Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Jedenáctý kontakt - garda

"Zdravím tě, milá přítelkyně", ozvalo se láskyplně z kanálu.

"Také tě zdravím, Sáro. Jestlipak jsi zkoušela pro nás vyhledat adeptku na další atlantskou kněžku, jak jsme se domluvily včera?" zeptala jsem se na úvod a poněkud sobecky.

"Víš, měla jsem dnes s Mágem dlouhý rozhovor a on mi dal pokyny, kdy a jak mohu zasahovat do vaší reality, aby se neporušila kauzalita a zákon příčina a následku. Mohu vám posílat jen jakési formy příležitostí a záleží na vás, zda toho využijete či ne. A navíc jsme zde měli dnes určitý incident..."

"Jaký incident?" zajímalo mě.

"Systém přes dálkové vyhledávání zjistil v našem prostoru určitou nesrovnalost a poslal k nám gardu. My jsme to věděli s předstihem, tak jsme si všech čtrnáct žen a dívek sedly těsně k naší mentální bariéře, kterou máme kolem Atlantidy a prováděli jsme techniky podle pokynů Mága. On za námi stál s berlicí a posílal směrem k těm gardistům program. My jsme je viděli, ale oni nás ne. To bylo něco, co jsem nikdy předtím nezažila. Gardisti tam začali zmateně popocházet, zapomněli, proč tam přišli a nakonec odešli. Ale je samozřejmě otázkou času, kdy k nám pošlou další gardu. A když se jim začnou stále vracet blbci, zjistí, že se něco děje. Oni nedopustí, aby se jim někdo vymykal."

Tak to byl průšvih. Jakmile je systém objeví, mají to spočítané. Moje obavy mi hned na to potvrdila Sára..

"Jak jsme zjistili, mají jakýsi přístroj, který dokáže detekovat frekvence, tudíž i frekvence našeho ochranného štítu. Naladí se na ně a zesílí, takže my se pak uvnitř štítu doslova usmažíme. To, co jsme vytvářeli, bude paradoxně naše smrt."

Byla jsem šokovaná zvrhlostí systému a krutostí, s jakou dokáže vystupovat člověk proti člověku. Zároveň jsem věděla, že jim nemohu nijak pomoct. Převedla jsem tedy řeč jinam.

"Řekni mi něco o svém životě, kde ses narodila, jak jsi založila komunitu a tak..."

"Narodila jsem se v severních Čechách blízko skalního útvaru, který se sbíhal do brány (Právčická brána, pozn. autorky). Městem protékala velká řeka se soutokem (Hřensko ?)."

"Počkej, to si nepamatuješ jméno svého rodného města?" Udiveně jsem se zeptala.

"Víš, po tom energetickém umělém pulsu v roce 2017 došlo k vymazání paměti u lidí, u některých více, u některých méně. Nyní máme místo názvů čísla. Měla jsem tři sestry a bratra, od pulzu jsem už o nich neslyšela. Komunitu jsme založily tři ženy, dvě se mi podařilo propasovat do vaší reality, brzy se s nimi setkáte. (Zatím jsme se s nimi nesetkali, pozn. autorky). "

V tu chvíli začalo spojení slábnout, takže jsme se stihly jen rozloučit. Shantiho rozbolela záda a bolest trvala několik dní. Spojení jsme navázali až začátkem října, pár týdnů předtím, než byl očekáván sluneční puls. Koncem listopadu 2016 totiž proběhl sluneční záblesk v paralelní realitě a oni i my jsme předpokládali, že stejně to proběhne i u nás. Zpětně vím, že v naší realitě byla energetická pole ze středu galaxie tlumena sférami, takže Slunce nereagovalo pulsem. Nicméně v době, kdy jsme dostávali tyto informace, jsme byli přesvědčeni, že k pulsu dojde. Dost nás to znepokojovalo, protože jsme nemohli nic dělat, ani tuto informaci šířit, protože by nám stejně nikdo nevěřil. Měli jsme obavy o naše blízké. 

Jak jsme se totiž dozvěděli od Sáry, sluneční puls by mohl mít za následek přírodní katastrofy, města budou systémem izolovaná. Navíc bude nastolena vojenská diktatura, protože systém si tuto příležitost nenechá ujít. V druhé realitě bylo mnoho lidí na útěku, někteří vzali zavděk alespoň částečnou jistotou v komunitách.

"U nás po slunečním pulsu využil systém všechno ve svůj prospěch, sami jsme je o tu oprátku požádali. Důležité bylo jídlo, u nás na Atlantidě nešla elektřina šest týdnů. Auta jezdila jen chvíli a to pouze ta, která nebyla v době pulsu v provozu. Když není benzín, nejezdí ani povozy (tak říká Sára autům, pozn. autorky).

Sára pokračovala: "Zatímco jsme se tak roztomile bavily na nepříjemné téma, snažíce se být jedna k druhé co nejjemnější, naciťovala jsem se na vás. Je nutné, abys prostor, kde žijete, vyčistila formou magického rituálu, protože je pravděpodobné, že tam máte jakési magické negativní ovlivnění. Není totiž možné, aby se vám takto děje sypaly pod rukama. Je zde předpoklad, že tam máte jakousi entitu či vědomí, ale zatím nejsem schopna posoudit směr ani sílu."

Sára mi poté doporučila techniku čištění prostoru, což jsme také druhý den udělali.

Na rozloučenou mě Sára poprosila, abych jí přes Shantiho políbila. Udělala jsem to a Sára řekla: "Teď jsi mi dala obrovskou sílu a dárek. Děkuji ti."

- pokračování -