Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Nástroje světlé strany

Pokud jste si přečetli předchozí díly Nástroje systému k ovládání lidí l. a ll., můžete se zeptat, co nám vlastně ještě zbylo. Jakou skulinku nám nechali pro náš osobní rozvoj a šíření světla k druhým? Důležité je si uvědomit, že svět ovládá pouze skupinka lidí, kteří "vědí". Z logiky věci tedy vyplývá, že světlou stranu stačí vyvážit také jen skupinkou lidí, kteří vědí. Sice k tomu nemáme hmotné prostředky, ale máme sílu vědomí. A to je tak masivní síla, že si to ani nedovedeme představit. Problém je v tom, že nevíme, jak ji využít. A nebo ji využíváme krátkodobě. Uvedu příklad. Před časem se konala organizovaná hromadná meditace 7000 lidí zaměřená na snížení kriminality. To se skutečně stalo. Ale pouze na dobu, kdy probíhala tato meditace. Jakmile lidi přestali meditovat, kriminalita se vrátila na původní hodnoty.

Co z toho vyplývá? Že nepotřebujeme tisíce lidí, ale uvědomělé jedince, kteří nebudou jen občas meditovat, ale ŽÍT TO. A kdo bude ten jedinec? Soused, kamarádka, spolužák, teta z třetího kolene? NE, JSEM TO JÁ. Nečekejme, až to někdo udělá za nás. Někdo se zkrátka obětovat musí a věřte, odměna pro tyto avatary bude obrovská a neměřitelná penězi.

Dalším faktorem je čas. I když jako takový neexistuje, přesto směřujeme obrovskou rychlostí do bodu oddělování zrna od plev, do doby planetárního vzestupu. Pokud cítíte, že chcete něco udělat pro své blízké a lidstvo, UDĚLEJTE TO TEĎ. Nečekejme až.... až budu mít víc času, víc informací, vyřeším si zaměstnání, rodinné problémy až...až... Teď je doba začít duchovně pracovat, to ostatní si můžeme užít, až temná strana zvítězí. A já doufám, že temná strana nezvítězí. Nemůže zvítězit, pokud si uvědomíme svoji sílu.

Jedna uvědomělá bytost má totiž vyzařování do svého okolí (matrixové iluze), které vypadá asi takto:

světelný bod na planetární mřížce

Vidíte tu sílu světla? 

MAGIE

Jdeme dále. Protože temní vědí, že vše pracuje na principu energetických polí neboli magie, není pro ně problém zakomponovat magii do nástrojů ovládání. Kdyby na nás uplatňovali pouze hmotné prostředky (kontaminované potraviny, voda, chemtrails, banky atd), neměly by tyto prostředky na lidi takový dopad, kdyby do toho nedávali sílu černé magie. Z toho vyplývá, že pouhý záměr nestačí, je potřeba tento záměr energeticky dopovat. Je to stejné, jak s příkladem meditace, kdy mají energetická pole jen dočasný vliv na události. Nejspíš vám neunikla kauza "pizza gate", kdy se provalilo, jaké krvavé satanistické rituály provádějí naši temní vládci. Rituály s mučením a upalovaním dětí a žen má za cíl odsát životní esenci uvolňující se při zabíjení oběti. Tuto esenci pak používají ve svůj prospěch. Velmi dobrý článek o satanistech zde

black magic

Další forma získávání energie pro svoje záměry je čerpání sexuální energie. Proto občas slyšíme o sexuálních temných sabatech "vyvolených", při kterých se sbírá energetické pole vytvořené sexuálními aktivitami. To je ještě násobeno bolestí a utrpením obětí, což je také druh energie, kterou elita využívá.

BÍLÁ MAGIE

K13

Pomalu, přes poznání krutých a nelidských nástrojů na ovládání našich životů, se dostáváme k NADĚJI. Tou nadějí je naše mysl, vědomí a sexualita. Naše vědomí a mysl jako tvůrce nové reality a naše sexualita jako energetická podpora našich záměrů. Člověk při sexuálních aktivitách produkuje obrovské množství tvůrčí energie, která však nyní bez užitku uniká. Jak s tímto fenoménem vědomě pracovat, jak využít tvůrčí potenciál sexuality spojené s našim vědomím, učíme v naší škole Sesterstva růže. Cítíte-li, že toto je vaše parketa a takto chcete pomoci sobě a světlé straně, přidejte se.