Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Morální kodex

Morální kodex komunity Malá Atlantida

projev 

 • Komunita funguje na principech sdílení.
 • Zájmy komunity jsou nadřazeny osobním zájmům.
 • Členové komunity se vzájemně podporují a pomáhají si.
 • Každému členu je maximálně umožněn osobní tvůrčí rozvoj.
 • V komunitě se ctí a respektuje svobodná vůle jednotlivce.
 • Veškeré společné činnosti a akce jsou na dobrovolném principu.

Fungování komunity je založeno na těchto preferencích:

 1. STRAVA - strava je základní kámen prostého přežití. Všichni členové komunity se musí především najíst, přičemž je kladen důraz na energetickou hodnotu potravin, čistotu a prospěšnost zdraví. Komunita se snaží být soběstačná v potravinách.
 2. BYDLENÍ - každý člen komunity má právo někam složit hlavu s tím, že se dle možností respektují individuální nároky bydlení. Pokoje pro bydlení slouží k přespání, uskladnění osobních potřeb, individuálním činnostem. Komunita žije jako jedna velká rodina (rod), Stravování, práce a jiné aktivity probíhají společně.
 3. SEBEREALIZACE - každému členu je umožněno vykonávání tvůrčí činnosti, která ho uspokojuje a přináší mu radost. Ostatní ho v této činnosti podporují a pomáhají mu. Výsledky tvůrčí činnosti patří celé komunitě.
 4. VZDĚLÁNÍ A STUDIUM - každý člen komunity má právo se vzdělávat a to jak v souvislosti se svojí tvůrčí činností (např. kurz šití), tak získávání znalostí a vědění formou seminářů, přednášek a kurzů. Komunita vlastní knihovnu, kterou neustále rozšiřuje.
 5. SEX A VZTAHY - i v této oblasti funguje princip dobrovolnosti a svobodné vůle. Komunita je jedna velká rodina, kdy osobní vztahy k jedné osobě nesmí narušovat její chod. Sex je chápán jako poskytování a přijímání rozkoše a nemusí být vázán na vztah dvou osob, tím méně zaměňovat citový vztah s vlastněním dané osoby.
 6. DĚTI - děti jsou v komunitě vítány. Děti vychovává a vzdělává celá komunita s tím, že rozhodující slovo má matka. Děti se vychovávají  souladu s principy komunity. Dětem je umožněn tvůrčí rozvoj stejně jako dospělým. Po dosažení 12 let věku získává dítě poradní hlas u kulatého stolu.
 7. PENÍZE A MAJETEK - každý nově příchozí člen vloží prostředky dle svého uvážení a ty se pak stávají vlastnictvím komunity. Všechny hmotné statky, budovy, vybavení, nářadí a stroje jsou k dispozici všem s tím, že se respektuje svobodná vůle a soukromí jednotlivce. O společný majetek se starají všichni dle svých možností. Komunita disponuje finančními prostředky, o využití rozhodují všichni členové komunity formou porady u kulatého stolu. 

 

Příchod a odchod členů

Každá nově příchozí osoba projde tříměsíční zkušební lhůtou, během které se rozhodne, zda rezonuje s principy komunity. Po této době vkládá svůj příspěvek a stává se po přijímacím rituálu plnohodnotným členem komunity. Deset procent z vložené částky se uzamkne do trezoru a slouží jako pojistka v případě, že se dotyčná osoba rozhodne později z komunity odejít. Tato částka slouží jako počáteční investice do nového života, který si daná osoba zvolila.

Platí pravidlo mlčenlivosti a to i v případě opuštění komunity.