Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Kdo se směje naposled.... I.

„Špatné věci nejsou to nejhorší, co se nám může stát. Ta nejhorší věc, která se nám může stát, je NIC.“

Richard Bach

laugh baby

Tento oddíl navazuje na články Nástroje systému k ovládání lidí I., Nástroje systému k ovládání lidí II. a Nástroje světlé strany.  Dovolte mi stručné shrnutí. Ukázali jsme si, že temná strana na naše ovládnutí používá jak hmotné tak nehmotné nástroje. 

Na hmotné úrovni se nás systém snaží ovládnout a manipulovat těmito prostředky:

 • STRACH
 • PENÍZE
 • INFORMACE
 • ÚPRAVA HISTORIE
 • POTRAVINY
 • VODA
 • VZDUCH A POČASÍ
 • FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL, ZDRAVOTNICTVÍ A OČKOVÁNÍ
 • KONZUM
 • VZDĚLÁVÁNÍ
 • ČIPOVÁNÍ A NANOTECHNOLOGIE
 • ENERGIE A ROPNÝ PRŮMYSL
 • UMĚLÁ INTELIGENCE
 • HUDBA, FREKVENCE A PODPRAHOVÉ SIGNÁLY
 • PROSTOROVÉ ZÁŘIČE, ČÁROVÉ KÓDY
 • DROGY
 • ROZVRÁCENÍ RODIN, MÍCHÁNÍ RAS

Z nehmotných nástrojů je to:

 • PRÁCE S ENERGETICKÝMI POLI
 • MAGIE

V článku Nástroje světlé strany jsme se dozvěděli, že nejsme tak úplně bezmocní. Jsme minimálně stejně silní jako temná strana, ne-li silnější. Sice nemáme v rukou hmotnou moc, ani nedisponujeme sdělovacími prostředky a placenými poskoky, ale máme sílu VĚDOMÍ. To samo o sobě však nestačí, k tomu potřebujeme informace, jak pracují energetická pole a jak tyto fyzikální vesmírné zákony použít ve prospěch světlé strany. Je potřeba znát vesmírné zákony a ctít je, neboť porušováním těchto zákonů se velmi lehce dostaneme na temnou stranu a věřte, hranice mezi temnou a světlou stranou je velice křehká. Uvedu zde stručně základní univerzální zákony, plný popis je zde.

 • ZÁKON SOULADU (JAK NAHOŘE TAK DOLE)
 • ZÁKON PROTIKLADŮ (DUALITY)
 • ZÁKON PROJEVU (MYŠLENKA SE MANIFESTUJE VE HMOTĚ)
 • ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI (STEJNÉ KE STEJNÉMU)
 • ZÁKON ROZVOJE (EVOLUCE)
 • ZÁKON CYKLU
 • ZÁKON KYVADLA
 • ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU
 • ZÁKON JEDNOTY

Doporučujeme si tyto zákony prostudovat a ztotožnit se s nimi, hluboce s nimi rezonovat. Jakákoliv malá odchylka nás snadno svede na temnou stranu, byť máme sebelepší úmysly. Tento článek jsme nazvali Kdo se směje naposled... Udělejme všechno proto, aby to byla světlá strana, která se bude smát naposled, ale za to nejvíc. 

začít sám u sebe

Tato věta se skloňuje v esoterických kruzích ve všech pádech. Ale co to vlastně znamená, jak to funguje? Představme si 3D realitu jako například kouli s vířícími částečkami, kdy všechno je se vším propojené a vše se navzájem ovlivňuje. Nyní do této koule přidáme kapičku barvy, třeba červené. Zatřeseme a co se stane? Celá náplň koule se začne obarvovat do červena či růžova. Způsobila to jedna jediná kapička barvy. 

sněžící koule

Stejné je to i s námi. Záleží na každé kapičce, každém jednotlivci, jakou bude mít projevený matrix charakteristiku. Bohužel takový jednotlivec je zároveň také odpovědný za to, jaké energie do matrixu vypouští. Čím více máme otevřené vědomí - t.zn. víme, jak to vše funguje, tím větší tato odpovědnost je. Protože pokud "víme", a přesto se tak nechováme v běžném životě, tím více se karmicky zatěžujeme. To je podstata Kristova výroku že "nevědomost hříchu nečiní". Těžko se můžeme zlobit na naše neprobuzené spoluobčany, že se nechali zlákat pozlátkem peněz a konzumu, jejich krátkozrakému hromadění majetku a neinformovanosti. Oni si myslí, že je to správné. Nebylo jim zatím dáno dostat se pod povrch věcí a získat hlubší poznání. To se ale brzy změní. Díky jednotlivcům, kteří svým myšlením a praktickým životem budou těmi kapičkami, kteří ovlivní barvu celé reality. Nyní, právě teď je ta doba, kdy JÁ mohu ovlivnit mnohé.

