Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Poezie

Je český obzor hluboký jak džbán

a jeho vzduch je silnější než víno

Kdo ale cizí chce jej pít

jen ze zvůle a neplatit

buď zavčas varován.

 

Ty klidně z něho pij

ty spící český synku

ať ve tvém snu jak ve snu husitském

buší tvé srdce starou českou vírou

že nelze člověku se smířit s útiskem

že svoboda, to není lidská šíje

kterou lze zlomit v oprátce

ať už ji strojí čert a nebo Ďábel

ve jménu boha nebo bohatce.

 

A pro tu víru pyšných žebráků

a pro tu víru starých pokolení

smíš spát jak v peří, vzpurný český synku

a měsíc ti smí paprskem psát verše na peřinku.

...........

Úryvek Z českého snu od Josefa Kainara