Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Komunikační kanál mezi epifýzou a prvotními buňkami

KOMUNIKAČNÍ KANÁL MEZI EPIFÝZOU A PRVOTNÍMI BUŇKAMI

Jak je uvedeno v předešlém článku 2, prvotní buňky jsou původními osmi buňkami života, prvními osmi buňkami, které se tvoří po fúzi vajíčka a spermatu a následné buněčné replikaci. Těchto osm originálních buněk je udržováno po celou dobu života prostřednictvím holografického pole naší krystalické matrice (aurické pole).

A jak je uvedeno v článku 1, naše epifýza je úložištěm "mentálního Qi" a umožňuje nám využít inteligenci našeho Vyššího Já, naší Duchovní hvězdy a tím využít nekonečnou inteligenci pole.

Souhrnně tedy, jak naše epifýza, tak prvotní buňky, tvoří komunikační kanál, který poskytuje potenciál k probuzení naši DNA a vědomě přijmout oblast tvoření skrze nás.

 

CO JE TO VLASTNĚ KOMUNIKAČNÍ KANÁL MEZI EPIFÝZOU A PRVOTNÍMI BUŇKAMI

Komunikační kanál mezi epifýzou a prvotními buňkami tvoří cestu, se kterou může každý člověk na Zemi vědomě pracovat v tomto životě.

Jakmile je epifýza aktivní a prvotní buňky jsou v úplné rezonanci během stavu Théta/Gamma převládajících mozkových rezonancí, přirozený elektromagnetický proud nebo pulz energie se vyzařuje z epifýzy směrem dolů po Hara linii přes Srdce / Vyšší Srdce do prvotních buněk.

Můžeme vědomě pracovat s tímto komunikačním kanálem mezi epifýzou a prvotními buňkami, abychom probudili naši DNA do vyšších a vyšších stavů potenciálu (viz článek 4: Kvantová aktivace a naladění DNA).

komunikacni_cesta_epifyza_01

 

 

MOZKOVÁ REZONANCE THETA – GAMMA

Abychom mohli vědomě pracovat s komunikačním kanálem mezi epifýzou a prvotními buňkami, musíme nejdříve vstoupit do převládající rezonance mozkové vlny Theta - Gamma.

Mozkové vlny jsou toky elektrické aktivity v mozku, které jsou měřeny v jednotkách hertzu (Hz), což jsou frekvence energetických vln za sekundu. Věda kategorizuje mozkové vlny do následujících pěti stavů: Delta, Theta, Alpha, Beta a Gamma.

Všech pět stavů mozkových vln existuje v různém množství v různých částech našeho mozku v jednom okamžiku. Nicméně, na základě naší duševní aktivity a cyklu probuzení a spánku, může náš mozek vykazovat jeden nebo více převládajících stavů mozkových vln.

Můžeme vědomě vytvořit převládající stav mozkových vln prostřednictvím tzv. "vlnového unášení" (Brainwave Entrainment). Vlnové unášení nastane, když naše mozkové vlny synchronizují s rytmem našeho prostředí. Naše mozkové vlny začínají napodobovat rytmický vzor vnějšího stimulu kolem nás, dokud harmonicky nepulsují v unášeném zarovnání.

Téměř všechny rytmické nebo kmitočtové podněty mohou být použity k zachycení našich mozkových vln, ať už jde o zvuk, světlo, dotek, barvu, krystaly, vědomý úmysl apod., tedy cokoliv, co elektromagnetické pole mozku může vnímat svými smysly.

Mozkové vlny Theta podporují naše spojení s Vyšším Já, našem vědomí Duchovní hvězdy v 5D. Mozkové vlny Gamma podporují obcházení našeho vnímání pravidel prostoru a času ve 3D.

mozkove_vlny

 

Velmi jednoduchý způsob, jak vytvořit dominantní rezonanční mozkovou vlnu Theta - Gamma, je dech srdcem.

Začněme tím, že se zaměříme na svůj dech a začneme dýchat ze svého srdce, dokud nebudeme dýchat srdcem.

Pak soustřeďme svůj dech srdcem do Planetárního Srdce (Zemská brána), aby bylo naše dýchání srdcem unášeno s dechem a pulsem Planetárního Srdce tak, že naše dýchání srdcem a naše dýchání Planetárním Srdcem pulsují a dýchají dohromady jako jeden.

Poté soustřeďme své dýchání do Srdce galaxie (Kosmická brána), aby bylo dýchání srdcem unášeno s dechem a pulsem Galaktického Srdce, takže náš dech a dech Galaktického Srdce pulsují a dýchají dohromady jako jeden.

Konečně, s vědomým záměrem nechme unášet svůj dech se třemi srdci stvoření (naše srdce, Planetární srdce a Galaktické srdce), dokud nezůstane pouze JEDINÝ DECH tvoření skrze nás (Kosmický dech). Jakmile veškerá stvoření plují v rytmu Kosmického dechu, pak jestliže my sami také plujeme s dechem (pomocí uvolnění bez potřeby kontrolovat), budeme unášeni přirozeně se stvořením a budeme žít v harmonické rezonanci se všemi životy.