kosmické energie

Jednou za tisíce a tisíce let totiž dojde k makrokosmickým událostem, které vytvoří vhodné energetické pole pro evoluční změny. Ta doba probíhá právě teď. Vesmírné síly nám pomáhají, abychom se odrazili ode dna a dodávají nám energii ke změnám. Současná doba je navíc kuriózní tím, že se v jednom bodu setkává několik cyklických faktorů. Uvádíme zde nejvýznamnější makrokosmické vlivy, které nás  současné době ovlivňují:

 • završuje se cyklus otočky Mléčné dráhy kolem své osy trvající 220 milionů let
 • Sluneční soustava protíná galaktický rovník, což činí v periodě 55 milionů let
 • dokončuje se cyklus Platonového roku, což je oběh Sluneční soustavy kolem mateřské hvězdy Alcyon, který trvá 25920 let
 • V rámci Platonového roku opouštíme věk kali yugy (temna - 10 000 let) a vstupujeme do satja yugy (světla - 2000 let) 
 • do Sluneční soustavy vstupuje po mnoha tisících letech Hnědý trpaslík, menší binární slunce. Očekává se jeho zažehnutí  a s tím spojené silné energie, které zasáhnou i planetu Zemi. Je také znám jako Červený Avatar a měl by být do dvou let viditelný pouhým okem ve velikosti zhruba našeho Měsíce a vyzařovat jasnou červenou barvu. Pozor - nepleťme si s planetou Nibiru.
 • právě k nám vstupují gigantické energetické vlny z našeho domovského galaktického klastru jménem Laniakea. Obrázek níže znázorňuje tento shluk cca 100 tisíc galaxií, mezi kterými je i naše Mléčná dráha. Za normálních okolností by tato supervlna měla takové ničivé následky, že by pravděpodobně zanikl veškerý život na této planetě. Tuto událost věděli s předstihem jisté vyšší evoluční síly a rozhodly se zasáhnout v náš prospěch. Jak víme od Corey Gooda, byla zrealizována záchranná akce a do heliosféry Sluneční soustavy byla umístěna vyspělá technologie, která měla za úkol absorbovat destruktivní formu energetických vln. Postupně, od srpna 2017, je toto technologické zařízení vyřazováno z provozu a zcela vypnuto má být v březnu 2018. V tuto dobu nás tyto energie zasáhnou naplno, ale již v té druhé polaritní tvořivé formě. Nepodařilo se však odstínit destruktivní energie v plném rozsahu, takže dostaneme zásah asi 0,5% těch destruktivních. I to bohužel bude stačit na to, aby došlo na Zemi k negativním událostem.
 • laniakea

 

 • další z faktorů, který má na nás přímý vliv, je evoluční vzestup planety Země. V této době dostala planeta Země evoluční příležitost vzestupu do pátého harmonického universa, t.zn. do 13., 14. a 15. dimenze. To může udělat jedině tak, že jí její nižší verze "vytlačí" nahoru. A evoluční tlak musí přijít logicky z prvního harmonického univerza, což jsme my. Proto je na nás lidské bytosti ze 3. dimenze tolik upřený pohled z vyšších rovin (a nejen z nich) a čeká se, jak se s tím vypořádáme.

Nevím, zda si vůbec dovedeme představit, k jaké v galaktickém měřítku nevídané shodě událostí právě dochází. Jsme doslova bombardování exotickými druhy energií z různých směrů, úrovní i dimenzí. Tento časoprostorový bod je tak výjimečný, že statistická pravděpodobnost souhry by měla za desetinnou čárkou stovky nul.

Může se zdát, že tyto události nesouvisí s tématem Nástroje světlé strany aneb kdo se směje naposled.... Museli jsme tato data uvést, abychom si všichni uvědomili, jak nezbytná je práce na kultivaci našeho vědomí a jak důležité je obstát a projít tímto obdobím s čistým štítem. 

Před těmito energiemi se nikde neschováme, budou procházet (a již procházejí) každou naší buňkou, vzduchem, pevnými předměty i samotnou Zemí. Ovlivní vše živé a vše na to bude reagovat. Podle určitých okolností může reagovat Země sopečnou aktivitou, záplavami, nestabilitou zemských desek a v extrémním případě i přepólováním či vychýlením z oběžné dráhy kolem Slunce. Teď napíšu pro někoho kontroverzní myšlenku. My, lidé, můžeme planetě pomoct a tím i sami sobě... My, lidské bytosti, žijeme s planetou Zemí v symbióze a ona reaguje na naše vědomí. My bychom měli také reagovat na její vědomí, ale bohužel nejsme na takové duchovní úrovni, abychom ji vnímali. Pokud ustojíme my nadcházející období zkoušek a probudí se nadkritická část lidských vědomí, také planeta zklidní svoje aktivity. Je to možná odvážné tvrzení, ale já to tak cítím.

V další části se konečně dostaneme k praktickým návodům, jak se podílet na konečném vítězství světlé strany.

 

- pokračování -