Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Nástroje systému k ovládání lidí II.

Když jsme začínali připravovat vysílání Hovory z Malé Atlantidy, měli jsme v nástřelu 5 oblastí ovládání lidí. V průběhu příprav však automaticky vybíhaly nové a nové oblasti. Každá oblast by si zasloužila samostatný článek, ale my jsme si dali za úkol uvést jen stručný přehled. V této druhé části nastíníme další oblasti kontroly a ovládání systému a ve třetí části rozebereme naopak oblasti, ve kterých nás ještě nedostali a jak toho využít.

vzdělávání

ivzdělávání

Kdo někdy absolvoval základní školu se svojí ratolestí, počítal s ním příklady z fyziky a zkoušel z dějepisu, určitě mi potvrdí, že některé učivo je totálně mimo mísu. Vzdělávací systém slouží na výchovu budoucích otroků. V zásadě je postaven na těchto pilířích:

  • Potlačit samostatné uvažování a přijímat a papouškovat jen to, co je v učebnicích
  • Zaměření jen na hmotnou část vzdělávání a pominutí duchovních a energetických vazeb
  • Naučit děti slepě poslouchat autority
  • Vštěpování individualismu, konzumního způsobu života a pocitu, že nejsme nic a nemůžeme nic změnit
  • Naprosté překroucení morálních hodnot
  • Odchýlení od poctivých řemesel a naopak podsouvání dětem, že jedině práce v kanceláři s imaginárními čísly je ta pravá.
  • Jakékoliv odchylky od předem určeného proudu jsou tvrdě potlačovány

Jak se bránit: Pokud to jen trochu jde, vzdělávejte svoje děti doma nebo v komunitě stejně smýšlejících bytostí. Náš zákon individuální vzdělávání umožňuje. Pokud tu možnost nemáte, udělejte si každý den čas, proberte s dětmi učivo a uveďte některé učivo na pravou míru. Podněcujte děti, aby si samy hledaly informace, rozebírejte je s nimi, učte je alternativní vědy. Pracujte s nimi, aby nezapomněly, kdo jsou, nedopusťte, aby je okolní systém vtáhnul do svých osidel. Udržujte v dítěti tu čistou duši, se kterou se sem narodilo. Pak budou ony našimi učiteli.

čipování a nanotechnologie

cip

Jak jsme si řekli, nejvíce chazarové usilují o ovládnutí lidského vědomí. Tak si položili otázku, jak to vyřešit co nejdříve a nejefektivněji, protože se ukázalo, že běžné výše uvedené prostředky mají jen omezený vliv a stále jim některé ty ovečky ze stáda utíkají. Tak se vymyslely čipy a později nanity. Když to nejde zvenku, tak to půjde zevnitř. Hezky to těm lidem vysvětlíme, jak úžasné výhody bude mít čip v jejich těle, začneme mediální masáží, pak si najdeme několik blbečků dobrovolníků, kterým řádně zaplatíme za to, že budou čipování propagovat a pak už jen stačí pustit ty správné frekvence.... No ale co když nám to někteří prokouknou a nebudou se chtít nechat čipovat? Tak zkusíme něco mini miniaturního, titěrného, o čem nebudou vědět a to jim přidáme do vzduchu, vody a jídla. Nanočástice. Jenže jedna věc je to svinstvo do lidí dostat a druhá věc je ho aktivovat. Velmi jasně o tom hovoří Peter Insider ve svých pořadech. 

Jak se bránit: Dýchat, jíst a pít musíme, tudíž nezabráníme, aby se do nás nanočástice dostaly. To, čemu můžeme zabránit je, aby se v nás aktivovaly. Krásný příklad máme z poslední doby, kdy díky společné meditaci Čechů a Slováků, se povedla záškodnická akce světlé strany. Určití vyškolení lidé zabránili spuštění aktivace těchto nanočástic a meditující lidé je v tom podporovali, posílali jim energii pro jejich úkol. Kdybychom nemeditovali, pravděpodobně jsou už z nás bioroboti a co hůř, bioroboti, kteří ani nevědí, že jsou bioroboti. Podporujme světlou stranu nebo se sami staňme tím světlem. To je jediná obrana.

