Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Mise Malá Atlantida

 

Je český obzor
hluboký jak džbán
a jeho vzduch je silnější než víno.
Kdo ale cizí chce z něj pít,
jen ze zvůle a neplatit
buď zavčas varován!

píča8

Malá Atlantida je filosofie, ale zároveň i fyzické místo v Čechách. Jedná se o pozemky o rozloze 5ha v mystické lokalitě Džbánsko (poblíž Loun). Na pozemcích je budova o ploše 500m2, která se postupně rekonstruuje. Podrobnější popis prostoru naleznete ZDE

Je to velmi silné energetické místo ženského principu. Vzniká zde komunita bytostí, jež se snaží navázat na tradice našich moudrých slovanských (árijských, hyperborejských) předků. Zde máme na mysli takový způsob života, který se váže na prastarou Orianu, zem, kde se žilo v harmonii a ctily se vesmírné zákony. Slované jako potomci těchto Orianů, když přišli na naše území, v sobě nesli už jenom část původních znalostí, zvyků a moudrosti. Od nich se přes mosty staletí do našich současných životů přeneslo jen vlákénko těchto vlastností. Vše ale máme stále v sobě ve spící formě. V naší buňkové paměti je uchováno veškeré vědění našich předků. Na Malé Atlantidě se snažíme k těmto zapadlým informacím dostat různými duchovními technikami, kultivovat tělo i ducha, učit se a hlavně praktikovat. Nejde tedy primárně o to bydlet v jurtách, vařit na ohni a nosit slovanské oděvy. Je to věc srdce a slovanské hrdosti.

slovane

Mysterijní  škola ženských sexuálních energií.

Tuto školu jsme nazvali Sesterství růže. Vyučuje se formou víkendových seminářů a to jak v teoretické tak v praktické rovině. Navazujeme tak na poslání kněžek starých civilizací, do kterých se prolíná učení Slovanů. Učíme se poznávat svoje tělo, správně se o něj starat, čistit se na fyzické i jemnohmotné úrovni a pracovat se svojí sexualitou jako nejvíce tvůrčím potenciálem ve Vesmíru. Škola má několik úrovní - od základů sexuální magie po mysteriózní Cestu sedmi paprsků. Z účastnic těchto seminářů se potom vyprofiluje kněžské jádro působící přímo na Malé Atlantidě. Těchto dvanáct kněžek bude zasvěceno do nejvyšších kněžských mystérií.

slovanské kněžky

 

Světelný bod na planetární energetické mřížce a součást světové sítě Nová Atlantida.

Práce na prvních dvou platformách - život na Slovanských principech a ženská škola sexuální magie jsou základem pro třetí poslání Malé Atlantidy. Zatímco první dvě formy jsou cesta, třetí forma je cíl  a to je rozsvícení světelného bodu na planetární energetické mřížce. Všichni zapojení účastníci se stanou světýlky ve svém okolí a dohromady poskládáme obrovskou energii, která zapálí světelný bod na planetární mřížce. Jakmile se rozsvítí body na celé planetě, dojde k poražení sil temna a lidé na Zemi dostanou šanci vzestoupit do vyšších vibračních hladin.

Tato celosvětová energetická světelná síť se nazývá Nová Atlantida. Nová Atlantida se zároveň nazývá nově vzniklá společnost po Události. První zdokumentované snahy o vytvoření nové harmonické společnosti se objevily v díle Francise Bacona New Atlantis a prosazoval jí i hrabě Saint Garmain. Nyní je hlavním inspirátorem insider vystupující pod jménem Cobra. Videa a odkazy na Projekt Nová Atlantida v režii Cobry můžete shlédnou v pravé liště. (Videa pro vás otitulkoval náš spolupracovník Luboš)

energetická mřížka         světelný bod na planetární mřížce