Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

ONI a jejich plán

V minulém díle o jsme záměrech těch, kterým říkáme ONI, uvedli, jaké procesy připravují na individuální úrovni. Nová pravidla, která se dotknou úplně všech. I těch, kteří ani nebudou vědět, proč se to všechno děje. Obyčejní lidé budou zmatení, budou mít strach a nebudou tušit, co se děje a proč. Tento článek je ale určen těm, kteří už tuší nebo vědí a z různých střípků si snaží poskládat obrázek. I my skládáme a pokusíme se zde velice stručně, jasně a výstižně, popsat, o co tady vůbec jde.

Abychom celou tu skládanku pochopili, je potřeba povznést mysl poněkud výše. Vše má mnoho úrovní a události na vyšší úrovni se promítají do nižších a opačně. Jak nahoře, tak dole. Mnoho lidí si myslí, že jde především o peníze a moc. Ale to je ta nejnižší úroveň. Ve své podstatě jde o genom a o vzestup. 

GENOM

Aniž jsme si toho vědomi, obýváme dokonalá těla. Lidský habitus, schopnost odolávat nemocem, schopnost se přizpůsobit různým podmínkám, velký inteligenční potenciál a hlavně emoční rozsah leží v hledáčku mnoha mimozemských inteligencí. A to těch destruktivních i těch benevolentních. Napíšeme to tady úplně jasně a stručně. Někteří se s námi chtějí pářit, aby jejich potomci získali naše vlastnosti. Někteří si chtějí určité geneticky významné jedince odvézt k sobě na planetu či na plavidlo a dělat s nimi pokusy z cílem obnovit svůj vlastní genom. Některé civilizace, které šly technokratickou cestou, už ztratily schopnost se biologicky rozmnožovat, pouze se klonují. V určité fázi vývoje ale zjistili, že je nejlepší nezasahovat do božího díla a vracejí se k původnímu způsobu rozmnožování.

Na některých místech naší planety se ukrývají tzv. genetické knihovny. Jedná se o velké umělé krystaly, do kterých jsou vyspělou technologií zakódovány genetické kódy všeho projeveného života v našem sektoru galaxie. A to nejen lidské genetické kódy všech ras, ale také rostlin, živočichů a minerálů a možná ještě dalších forem života, o kterých nemáme tušení. Proto se také planetě Zemi říká GENETICKÁ KNIHOVNA a my lidské bytosti jsme její strážci. Paměťové krystaly však nejsou jen hmotného 3D charakteru, ale jejich informační pole, se prolíná do vyšších dimenzí. Některé civilizace, které za miliony let evolučně postoupily do jemnějších hladin bytí, mají mnohdy stejné problémy jako v naší realitě. I tam se vedou války o genom.

Naše Elity toto všechno samozřejmě vědí. Proto se snaží všemožně zasahovat na úrovni DNA, aby genom znečistily. Děje se to v přímém přenosu například řízenou migrací Arabů do Evropy. Každá rasa na Zemi má totiž jiný genetický potenciál, každá se vyvíjela  historicky jinak a v jiném prostředí. Co se týče inteligence, nejvyšší IQ má žlutá rasa a nejnižší černá. Bílá rasa má nejen vysoké IQ, ale i vysokou duchovnost a sebeuvědomění, tudíž od ní hrozí největší nebezpečí rebelie. Nejefektivnější cestou znečištění jejich genomu je proto cílené křížení s méně inteligentní rasou. V současné době, kdy ONI získali vyspělé mimozemské technologie, mají další možnost přímého zásahu do DNA a RNA. A to se teď právě děje. Snaha ovlivnit lidské bytosti přes vakcinaci a čipování. Resp zde je třeba poznamenat, že čipy samy o sobě ničemu moc nevadí, důležité jsou frekvence (vlnění, kmitání, pulsy, vibrace), které se do tohoto čipu pouštějí. Frekvence, jako základ veškerého života, mohou totiž ovlivňovat funkci neuronů v mozku.

VZESTUP

Evoluční vzestup se také někdy nazývá převibrování. Mnoho esoteriků hovoří o zvyšování osobních vibrací nebo také o osvícení. Opět zde platí, že vše je se vším propojeno, takže pokud se převibrovává jednotlivá osoba, převibrovává se zároveň celá planeta a opačně. V tomto případě spíše opačně, neboť planeta vzestupuje (zvyšuje vibrace) a my lidské bytosti jaksi pokulháváme. Dnes si lze zvedání frekvencí planety jednoduše dohledat například zde: Schumannova rezonance. Z grafů je vidět, že kmitání planety kolísá až na 155Hz, přičemž nastavený kmitočet pro 3D realitu je 7,83 Hz. 

Zde je potřeba si vysvětlit princip vzestupu. Vesmír (či matrix) si lze představit jako víceplástevnaté kontinuum složené z různých vrstev, kdy každá vrstva vibruje na jiné frekvenci a tím se zdánlivě odděluje od druhé. Vibrace se týkají nejen planet a lidských bytostí, ale i živočišné a rostlinné říše, minerálů a všeho zjevného. Vše má v sobě zakódováno něco, co bychom nazvali EVOLUČNÍ TAH. Návrat k BOHU. Neboli postupné zvyšování vibrací. Jednou za čas (pro zjednodušení) dochází ve Vesmíru k dočasnému prolnutí těchto realit a vše zjevné má možnost prostupu do vibračně jemnějšího světa.  A TO SE DĚJE PRÁVĚ TEĎ. Brzy se začnou otevírat brány prostupu a jedinci s tzv. čistou DNA budou mít možnost přejít do vyššího vibračního pásma.

A o tom ONI také dobře vědí. A máme to tu jako na stříbrném podnose: znečistit lidský genom a rozesít mezi lidmi vlnu strachu. Strach jako emoce je totiž spolehlivý SNIŽOVÁTOR lidských frekvencí. Člověk ovládnutý strachem nikdy nevzestoupí. Aby to byla jistotka, ještě pustí přes čipy lidem destruktivní frekvence a pozor, mají v plánu ještě něco, kdyby jim snad chtěla nějaká ovečka uniknout.

FREKVENČNÍ ŠTÍT - ZVRHLÝ PLÁN ELIT

ONI mají tak neskutečně vyspělou technologii, že to, co se oficiálně vypouští jako převratné objevy hlavně na poli IT, kybernetiky a biotechnologie, je jen slabý odvárek toho, čím disponují. Představte si, že přišli na způsob, jak prostřednictví nadčasové technologie vytvořit kolem planety Země jakousi frekvenční zábranu, která zabrání prolnutí realit (o tom jsme psali výše). Prostředkem k tomu bude síť satelitů rozmístěná na oběžné dráze a to v přesně určených bodech odpovídající posvátné geometrii. Země se uzavře do jakési umělé realitní bubliny bez možnosti vzestupu a lidské duše budou nuceny se stále a znovu inkarnovat do lidských těl ve 3D a to nejméně dalších 26 tisíc let. Samozřejmě do retardovaných těl, jiné nebudou k dispozici. Daleko pravděpodobnější ale je, že tato realita i s planetou zanikne. Imploduje. 

A jaký plán máme MY?