 

Energie a ropný průmysl

elektřina

Jsme civilizace závislá na energii. Zkuste si doma zavést jednou měsíčně "den bez elektřiny". Uvidíte, jak jsme na ní závislí. Jeví se tak zcela zřejmé, že ta závislost v nás byla uměle vypěstována a následně i řádně zpeněžena. Vždyť i nakonec, abyste mohli číst tento článek, potřebujete energii. Vtip je v tom, že se energie NEVYRÁBÍ, ale přeměňuje. Ve Vesmíru je stálé množství energie, je jí pro každého dostatek, jde o to, jak ji přeměnit, aby nám sloužila v běžném životě. Lze to naprosto čistými a neinvazivními prostředky, které naše elita již dávno vlastní a používá. Nejsem fyzik, abych věděla, na jakém principu pracují teslovy cívky či MAGRAV pana Keshe. Ale to není podstatné. Stačí si uvědomit, že tepelné elektrárny a auta na spalovací motory jsou v porovnání s technologiemi, kterými disponuje elita, opravdu jako pro mateřskou školku. Je to další způsob držení nás v šachu. Články o volné energii zde.

Jak se bránit: inspirujte chytré a nadané techniky ve vašem okolí, aby se zapojili do stavby generátorů volné energie, či to zkoušejte sami. Podnikněte takové kroky, které by vás činily méně závislými na elektřině. Jakmile proběhne sluneční puls, který vyřadí veškerá elektrická a elektronická zařízení, uvidíte, jak se vám to bude hodit. 

umělá inteligence

sophia

Ti, kterým nedošlo nebezpečí umělé inteligence, by to měli přehodnotit s ohledem na nejnovější výtvor japonských vědců. Jedná se o biorobota jménem Sophia. Lidský robot, který vidí, slyší a reaguje, skoro to vypadá, jako by byl schopen vlastního sebeuvědomění. Je velmi pravděpodobné, že má v sobě tak sofistikovaný software, který jí dovoluje učit se sám od sebe a od lidí. Čili se zdokonalovat. Kde je ta hranice, ten okamžik, kdy pochopí, že má větší potenciál než lidstvo? Než se dálkově spojí s ostatními roboty a budou fungovat jako obrovská společná inteligence? Nepřála bych se toho dožít. A to je jen špička ledovce, která nám byla ukázána. Oni nám dovolili toto vidět a zcela jistě za tím je nějaký záměr. Dalším plíživým nebezpečím je snaha zavádět robotizaci do našich životů. Robotické trouby, co samy pečou, lednička, co si sama objednává chybějící potraviny, auto bez lidského řidiče. Pěstovaná závislost dětí na počítačích, elektronická komunikace s úřady a bankami, mobilní telefony atd.atd. Vše jde přes sítě a vše se zaznamenává. Naprostá kontrola prostřednictvím umělé inteligence. Život bez mobilu - článek zde.

Jak se bránit: Omezte používání umělé inteligence, jak to jenom jde. Začněte třeba zrušením televize, jako jsme to udělali my před deseti lety. Máme od té doby spoustu volného času na společné povídání, hry a studium. Starý tlačítkový telefon vám udělá základní službu - dovoláte se.  Pomalu si odvykejte na tyto civilizační vymoženosti, neboť po slunečním pulsu žádné nebudou.

 

hudba, frekvence a podprahové signály

music

Všechno kmitá na určité frekvenci - rozlišujeme frekvence emocí, lásky, hudby, světla a dokonce pevných předmětů a samotné planety Země. Zvučí i jednotlivé planety a Slunce - ukázka zvuků planet. Systém se snaží prospěšné frekvence potlačit a destruktivní zesílit. Frekvence světla ze Slunce se stíní umělými mraky, požíváme frekvence strachu ze zabitých zvířat, pod kilometry vysokonapěťového elektrického vedení dostáváme dávku elektromagnetických frekvencí, donutili nás používat tzv. úsporné žárovky, které vydávají jiné světelné frekvence (spektrum). a tak dále. Zvláštní kapitolou je poslech soudobé hudby, která je lazená na frekvenci 440HZ, jež má destruktivní charakter. Článek o tom zde.  Solfeggio frekvence zde.

Jak se bránit: zde je pomoc celkem snadná a účinná. Pokud se vnitřně naladíme na frekvence lásky, radosti, dávání, empatie a soucitu, nemůže nás nic destruktivního masivně zasáhnout. Určité frekvence zvuku mají transformační charakter. Speciální výzkum proběhl v Monroe institutu, kde vyvinuli tzv. binaurální tóny. Pouštěním těchto frekvencí do sluchátek dosáhneme stavu mozku, ve kterém chceme pracovat (například alfa vlny). zde jsou tóny ke stažení. Důrazně doporučujeme si ověřit zdroj frekvencí, které si pouštíte do sluchátek. Na youtube jsou stovky různých nahrávek, ale ne všechny tam mohly být vloženy tou světlou stranou...

