Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Posvátný český lev

V Jihlavě, na boční stéle kostela sv.Jakuba, který se nachází poblíž centrálního jihlavského náměstí, je zvláštní do kamene vytesaný znak. Jedná se o posvátný původní český znak. Tento lev drží v pravé ruce thorovo kladivo, v levé ruce klíče od komor vědění a na hlavě má královskou korunu. Ocas na rozdíl od současného českého znaku nemá dvojitý, ale jednoduchý, položený mezi zadními tlapami.

Tento kamenný znak českého lva není na kostele umístěn náhodou. Přesně pod ním, v podzemních katakombách, kterými je Jihlava přímo prošpikovaná, je údajně umístěna schrána s odkazem egyptských mudrců Balteana a Skylia. Těchto schrán s věděním je v české kotlině několik a dají se speciálními technikami otevřít.  Toto hluboké vědění je určeno pouze českému národu a bylo sem doneseno před třemi a půl tisíci lety. Již tenkrát egyptští kněží věděli, že česká kotlina bude v budoucnosti hrát důležitou duchovní roli a že se sem budou inkarnovat vysoké spirituální duše (nejen) z Egypta. 

 

kostel sv.Jakuba Jihlava

Kostel sv.Jakuba v Jihlavě - celkový pohled

kostel sv.Jakuba památný strom

Kostel sv. Jakuba, pohledu z boku dominuje památný strom. Jedná se o červenolistý buk a jeho stáří se odhaduje na 500 let. Zajímavostí je, že tyto červenolisté formy se běžně v přírodě nevyskytují, z čehož vyplývá, že byl uměle vypěstován a cíleně zasazen na toto místo. Kmen stromu obejme najednou 11 osob a nemá jedinou suchou větev, což je také velmi podivuhodné.

Obraz035

 Český lev na stéle kostela svatého Jakuba v Jihlavě (z boku od památného stromu)

znak Jihlava detail

Detail Českého lva 

Pro posílení egregoru českého národa v této vypjaté době jsme se rozhodli vytvořit obrazovou rekonstrukci tohoto znaku (na obrázku níže). Obraz je mozaikově zdoben  barevnou křemíkovou drtí (sklo). Křemík jako prvek je obsažen v krystalické mřížce většiny minerálů a má schopnost ukládat informace. Zajímavostí je, že v současném 3D projevu má lidská bytost organické tělo na bázi uhlíku, avšak při evolučním vzestupu do vyšších vibračních hladin se naše tělo bude postupně měnit na křemíkový základ. Do křemíkové krystalické mřížky tohoto obrazu jsou mentálně nahrané programy na posílení egregoru českého národa, výzva k probuzení spících avatarů a aktivace spirituálního vědomí národa. 

Ve spodní části obrazu je ve stříbrné nebo zlaté barvě vyskládán nápis "JÁ JSEM TO A TO JSEM JÁ". To je klíčová věta energetického pole zodiakálního znamení lva.