Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Odstraňování negativních myšlenkových vzorců

Při popisu fungování terapie inertními plyny bylo několikrát zmíněno, že pomáhá odstranit negativní myšlenkové vzorce. Co tedy vlastně jsou tyto negativní myšlenkové vzorce. Zjednodušeně by se dalo říci, že je to program, který nám brání být v harmonii. Je to síla vlastního přesvědčení, která vytváří realitu kolem nás. Nejvíce se na naších myšlenkových vzorech podepsali rodiče, škola a sdělovací prostředky. Neznamená to ale, že se máme teď sebrat a jít sepsout naše rodiče "Ty jsi mi dal negativní myšlenkové vzory a kvůli tobě jsem teď nemocnej, nemám dobrý vztah s manželkou atd.". Vaši rodiče vás zcela jistě vychovávali, jak nejlépe uměli a jak jim jejich stav vědomí umožňoval. Jaké máme například negativní myšlenkové vzorce:

K ničemu se nehodím.
Na to nemám nárok.
Nikdy nebudu šťastný.
Kdo by mne mohl mít rád ?
Já to nedokážu.
Ostatní jsou lepší než já.
Bůh neexistuje.
Sex je špatný.
Láska je vždy zneužita.
Skutečná láska neexistuje.
Ten, kdo miluje, bude podveden.
Nikdy nemám peníze.
Jiní jsou v posteli lepší než já.
Nevěřím, že z toho něco bude.
Nikdy to neudělám správně.
Lásku si musí člověk zasloužit.
Nestojím za nic.
Copak mohu něco změnit ?
Lepší je ustoupit než se hádat.
Zase prohraji.
Takového, jaký jsem, mě nikdo nemůže mít rád.
Já přece nikdy nedostanu to, co chci.
Když ukážu, jaký ve skutečnosti jsem, všichni mne opustí.
Měl bych se stydět.
Všechno by bylo dobré, kdyby...
Když jde o peníze, končí přátelství.
Vlastně...
Neměl bych...
Je to moje vina.
Nikdo mě neposlouchá.
Nerozumím ženám.
Nerozumím mužům.
Nikdo se o mne nestará.
Nikdy nedostanu to, co chci.
Neumím tančit.
Neumím počítat.
Dělám všechno špatně.
Jiní zažívají lepší sex než já.
Nemohu muže nikdy skutečně uspokojit.
Nedokážu ženu skutečně uspokojit.
Nikam to nedotáhnu.
Mám pořád smůlu.
O sexu se nemluví.
Sám sebe neustále obelhávám.
Už nikomu nevěřím.
Už nemůžu věřit ani sám sobě.
Masturbace je neslušná.
Život je těžký.
Práce je velmi náročná.
K penězům se člověk dopracuje, jen když hodně pracuje.
Peníze kazí člověka.
Nic si nepamatuji.
Myslí mi to moc pomalu.
Nemám co říct.
Nikdy nebudu vážený.
Mne nemůže nikdo milovat.
Nedokážu žít bez partnera.
Kdo nic nedělá, zrezaví.
Nedokážu se uvolnit.
Nic neodpovídá mým očekáváním.
Láska činí člověka zranitelným.
Láska je pomíjivá.
Musím se ke všemu dopracovat.
Jsem pořád jenom využívaný.
Pro krásu musí člověk trpět.
Samochvála smrdí.
To nedokážu.
On si mne nezasloužil.
Musím nejprve odčinit své viny.
To jsem si vůbec nezasloužil.
Bez práce nejsou koláče.
Takové věci si nesmím přát.
Jsem ošklivý a nicotný
Celý svět je proti mně. V životě neexistují zázraky.
Moje práce za nic nestojí.
Nikdy to nestačí.
Nestačím na to.
Nikdo mne nemiluje.

To je seznam, že? Všechny tyto vzorce formují náš život, jsou zodpovědné za naše nefunkční vztahy, nemoci, úrazy, neúspěchy doma i v práci. Brzdí nás v naší kreativní činnosti a komplikují vše, na co sáhneme.

A co s tím uděláme? Abychom mohli zavést nové, pozitivní myšlenkové vzorce, je potřeba nejdříve odstranit ty negativní Je to jako nádoba se špinavou vodou, do které chceme nalít čistou vodu. Nejdříve musíme vylít tu starou špinavou tekutinu, jinak by nám tu čistou zakalila. Nebo se to dá přirovnat k počítači. Abychom do něj mohli nahrát nový program, je potřeba nejdříve ten starý vymazat. Případně do počítače nahrát antivirový program. A naše terapie inertními plyny je takový antivirový program.

Proto nesmírně záleží na záměru, se kterým se rozhodneme terapii absolvovat. Jen víra ve výsledek a čistota záměru zaručí úspěšnost terapie. Jakmile se tam vloudí jakákoliv pochybnost (to nebude fungovat, stejně se neuzdravím, můj manžel se nezmění, já to energetické pole nevidím, kdoví, jestli tady vůbec je.... atd), výsledek se buď nedostaví vůbec, nebo se oddálí.