Přístroj na terapii inertními plyny je již na cestě.

Postřehy

Tento oddíl je věnován zajímavým postřehům, úvahám, aktualitám a odkazům na články, videa, přednášky a blogy, které nás zaujaly. Vkládáme sem i informace z informačního pole (akáša), které nám byly v meditaci poslány a které považujeme za důležité.