Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Posudek odborníka na nekovy

Pro potřeby Malé Atlantidy jsme si nechali zpracovat posudek odborníka z 

Chemicko - technologické fakulty v Praze:

Tabulka s hlavními údaji o vzácných plynech:

Vlastnost

Helium

Neon

Argon

Krypton

Xenon

Radon

Protonové číslo

2

10

18

36

54

86

Elektronová konfigurace vnější sféry

1s2

2s2p6

3s23p6

4s24p6

5s25p6

6s26p6

První ionizační energie (kJ/mol)

2 372

2 080

1 520

1 351

1 170

1 037

 

Kromě protonového čísla je v tabulce uvedeno, že mají tyto plyny vnější elektronovou konfiguraci takovou, že mají  tzv. "podslupky" s, p kompetní. Tedy 2 s elektrony a 6 p elektronů.

Celkový počet elektronů také musí odpovídat počtu protonů. Tedy jádro atomu argonu obklopují elektrony uspořádané následovně: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.  Tedy jsou tu tři "slupky", v kterých je celkem 2 + 2 + 6 + 2 + 6 = 18 elektronů.

Protonové číslo 18 je tedy s tím v naprostém souladu.

Právě úplnost elektronového obalu, tedy to, že zde nechybí nebo nepřebývá žádný elektron, který by mohl vytvářet chemickou vazbu s atomem jiného prvku, je příčinou, že jsou tyto plyny označované jako inertní .

Chemická inertnost ale neznamená, že nelze projevy elektromagnetizmu tyto plyny nějakým způsobem "aktivovat".

Neonová světla jsou dnes zcela běžná. Elektrický výboj v trubici s neonem způsobí, že se elektrony vybudí ze své klidové hladiny a při jejich návratu na klidovou energetickou hladinu se vyzáří světlo určité vlnové délky. V daném případě velmi pěkné červené. Další řádek tabulky proto obsahuje ionizační energii potřebnou k tomuto "vybuzení".

Nelze proto vyloučit, že silné magnetické pole nějakým způsobem aktivuje tyto plyny tak, že jejich chování nebude možné označit jako inertní.

Nenalezl jsem však bohužel nějaké číselné údaje o velikosti elektromagnetického pole, které by v tomto případě mělo vzniknout.

Dále dodávám, že nejsem biolog ani lékař, a tak nedovedu říci, jak takové pole působí na lidský organismus.

 

Zpracoval: Ing. Jan Vokrouhlecký, materiálový inženýr se specializací na nekovy   

innert1