Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

O nás

O nás

Myšlenka komunity Malá Atlantida vznikla před sedmi lety, když jsme se přestěhovali na pozemky do vesničky Třeskonice. První léta byla spíše ve znamení snahy o prosté přežití, neboť jsme si na sebe vzali opravdu velké sousto. Většinu energie jsme vložili do toho, abychom divokou přírodu a rozpadlé stavení přeměnili na místo vhodné k životu. Toto velmi těžké období nám ztěžovala i nepřízeň místních dévických sil, kterým jsme bez ptaní vpadli na jejich území. Děly se zde záhadné a nepříjemné věci, kdy hořely elektrické kabely, ztrácela se domácí zvířata a nedařilo se našemu zahradnictví.
V roce 2013 jsme jeli na kurz Jardy Chvátala a svěřili jsme se mu o našich problémech. Jarda se chytil za hlavu, když zjistil, že jsme neprovedli žádný obřad, rituál ani mentální techniku v souvislosti s našimi novými pozemky. Ve spolupráci s ním jsme tedy pozemky vyčistili (datová sanace realit), spojili jsme se se strážcem prostoru a demiurgem místa a s pokorou jsme je požádali, aby nám byli příznivě nakloněni. Později jsme vykonali ještě mnoho rituálů na vyčištění prostoru a odstranění destruktivních entit. Nyní je nad celým prostorem mentální ochranný energetický štít, který pravidelně posilujeme transformovanou sexuální energií. 
V roce 2013 došlo také k návštěvě pěti mimozemských bytostí, kteří s námi zde strávili nějaký čas. Bohužel bytosti při odletu uzavřeli tento časový úsek do časové bubliny, takže došlo prakticky k vymazání paměti na tuto dobu. V meditacích si někdy vzpomeneme na malé střípky informací a událostí z jejich návštěvy.
V roce 2016 se Shanti poprvé dostal do channelingového spojení. Jako první kontakt se nám ohlásila skupinka lidí z paralelní reality Země z roku 2026. Jejich realita byla neopravitelně poškozená zásahem globálního mocenského systému a oni si byli vědomi toho, že budou v blízké budoucnosti eliminováni. Poskytli nám cenné informace, jak dosáhnout toho, aby v naší realitě nedošlo k podobné situaci a jak můžeme do určité míry zvrátit děje. Od té doby docházelo k pravidelnému channelingovému spojení, při kterém nás velekněžka té skupiny učila práci s energetickými poli a předala nám starověká kněžská mystéria. Channeling je sepsán do formy příběhu a můžete si ho přečíst ZDE. Učení chrámových kněžek jsme sestavili do formy školy pro kněžky a rádi ho předáme zájemkyním. Základní informace o této chrámové škole, kterou jsme nazvali Sesterstvo růže, lze najít ZDE
Během let 2016 až 2018 došlo k mnoha channelingům, kdy jsme se spojili se svými atmany, se zástupci Galaktické federace, s vnitřní zemí (Aghartou), se zástupci Tary (Země v 5D) a s mnoha dalšími. Získali jsme mnoho úžasných, neuvěřitelných a někdy bizarních informací a také jsme dostali inspiraci k naší duchovní práci.
Na přelomu roku 2017/2018 jsme z channelingových zdrojů obdrželi návod na stavbu "kvantového stroje", jehož základem je dvojitá titanová pyramida a nádoba se stimulovanými inertními plyny. Léčebný přístroj jsme již uvedli do provozu a lidem může posloužit ke zjištění příčin nemocí, odstranění negativních myšlenkových vzorců a k rozvoji mentálních schopností. Více o terapii ZDE
Na jaře roku 2018 jsme se rozhodli otevřít Malou Atlantidu pro esoterickou veřejnost a začali jsme s totální rekonstrukcí hospodářské budovy na budoucí chrám.
 
 
 

SHANTI 

P1310830

  
 
Duchovní vůdce, chodící knihovna, zahradník, systémový analytik, inspirátor, mág, vizionář a hlavní aktér pořadu Svobodného vysílače "Hovory z Malé Atlantidy". Navíc hospodář (farmář), příležitostný dřevorubec, zedník, elektrikář, automechanik a truhlář. Miluje zahradničení, studium a rád (a hodně) mluví. (Takto to vidím já, Liběna). On ale tvrdí, že je bytost, která je ochotna se podělit verbálně o znalosti, zkušenosti a vědomosti s těmi, kdo o to budou stát.
 
 

LIBĚNA

IMG_20170718_192249
 
Liběna má na starosti: týlové zabezpečení, výrobu tvůrčí energie, dokumentace v psaném projevu.
Mimoto je matka, hospodyně, příležitostná podavačka nářadí (což její ego špatně nese, neboť by radši, aby se nářadí podávalo jí), zahradnice, figurantka, uzemňovací prvek a zatím jediná ženská energie na Malé Atlantidě (což se ale jak doufáme, brzy změní).
 

 

 

JÁRA

IMG_20170602_140257

 
Typický vzorek toho, co on sám vtipně nazval ten ager (teenager). Je naším zrcadlem, někdy máme pocit, že on vychovává nás, místo obráceně. Dost sil nám bere snaha nasměrovat jeho vědomí od umělé inteligence k tvůrčí činnosti. Musí pomáhat při provozu farmy, z čehož není moc nadšen. Potřeboval by zde na Atlantidě kamaráda. Hlásí se někdo?