Tento přirozený rytmus a tok Kosmického dechu vytváří přirozený rezonanční stav Theta-Gamma a pomáhá nám překonat omezení časového prostoru, jaký prožívá mozek na úrovni ega.

 kosmicky_dech

 

AKTIVACE EPIFÝZY

Jakmile je resonance našich převládajících mozkových vln ve stavu Theta-Gamma, pak je čas aktivovat naši epifýzu prostřednictvím rezonance Diamantu Zlaté koruny.

Jak je uvedeno v článku 1, po aktivaci epifýzy prostřednictvím Diamantu Zlaté koruny se stáváme přímými kanály našeho pěti-dimenzionálního světelného vědomí Duchovní hvězdy skrze nás a probudíme naše vědomí do vyššího stavu vědomí.

Pohybujeme se nad rámec omezení našich fyzických smyslů a pohybujeme se do zvýšeného stavu vědomí. A už nejsme vázáni fyzickými "newtonskými zákony" časoprostoru, ale spíše vědomě pracujeme s oblastí kvantového potenciálu. To je dokonalý základ komunikace epifýzy s našimi prvozními buňkami.

 diamant_zlate_koruny_01

diamant_zlate_koruny_02

 

REZONANCE PRVOTNÍCH BUNĚK

Jakmile je stav resonance našich převládajících mozkových vln v  Theta-Gamma a naše epifýza je v plné rezonanci prostřednictvím aktivace Diamantu Zlaté koruny, pak třetí krok je v plné rezonanci našich prvotních buněk.

Jak je uvedeno v článku 2, naše prvotní buňky mají rezonanční zvukovou frekvenci G # vyjádřenou při 210 Hz. Vibrace našich prvotních buněk při 210 Hz (myšlenkový záměr, tónování, křišťálové mísy, světlý jazyk, posvátné zvukové kódy atd.) aktivují toto energetické centrum a podporují vyrovnání prvotních buněk podél linky Hara s epifýzou a Vyšším srdcem.

Na druhou stranu, jak jsem také poznamenal v článku 2, dech srdce do Galaktického srdce (Vesmírná brána v C & C #) spouští harmonický proud energie, která přirozeně rezonuje na prvotní buňky v G # (perfektní pátá).

Tak můžeme využít náš dech do Galaktického srdce nebo jednoduše rezonovat prvotní buňky na 210 Hz (přes záměr, tónování, křišťálové mísy, světlý jazyk, posvátné zvukové kódy atd.) k aktivaci tohoto energetického centra.

Existuje však jiný způsob, jakým jsou naše prvotní buňky stimulovány, a to tehdy, když Schumannova rezonance Země drží konzistentní rezonanční frekvenci 13:13 Hz.

schumann_resonance_04

schumann_resonance_05

 

 SCHUMANNOVA REZONANCE A NAŠE PRVOTNÍ BUŇKY

Schumannova rezonance je elektromagnetická základní srdeční rezonance Země, měřená elektrickou stimulací zemské dutiny - mezi Zemí a horní úrovní zemské atmosféry (ionosféry).

Schumannova rezonance byla poměrně konstantní na úrovni 7,83 Hz, ale po harmonické konvergenci konce osmdesátých let a následném pohybu Země do fotonového pásu Alcyone během konce devadesátých let Schumannova rezonance vzrostla.

Jakmile Schumannova rezonance udržuje konstantní frekvenci 13,13 Hz (kmitá frekvence od 7 do 60 Hz), proudění nebo pohyb energie v oktávách přirozeně probouzí naše prvotní buňky vytvářející masivní "probouzející" potenciál DNA pro celé lidstvo tady na Zemi. Tok energie v oktávech od 13.13. do 26:26, na 52:52 až na 105 a nakonec pak naše prvotní buňky rezonující na 210 Hz poskytuje úžasný kvantový potenciál pro lidstvo.

probouzeni_prvotnich_bunek

 

V budoucích článcích budu diskutovat více o Schumannově rezonanci Země a jakmile její rezonanční frekvence udrží vibraci 13,13 Hz, položí základy pro úplný polární posun našich magnetických severních a jižních pólů.

 pole_nuloveho_nodu

pole_nuloveho_nodu_02

pole_nuloveho_nodu_03

 

AKTIVACE KOMUNIKAČNÍ CESTY MEZI NAŠÍ EPIFÝZOU A PRVOTNÍMI BUŇKAMI

S převládajícím stavem rezonance mozkových vln v Theta-Gamma, naše epifýza v plné rezonanci díky aktivaci Diamantu Zlaté koruny a naše Prvotní buňky rezonují na plný potenciál prostřednictvím zvuku (210hz) nebo toku vlnových frekvencí v harmonických oktávech z jádra Galaxie… Něco úžasného se odehrává automaticky.

Když se komunikační kanál mezi epifýzou a prvotními buňkami zapálí, elektromagnetický tok energie z epifýzy až k prvotním buňkám nepřetržitě prochází Hara linií ve vlnách.

S touto „zapálenou“ komunikační cestou máme potenciál aktivovat naši DNA k vyššímu potenciálu použití a vibrací a přijímat vyšší úroveň vědomí.

Následující článek 4 bude pojednávat o tom, jak pracujeme s komunikační cestou mezi epifýzou a prvotními buňkami, abychom aktivovali naši DNA a následně přizpůsobili naše vibrace DNA vyšším úrovním vědomí.