Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Morgellony

Slyšeli jste o morgellonech? Jsou to paraziti organického a anorganického typu, vznikající z nanovláken rozprašovaných pomocí chemtrails. Stručně řečeno. Tato nanovlákna v sobě máme všichni, vdechujeme je vzduchem, konzumujeme je napadenými potravinami a vstřebáváme je přes kůži. Nelze se před tím nikde schovat. Více o morgellonech najdete například ZDE. Něco jiného je přečíst si informace o morgellonech na internetu a zcela něco jiného je vidět to na vlastní oči. Měli jsme příležitost se s jednou takovou ženou setkat, vidět boláky s parazity na jejím těle a vyslechnout si její šokující vyprávění o průběhu nemoci. Dotyčná žena byla tak laskava a poskytla nám fotodokumentaci, kterou zde předkládáme.

Otázkou je, proč se u některých osob morgellony aktivují a kůží pak vylézají paraziti, a u druhého zůstávají nanovlákna v latentním, neaktivním stavu. Jedna z teorií, která se nám intuitivně potvrdila je, že nanovlákna se aktivují čipem. Čip je většinou implantován do těla injekční stříkačkou nebo infuzí. Článek o mikročipech ZDE. Jakmile je čip v krevním řečišti či pod kůží, stačí na dálku aktivovat program k probuzení parazitů, uložených v nanovláknech.

morgellon1

Tento článek nevznikl proto, aby šířil mezi čtenáři strach nebo paniku. Je to upozornění na problém s návodem, jak se tomu můžeme bránit.

  • Především je potřeba vykonat detox organismu. Detoxikačních postupů je celá řada, my doporučujeme půst v trvání 3,7 nebo 21 dní. U toho je potřeba se extrémně zavodňovat kvalitní, harmonizovanou vodou
  • Minimalizovat návštěvy lekaře a absolvování jakýchkoli interních, chirurgických nebo gynekologických zákroků, kde by hrozila možnost implantace mikročipu. Nenavádíme zde rozhodně k embargu na lekařskou péči, ale doporučujeme vždy nejdříve zkusit alternativní přírodní léčbu.
  • Vytvořit si osobní ochranný mentální štít
  • Aktivovat mentální štít nad Českou kotlinou s bumerangovým efektem. Kdykoliv na obloze uvidíme stopy chemtrails, poslat všechny škodlivé látky zpátky ke zdroji, ze kterého to vyšlo. Zkrátka poslat to zpátky odesílateli. Vrácená zásilka. Samozřejmě hromadná meditace s tímto záměrem má daleko větší efekt. 

morgellon2

Nevěříte, že to funguje? Poslechněte si tento příběh. Během hurikánu Irma, který zasáhl Kalifornii v roce 2017, zůstala záhadně zcela nepoškozena jedna malá oblast. Místní se domnívají, že je to díky domorodým indiánům, kteří vytvořili nad místem magickou ochranu. Celé svědectví ZDE