Nejbližší termín setkání na Malé Atlantidě 18.-20.5. 2018

Knihy ke stažení

Čtěte, ať se dozvíte, kdo vlastně jste a co můžete...

SETHOVY PROMLUVY

Seth je osobnost, která nemá fyzickou podobu a komunikuje s naším světem skrze spisovatelku Jane Roberts. V průběhu hypnotických sezení Seth odhaluje tajemství života a smrti. Vypráví o realitě, která nám dosud uniká, ale je v našich možnostech ji poznat.Tato úžasná kniha je souborem Sethových myšlenek a názorů, které byly zaznamenány přesně tak, jak je diktoval. Seth vysvětluje, co můžeme očekávat těsně po smrti, jak pohlížet na své minulé životy a způsob, jakým kontaktujeme své přátele a blízké, kteří jsou již po smrti. Vyjadřuje se k mimotělesným zkušenostem, astrální projekci a dennímu snění. Odhaluje skutečný příběh Ježíše Krista a co se stalo na Kalvárii. Podává popis tří ztracených civilizací, které existovaly ještě před vznikem Atlantidy. Vydejte se se Sethem na cestu k novému a většímu uvědomění.

CHRONOLOGICKO-EZOTERICKÁ ANALÝZA VÝVOJE SOUČASNÉ CIVILIZACE

Autor G.A.Sidorov ve své knize „analýzy“ seznamuje čtenáře se sítí předávání starého dědictví předků budoucím pokolením, která působí v Rusku. V přibližně reálné formě představí jednoho ze svých mentorů a některé z učitelů „sítě poznání“. Fakticky předá v přístupné podobě ty potřebné znalosti, s nimiž kdokoli z „probuzených“ se může samostatně, bez cizí pomoci, vyznat ve všem, co nyní probíhá ve společnosti. Kam zavedli lidstvo, co po něm chtějí, a kdo se považuje za „hospodáře“ planety.

NIKLOTOVA ZÁVĚŤ

"Niklotova závěť" od G.A.Sidorova je napsána podle autentických letopisných zdrojů západních Slovanů, především Čechů a Poláků. České kroniky, které nejúplněji vypovídají o křížové výpravě katolíků na území slovanského Pomoří, byly v 19. století doplněny polskými zdroji. Později byly v archivech Kodaně nalezeny písemné zdroje o pochodu dvou dánských bratří, jarlů Svena a Knuta, na Obodrity. Dánský letopis se plně shoduje se slovanskými zdroji.

PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY - SLOVANSKÉ PONÍMANIE SVETA

Tato kniha (slovenský překlad) se zabývá původem bílé rasy, tedy přesněji Slovanů a Árijců, a to na základě prastarých písemných zdrojů, přeložených z ruských originálů ze Slovansko-Árijských véd.

ZEMĚ - UČENÍ PLEJÁĎANŮ

Plejádské učení, které skrze Barbaru Marciniak k nám přichází, lze přirovnat k šamanismu, prastarému souboru energetického vědění, které slouží jako prostředník mezi fyzickou a duchovní říší a vede lidi k sebeobjevování ve světě paradoxů, měnících se paradigmat i spirituality.

NEDOTKNUTELNÍ

Zkreslení chazarského původu východoevropských židů a jeho následky do současnosti.

ANTON PARKS: SUMERSKO-AKKADSKÉ ROZKLADY, PŘEKLADY A VÝKLADY

Rozhovor s Antonem Parksem (22 stran).

ANTON PARKS: KRONIKY GÍRKŮ

Překlad 1.části uvedené knihy ze stránek Antona Parkse www.fractalfield.com.

 

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

Více zde: http://www.mojiandele.cz/drunvalo-melchizedek/
Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

Více zde: http://www.mojiandele.cz/drunvalo-melchizedek/
Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

Více zde: http://www.mojiandele.cz/drunvalo-melchizedek/