Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

O strachu

Na jednom s z našich duchovních dýchánků na Malé Atlantidě jsem otevřeli téma STRACH. Jak totiž uvádíme v článku Přechod do 5.dimenze, jedním z hlavních aspektů přechodu je strach.  Lidská bytost může být láskyplná, může mít vyřešeny karmické vazby, může mít opravdu vysoko nastavené vibrace, ale pokud jí v kritický okamžik ovládne strach, je vrácena zpátky. Dali jsme si proto za úkol pracovat na ovládnutí strachu. 

Co je strach

První věc je zodpovědět si otázku, co je to vlastně strach. Na tuto otázku dostaneme čistou odpověď v individuálním napojení do vyšších hladin. Je potřeba tedy nejprve meditovat na strach. Když u nás na Atlantidě probíhají rozhovory na duchovní témata, sedíme u stolu, pijeme čaj a nahodíme intuitivně téma, dějí se zvláštní věci. Připadá nám, jakoby vzniklo jednotné energetické pole, jakýsi vír, který nás do sebe nasaje. Postupně se dostáváme do změněného stavu vědomí, a ač probíhá běžný rozhovor, začínáme vyslovovat věty, které bychom za normálních okolností neřekli. Zkrátka se napojujeme. Například Luboš se na nás dívá, padají z něj perly slov a pak podotkne:"To neříkám já, to někdo vzkazuje."

Instinkt přežití

Takže z čeho plyne strach? Strach plyne z pouhého instinktu přežití. Každá živá bytost je naprogramovaná na přežití. Kdyby živočich v přírodě neměl strach neboli pud sebezáchovy, nepřežil by. Dokonce i květina, když se k ní blížíme s nůžkami, abychom si jí ustřihli do vázy, vyzařuje energetické pole strachu, jakési chvění. To je přirozený strach, který nás vlastně pohání. Tento instinkt přežití nás nutí mít plnou ledničku (strach z hladu), řídit opatrně auto (strach z autonehody), v zimě se teple obléknout (strach z umrznutí) atd.

Mateřský pud

S pudem sebezáchovy úzce souvisí mateřský pud, neboli strach o zachování rodu. Ochrana mláďat platí jak v živočišné říši, tak i u lidí. Proto mají matky (a samozřejmě i otcové) strach, aby se dítě nenachladilo, aby bezpečně přecházelo silnici, když se dítě dlouho nevrací, máme strach, aby se mu něco nestalo. Je to přirozený strach, spíše by se to dalo nazvat opatrnost. 

Strachy karmického původu

Zvláštní kapitolou jsou strachy karmického původu. Jsou to takové strachy (fóbie), které nelze racionálně vysvětlit a mají původ v některém z předchozích životů. Pokud byl někdo v minulosti uštknut jedovatým hadem, je pravděpodobné, že v současném životě bude mít strach z hadů. Dalším klasickým příkladem je strach z bodných zbraní, ze tmy, z malého prostoru atd. Takto by se dalo ve výčtu pokračovat do nekonečna. V tomto případě doporučujeme tento strach zpracovat pomocí regrese. Jsou na to různé techniky, ale pokud si na to sami netroufáte, lze požádat o pomoc prověřeného odborníka na regresi.

Umělé strachy

Všechny přirozené strachy, které byly popsány, je samozřejmě potřeba udržovat jaksi pod kontrolou. Pokud to přejde až v jakési fóbie, člověk se stane otrokem těchto fóbií, zcela jej ovládnou a to si pak logicky vyžádá reakci až na fyzické rovině formou různých emocí, neduhů a jiných disharmonických poruch. Naproti těmto přirozeným strachům existují strachy uměle vyvolané. Tyto umělé strachy jsou nám naprogramovány výchovou a systémem zcela cíleně ze zcela jednoduchého důvodu. Vystrašený dav se lehce ovládá. A co víc, vystrašený dav sám žádá systém o "ochranu". Funguje to tak, že je v lidech vyvolán přes sdělovací prostředky nějaký strach, aktuálně třeba z terorismu. Pak už je jednoduché nabídnout řešení: "Nebojte se lidi, my vás ochráníme. Posílíme policejní hlídky, povoláme armádu, raději nevycházejte z domu, budeme kontrolovat internet, zrušíme vánoční trhy.." Tento jednoduchý trik používá mocenský systém stovky let v různých obměnách. Toto je velmi důležité si uvědomit, protože vládnoucí elita tyto postupy bude používat tak dlouho, dokud my jim to dovolíme. Jakmile si tuto manipulaci uvědomíme, přestaneme těmto umělým strachům podléhat a tím přerušíme tok energie strachu, který tento systém živí. Neživme systém, přestaňme se bát.

Strach ze smrti

Největším z lidských strachů je strach ze smrti a přímo souvisí se strachy o přežití, o kterých jsme psali. Když si však uvědomíme, že lidská duše neumírá, že fyzický život v okamžiku smrti pouze přechází do jiné, nehmotné kvality, není třeba se bát. Zkuste třeba toto: uveďte se do relaxačního stavu, zklidněte mysl a požádejte, ať je vám ukázán stav bytí bezprostředně po fyzické smrti. Vám, kteří čtete tyto řádky, garantuji, že budete mít příjemné pocity a pochopíte, že opravdu není čeho se bát.

strach z neznámého

Jak jsme uvedli, strach může sehrát klíčovou roli při přechodu do vyšší hustoty, které se pravděpodobně odehraje v roce 2022. Je to událost, kterou na takové úrovni nepamatuje lidstvo minimálně 26 tisíc let. Bude to něco pro nás nového a neznámého. Naše smysly budou vnímat věci, které nikdy předtím nezažily. Splynutí dvou realit bude pravděpodobně provázet po určitou dobu černočerná tma, což v nás může vyvolat silnou úzkost. Nevíme přesně, co nás čeká, můžeme se jen dohadovat. Ale tím, že budeme pracovat se strachem již nyní a naučíme se ho ovládat, v kritických okamžicích nám náš mentální trénink může velmi pomoci. Nenechme se stáhnout zpět díky našemu strachu. Byla by to velká škoda.

Jak "bojovat" se strachem

Citace z knihy Působení Plejáďanů-Nová kosmologie pro Věk Světla

Strach je smrtelný. Když na vás přijde, musíte jím projít. Mnozí z vás cítí strach neustále. Kdykoliv cítíte nějaký konkrétní strach, zůstaňte v něm. Neracionalizujte si jej, jděte přímo do něj, plyňte s ním. Ve skutečnosti vás to ponouká stále k většímu strachu! Zaměřte se na zdroj toho strachu: Je ve vašem těle nebo v nějaké oblasti jako třeba v lese? Je to silné léčení. Vlezte si přímo do zdroje svého strachu. Když s tímto procesem začnete, projdete svým strachem přímo k jeho pravému zdroji. Jestli má váš strach zdroj v něčem, co by mohlo ohrozit vaše přežití, budete se chránit tím, že do něj půjdete. Jinak v této dimenzi skončíte.