Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Kdo se směje naposled... II.

účel je svatý

Než přejdeme k hledání svojí osobní cesty, je potřeba si uvědomit účel všeho. Základní kámen fungování Vesmíru je pohyb. Dynamický pohyb v cyklech od nejnižšího k nejvyššímu čili evoluce, která končí a zároveň začíná ve splynutí se Stvořitelem. 

Nejcennější komoditou Vesmíru jsou zkušenosti, kterými se Vesmírné vědomí učí samo od sebe.

vesmír

Protože i my jsme součástí gigantického projektu zvaný Vesmír nebo také Život, i naším hlavním účelem je postoupit v evolučním žebříčku na základě našich zkušeností. Nezbývá nám nic jiného, než hrát HRU NA ŽIVOT, vytvářet pohyb a zažívat zkušenosti. Opakem pohybu je totiž stagnace, entropie čili smrt. Abychom v této hře obstáli, je potřeba nejprve najít účel svého vlastního života, neboli stát se vědomým.

jak začít sám u sebe

Řekli jsme si, že být vědomý znamená vědět, jak věci fungují a jaká je moje cesta. K tomu je potřeba znát Vesmírné zákony.  Zde je malý návod, jak se učit žít vědomý život:

 1. Vycházejme z faktu, že nic v našem životě není náhoda, vše se děje za nějakým účelem. Ten účel nestanovil nějaký Bůh či kdokoliv jiný, ale určili jsme si ho my sami, když jsme byli v "čekárně". Čekárnou nazývám stav ducha mezi jednotlivými inkarnacemi, neboli naše vyšší já. Není to úplně přesné vyjádření, ale pro naši představu to nyní stačí. 
 2. Najít účel svojí inkarnace je zásadní. Vzhledem k tomu, že s prvním nadechnutím tento účel zapomeneme, je vlastně celý život o hledání tohoto účelu. Kdybychom si totiž tento účel pamatovali, naše cesta by byla příliš přímá a jednoduchá a na naší cestě bychom se toho moc nenaučili.
 3. Naše moudré vyšší já nás umístilo do takových podmínek na Zemi, abychom měli co největší šanci v tomto účelu obstát a získat potřebné zkušenosti, kterými obohatíme sebe i Vesmír.
 4. Vyšší já nám staví do cesty takové situace a příležitosti, které nás přibližují našemu cíli. Je důležité však na tyto příležitosti slyšet. Jakmile se odchýlíme od záměru našeho vyššího já, dostaneme signály, že je něco špatně. Může to být třeba nemoc, úraz, vztahové problémy, nehody, finanční krach a podobně. V tomto případě je důležité na tyto signály slyšet, neboť pokud neslyšíme a pokračujeme ve svém životě ve starých kolejích, naše vyšší Já přitvrdí. 
 5. Jako zpestření nám bylo dáno EGO, neboli uvědomění si vlastního já ve hmotě. Ego má za úkol udržet nás při životě ve fyzické podobě. Jenže někdy to přehání a snaží se nás vtáhnout na hmotnou cestu, neboť tam je jeho parketa. Jak vidíme kolem sebe, většina z nás žije pod vládou ega. Ego nezajímá naše duchovní cesta, dokonce nám ji cíleně zavírá, protože v momentě uvědomění si, že jsem multidimenzionální bytost a fyzické tělo je jenom nástroj, ego ztrácí postupně vládu nad námi.
 6. Jako protipól egu máme intuici. To je takové to tiché, jemné, šeptající uvnitř nás. Přestože je to takové zapadlé a zapomenuté v pozadí, můžeme se spolehnout, že nám vždycky radí dobře. Paradoxně totiž bylo změřeno, že naše srdce (intuice) vyzařuje 5000x větší energetické pole tvořivé síly. Chceme-li v našem životním poslání uspět, je potřeba intuici vylovit, oprášit a naslouchat. Podstatou vědomého života je řídit se intuicí za pomoci svého ega s tím, že ego je v nižší pozici, podřízené srdci.
 7. A samozřejmě k vědomému životu patří také informace. Je pravděpodobné, že ve vaší oblíbené knize nebo ve filmu či na přednášce dostanete právě tu správnou informaci pro vás, něco, co vás posune v hledání dál.

 

hledání životní cesty

 Je úplně jedno, co děláme. Dělejme to s láskou, nadšením, vášní a hlavně s opravdovostí. Dělejme to proto, že to chceme dělat a ne proto, že nás do toho tlačí okolí nebo stav financí. Věřte tomu, že když Vesmír (vaše vyšší Já) uvidí ve vás tu opravdovost a pevnou víru, přichystá vám takové podmínky, abyste tuto činnost mohli naplno provozovat. Svým nadšením budeme kolem sebe šířit pozitivní vibrace a ovlivňovat vše živé kolem sebe. Co lidská bytost na této planetě, to jedna jedinečná cesta. Jakékoliv náboženství, sekta filozofický směr či jiné uskupení pouze kopírují cestu někoho jiného. Křesťanství kopíruje osobnost Krista, budhismus Budhy, nebo třeba Scientologové Hubbarda. Ale platí to i pro temnou stranu jako například NSDAP kopírovala ideu Hitlera. Proč tyto osobnosti na sebe strhli takovou pozornost a táhly se za nimi milionové davy lidí? Oni totiž našli svoji cestu a dělali ji opravdově, zkrátka žili svým posláním. Není potřeba se upínat k jakékoliv autoritě, i když je žádoucí od nich čerpat inspirace, ale najít tu svoji vlastní jedinečnou cestu. Platí totiž, že když budeme opravdoví na své životní cestě a přidáme se ke světlé straně, budeme pro ostatní neprobuzené bytosti "malým Kristem". Budeme kolem sebe šířit gejzír světelných energetických polí, které budou mít pozitivní vliv na bytosti kolem nás. Díky našim energiím se jim může otevřít zase jejich duchovní cesta.