prostorové zářiče, čárové kódy

pentagon

Když navážeme na předchozí odstavec o frekvencích, kdy už víme, že každý pevný předmět má určité vibrace, pak musíme dojít k závěru, že každý předmět nás ovlivňuje na úrovni vibrací. Toto specifické vyzařování platí jak pro 3D tak pro 2D vzorce. Prostorové zářiče jsou tedy všude kolem nás, počínaje jednotlivými písmeny, přes barvy, předměty až po budovy. Prostorovými zářiči lze nazvat i například kruhy v obilí, znamení zvěrokruhu, tarotové karty a různé magické předměty. Tímto fenoménem se zabývá zvláštní obor zvaný ikonografie. Temná strana tento fakt velmi dobře zná, proto se nás snaží ovlivnit i v tomto směru. Obrázek k tématu není uveden náhodou - jedná se o negativní prostorový zářič ve tvaru pentagramu. Specifickým a temným zářičem a žroutem energie je čárový kód. Články zde.

Jak se bránit: umístěte si do bytu pozitivní prostorové zářiče. Může to být křišťál, pyramida, orgonit, miska se solí, květiny a další předměty, které pohlcují negativní záření či ho alespoň eliminují. Noste na sobě energeticky nabité přívěsky a jiné předměty, nebo si dejte do peněženky svůj oblíbený minerál. Jakmile přinesete potraviny z obchodu, přendejte je do vlastních nádob a původní obaly spalte. Pokud to nejde, alespoň přeškrtněte čárový kód. Je třeba poznamenat, že vliv čárových kódů je proti jiným vlivům prakticky zanedbatelný.

 

drogy

drogy

Nemluvíme zde samozřejmě o přírodních drogách, které transformují a otevírají vědomí, ale o drogách syntetických, které totálně rozbijí osobnost uživatele a zastavují duchovní vývoj. Příčinou rozpadu hnutí Hippies byla právě infiltrace syntetickými drogami. Mimoto je to pro temné vládce výborná aktivita pro získávání neuvěřitelné hromady peněz. Ukazují nám však hru na takzvaný boj proti drogám, což je směšné, neboť veškerý obchod s drogami mají pod kontrolou zase jen oni.

Jak se bránit: jednoduše. Užívejte jen přírodní drogy.

 

rozvrácení rodin, single, míchání ras

hádka

Rozvrácení rodin začalo v masivním měřítku od doby nástupu komunismu, kdy byla všeobecná povinnost pracovat. Tedy musely jít do práce i ženy, tím musely odložit děti do státních zařízení a rodina se začala rozpadávat. Na to navázal zvrácený feminismus, konzum a individualismus, kdy tzv. single je společensky uznávaný status. Jde o uměle vyvolaný pocit nedostatku či puzení mít čím dál více všeho.  Stačí se podívat kolem sebe, co řeší rodiny kolem nás, peníze, peníze... Vrcholem je uzavírání předmanželských smluv, kdy už se vlastně předem počítá s rozpadem vztahu a dělením majetku. 

V poslední době vyšli chazarové s dalším zvrhlým projektem a to je míchání ras a kultur. Cílem je celkové snížení IQ národa a tiché převzetí kultury destruktivním náboženstvím, potlačujícím svobodu lidské bytosti.

Jak se bránit: Uvědomme si, že to nejcennější co máme, je zdraví a vztahy. Nehrajme s nimi jejich temnou hru, buďme tolerantní a empatičtí. Šiřme kolem sebe lásku.

vědí jak to funguje - kyvadlo, sběr energie

kyvadlo

 Jsme u posledního nástroje ovládání lidí, který ale v podstatě zahrnuje vše dříve řečené. Všechny nástroje může systém používat jedině v případě, že ví, jak to funguje. A že to vědí, tak to si pište. Znají sílu myšlenky, vědí, že myšlenka tvoří, znají principy práce s energiemi. Jedním ze základních univerzálních principů, které využívají ve svůj prospěch, je princip "kyvadla". Kam upoutáme svoji pozornost, to energeticky posilujeme. A věřte, že mají mnoho nástrojů, jak upoutat naši pozornost. A my mnohdy ani nevíme, že jim svoji energii dáváme. Například když sledujeme destruktivní zprávy v televizi, vkládáme peníze do bank nebo chodíme na demonstrace. Vším tímto zvyšujeme jejich sílu, kterou z nás čerpají.

Jak se bránit: Velmi dobře si rozmysleme, komu nebo čemu dáváme svoji energii. Indikátorem jsou naše emoce. Jak se cítím, když sleduji, čtu nebo vykonávám určitou věc? Jsem rozčílený, naštvaný, mám strach? Nebo mně ta činnost přináší radost a uspokojení? Nehrajme jejich hru.

 

V dalším pokračování této minisérie si řekneme, kde nám ještě zbyl manipulační prostor, abychom nad tou hydrou zvítězili.

 

- pokračování -