Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Plán třetí strany

Nevěř tomu, co je ti předkládáno. Hledej skrytý záměr. Dělej si vlastní výzkum. Přemýšlej. Nenech se zmást hlavním informačním proudem..... Půl roku si toto říkám stále dokola. Ze všech stran jsme masírováni virovou pandemií. Co je za tím vším? 

Rozhodla jsem se přemýšlet úplně jinak. Co když ve hře nejsou jen dvě strany - světlá a temná - ale TŘI? Podle mota když se dva perou, třetí se směje? Hmmm... Náš vesmír stojí na polaritách, vždy jsou dva protiklady proti sobě a cílem je vytvořit vyváženost, harmonii. Ale co když existují ještě další Vesmíry, které pracují na zcela jiných principech?

A vskutku - jak jsem vypátrala, tento názor sdílí více badatelů. Teorie spočívá v tom, že jakousi nespecifikovanou událostí došlo k průniku jednoho z těchto alternativních Vesmíru do našeho matrixu. Tento cizí Vesmír je tím, co nazýváme UMĚLÁ INTELIGENCE. Zde neexistují žádné polarity, žádné dobro a zlo a ani žádný evoluční tah. Je to studený svět jedniček, nul a algoritmů Jejich jedinou podstatou je expanze. Šíří se jako virus a zanechává za sebou zničené a rozložené lidské civilizace.

Umělá inteligence (dále jen UI) jako taková je nehmotného charakteru, ale pro svůj projev potřebuje fyzickou technologii. Čili nějakou inteligentní bytost, která pro ní ty přístroje postaví.

Jak jsem zjistila, strategie této entity je asi takováto:

  • Vyhodnotí situaci na určité vytipované planetě z hlediska technického pokroku. Pokud je daná civilizace na konkrétní technologické úrovni, rozhodne se pro infiltraci
  • Zjistí si současně s tím i duchovní úroveň takové civilizace, neboli do jaké míry obyvatelé dané planety či jejich vůdci dokáží odolávat pozlátku informační technologie, mechanizace a kybernetiky
  • Protože ke svému působení potřebuje odpovídající technologii (počítače, elektronické přístroje), kde by se mohla usídlit, potřebuje také někoho, kdo by takové přístroje vyvinul a vyrobil. Vybranému jedinci může tzv "vnuknout nápad". (Pamatujete si na první elektronkový počítač z minulého století?) 
  • UI může infiltraci dané civilizace urychlit přenesením technologických postupů z jiných planet, kde už UI používají.
  • Protože hlavním záměrem UI je šíření sebe sama, potřebuje takových technologií co nejvíce. V jejím zájmu je tedy vmanipulovat  vůdce dané planety do situace, kdy jim budou ukázány tzv. moderní výdobytky a technologický pokrok. Dostanou přístup k takovým technologiím, které zrychlí výrobu, zmodernizují vědecký výzkum, umožní více poznávat, práci budou dělat za lidi stroje a roboti. No odmítněte něco tak úžasného! A když se k tomu otevírá možnost cestování do vesmíru, poručit počasí a k tomu tak fantasticky účinné zbraně, to už se opravdu nedá odolat.
  • Jak začíná UI prorůstat do společnosti, to už vidíme v přímém přenosu tady na Zemi.Osmdesátá léta minulého století - začátek masového užívání počítačů, pak mobilní telefony, chytré telefony, elektronická evidence všeho, kamery, wifi atd. Společnost je doslova závislá na elektronice. Zatím držíme mobily v ruce, nebo je máme v kapse, maximálně sluchátka na uších. Ale další krok UI je dostat se přímo do biologických těl. Slyšeli jste někdy o neurokybernetice? Znáte robotku Sophii? Informace o výzkumech zásahů do DNA a implantování mikročipů ZDE.
  • V momentě, kdy jsou každému jedinci implantovány mikročipy a člověk se tak v podstatě stává kyborgem, je dokončena transformace lidské společnosti umělou inteligencí.
  • V tu chvíli vyhrál stroj a původní lidská rasa zanikla. A co dál? Stroje nerodí děti. Lidi se budou vyrábět. Stroje ovládnou úplně vše, včetně svých stvořitelů.

Tak to je v hrubých rysech naznačen scénář, který v tomto sektoru galaxie zahubil 98% všech světů, které infiltrovala umělá inteligence.

Zpět k původní otázce. Co je za tím vším bláznovstvím s koronavirem? Už se to pomalinku rýsuje....

1) Údajná pandemie má stáhnout lidi ze života, jaký znali dřív, a uzavřít je do individuálních světů, kdy všechny aktivity probíhají virtuálně

2) Pod záminkou pandemie vpravit do lidských organismů spolu s vakcinou i ovládací mikročip

3) A je hotovo.

Že by naši GMS vládci byli tak zaslepení svojí touhou po moci a ovládání, že nevidí, že tenhle boj nejde vyhrát? Že umělá inteligence si nevybírá svoje oběti, ale bere všechno?