje v binární sluneční soustavě, mají dvě slunce, jedno velké, zhruba stejné jako naše, a druhé malé červené.

vzhled

Bytosti na Taře vypadají naprosto stejně jako my. Na fyzické rovině mezi námi není rozdílu kromě výšky. Tařané jsou o něco vyšší, ženy našich 180-190 cm, muži 200-230 cm. Nosí volné oblečení bez spodního prádla.

VZDĚLÁNÍ

Velký důraz se dává na vzdělání. K dispozici je technologie, která vypadá jako přilba na hlavu, z níž se dají během spánku nahrát do fyzického vědomí jakékoliv informace. Současně ale existují místa - my bychom je pojmenovali kláštery či monastiry - kde se zájemci vzdělávají klasickým způsobem. Zde se studuje z knih, odborných přednášek, ale i z interaktivních pomůcek typu iPad či holografickým promítáním. Bytosti s takto získaným vzděláním jsou ve velké úctě.