podpůrné prostředky

K nalezení svojí životní cesty a k zodpovězení vlastních otázek máme podpůrný prostředek a to je meditace, neboli změněný stav vědomí nebo také alfa stav či trans. Je to vědomé zpomalení frekvencí mozkových vln a navození takového stavu, kdy jsme schopni komunikovat s naším vyšším Já. Technik navození alfa stavu je nepřeberné množství, každý si může vybrat, co mu vyhovuje. Lze je rozdělit asi takto:

 • mentální techniky - dělají se většinou v klidovém stavu těla přes relaxaci ke zklidnění mysli
 • pohybové techniky - mohou být tanec, extrémní fyzická námaha, specifické pohyby těla či třas

alfa vlny

Některé další způsoby navození alfa stavu či transu:

 • spontánní bubnování
 • poslech zvukových frekvencí
 • vdechováním vůní - aromaterapie
 • využitím pyramidálních energií
 • hledění do zrcadla
 • udržování pozornosti na přítomný okamžik
 • meditační obrazy a barvy
 • pozorování plamene svíčky
 • pobyt ve tmě
 • dechová cvičení

Tyto metody však vyžadují dlouhodobou a trpělivou práci, každodenní trénink až dril. Protože se však rychle blíží období konvergence a vzestupu, prozradíme vám, jaké jsou další možnosti, které zrychlí naši práci.

podpůrné prostředky podpůrných prostředků

Předpoklad pro otevřené vědomí je zdravá fyzická schránka, čili tělo. Problémy zdravotního rázu nás budou brzdit. Jednak proto, že naše mysl bude stále utíkat k postiženému místu a jednak proto, že v nemocném těle neběhají správně energie. Začněme proto detoxem organismu. Způsobů a metod detoxikace organismu je velké množství, na internetu nebo v knihách určitě najdete tu správnou, která bude vašemu tělu vyhovovat. Já mám nejlepší zkušenosti s půstem s extrémním zavodňováním. Půst je potřeba držet 3, 7 nebo 21 dnů. Zavodňování je důležité kvůli vyplavení nežádoucích látek z buněk celého těla. Můžete si na doplnění energie během půstu dopřát med. 

Zavodnění samo o sobě je také nesmírně důležité, protože voda vodí informace.

Dalším podpůrným prostředkem je užívání přírodních látek navozujících trans, tzv. halucinogenů. Jako příklad lze uvést konopí, durman, petiol, námel, různé druhy hub a čím dál více oblíbená ayahuasca. Seznam halucinogenů zde.  V žádném případě nedoporučujeme užívání syntetických drog!!!

,Při užívání těchto podpůrných látek je nutno dodržovat tyto zásady:

 • stanovte si záměr, proč drogu chcete užít. Co chcete vyřešit ve svém životě, jaké informace chcete dostat, jaké stavy chcete zažít atd.
 • prostudujte si dostupné informace o jednotlivých rostlinách či houbách
 • vyberte si takovou látku, která vám nejvíce intuitivně vyhovuje
 • začněte s malým množstvím, ještě menším, než je doporučováno, protože každé tělo reaguje na drogu jinak. Podle vyvolaných stavů můžete později přidat.
 • vyberte si takové místo a čas, kde delší dobu nebudete rušeni. Vyhněte se fyzickým činnostem a činnostem, které vyžadují pozornost a soustředění (například řízení auta)
 • připravte si dostatek nápojů a po celou dobu se zavodňujte
 • nemíchejte více látek dohromady, nepijte alkohol
 • dovolte sami sobě ten stav, do kterého se chcete dostat. Přijměte ho, nebojujte proti němu.
 • snažte se po celou dobu změněného vědomí udržet v mysli váš záměr, žádejte konkrétní odpovědi. To je totiž rozdíl mezi vědomým a nevědomým užíváním halucinogenů.  Běžní uživatelé mají jen "stavy", ale nic jim to pro jejich duchovní rozvoj nepomůže.
 • vždy si k sobě vezměte průvodce. Nějakou osobu (v běžném stavu mysli), která po celou dobu bude s vámi a bude vás vést a pomáhat vám. Měl by o vašem záměru vědět a pokládat otázky směrem k tomuto záměru. Pokud můžete, mluvte, vyjadřujte slovně, jaké emoce a vize prožíváte. Váš průvodce vám může později dát zpětnou vazbu, kdybyste se ztratili. Při velmi silných drogách je žádoucí přítomnost šamana nebo mága.
 • po dobu rauše je extrémně potlačené ego, přemýšlíme a jednáme intuitivně. To znamená, že se projevuje naše pravé já. V tu dobu jste to opravdu VY.
 • vše, co vám přišlo a co jste prožili, si zapište
 • je třeba mít na paměti, že užívání drog nenahrazuje systematickou duchovní práci. Je pouze pomůckou, podpůrným prostředkem nebo urychlovačem.

Tento stav mysli po užití drog, "rauš" je oknem do jiných světů, otevřenou studnicí inspirací a nápadů, koncert neznámých barev a zvuků a velká pomoc při našem hledání. 

ayuhasca

 

Nezapomněli jsme na něco?

No ano, máme ještě další nástroj jako světlá strana. A to něco je VĚDOMÁ SEXUALITA. Chcete-li zobrazit článek o vědomé sexualitě, je potřeba se přihlásit zde.

 - pokračování -