Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Magie - práce s energetickými poli

Moje každodenní magie

Co je vlastně práce s energetickými poli neboli magie?

Vycházejme z předpokladu, že vše živoucí je výměna energií. VE VESMÍRU JE STÁLÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE. Žádná energie se nemůže ztratit a žádná energie se nemůže vytvořit z "ničeho". Energii lze ale přeměnit (transformovat) a také shromažďovat (kumulovat). Tyto toky energií lze ovlivnit vědomím projektovaným přes myšlenku, slovo nebo pohyb. Magií tedy nazýváme vědomé usměrňování toku energií. Magii tedy můžeme definovat jako soubor myšlenek, slov a pohybů k dosažení nějakého cíle.
Magie
 

Černá a bílá magie

Žijeme v duálním světě, proto magie může sloužit jak čistým tak temným účelům. Černá magie nemusí znamenat pouze to, že svými čárami a kouzly někomu úmyslně ublížíme, zraníme či přivodíme smrt. Černou magii lze popsat jako jakýkoliv zásah do svobodné vůle jednotlivce či skupiny. Na druhou stranu bílá magie je taková magie, která je provozována za účelem prospěchu vlastního. Pokud chceme ovlivnit realitu jiné bytosti či skupiny, je potřeba mít jejich souhlas.
A teď co je prospěšného pro mě? To může určit pouze naše intuice, naše srdce. Abychom se vyhnuli tomu, že budeme třeba nevědomky používat černou magii, je potřeba každý rituál posvětit nejvyšší silou. Stačí, když během rituálu vyslovíme a procítíme formulku například "nechť toto se děje ve prospěch můj a mého okolí" nebo "tato moje magická aktivita je pod ochranou Stvořitele". Tím se ovšem nezbavujeme odpovědnosti za provedená kouzla. Ten, kdo vědomě tvoří, je zároveň odpovědný za svoje myšlenky a činy. Zde platí dvojnásobně rčení - dej pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit.
 

Nejčistší forma magie

je pouze ta, kdy žádáme, aby se nám dělo to nejlepší pro náš duchovní rozvoj. Což nemusí být vždy z našeho pohledu pozitivní. Naopak se můžeme dostat do konfliktní či jinak vyhrocené situace, kterou naše ego může vnímat jako nespravedlnost, ale která nám ve výsledku poskytne zkušenosti potřebné pro náš duchovní růst.
 
 

Co je matrix

..neboli holografická projekce realit.
Představme si matrix jako časoprostor, kde vše je možné a vše existuje tady a teď buď v projevené nebo neprojevené formě. Projevená forma je ta, co jsme schopni zachytit svými smysly a považujeme to za jedinou možnou realitu. Ale Všemír nám nabízí varianty realit, které si ani nedovedeme představit. 
To, že nemáme důkaz o existenci něčeho neznamená, že to neexistuje. Typickým příkladem pro skeptika je vnímání například kočky. Přijdeme do jakékoliv tmavé místnosti a vnímáme pouze tmu. Nikoliv však kočka, ta se orientuje ve tmě úplně stejně, jako kdyby tam bylo světlo. Nebo pes - slyší ultrazvukovou píštalku a my bychom přísahali, že není slyšet nic.
 
 

Existuje náhoda?

Nikoliv. Vše se děje za nějakým účelem a je důsledkem našeho vědomého či nevědomého tvoření. Více o příčině, důsledku a účelu v dalším odstavci. Takže oznámení typu "včera jsem náhodou potkal bývalého spolužáka" je pro nás zpráva, která má příčinu například v tom, že jsme na něj nedávno mysleli, nebo jsme potřebovali nějakou informaci či inspiraci, kterou nám on na nevědomé úrovni předal. Důsledkem je právě toto konkrétní setkání a na účel musíme přijít sami. Může to být právě ta informace, kterou jsme od něj dostali a která je pro náš vývoj důležitá nebo nám nastavil zrcadlo našeho chování případně to je cokoliv dalšího,co si zpětně vyhodnotíme. V ideálním případě si spolužákovo poselství vyhodnotíme již během tohoto "náhodného" setkání. Tomu se říká Vědomý život.
 

Příčina, důsledek a účel

Jak bylo popsáno výše, vše má svoji příčinu, důsledek a účel, přičemž účel je svatý. Proto při našem čarování bychom měli mít vždy na paměti ÚČEL našeho snažení. Například chci změnit svoji finanční situaci. Příčinou toho, že přistoupím k magii, je moje současná finanční situace, kterou si přeji změnit. Důsledek provedeného magického rituálu je to, že se mi začnou koulet korunky, či se mi dvojciferné číslo na bankovním účtu změní na troj či čtyřciferné. Učel však může být například to, abych sám sebe prověřil, zda mi peníze nezmění charakter a zda s nimi jsem schopen správně zacházet. 
To že se mi nakupily penízky, je zároveň příčina toho, že si třeba mohu dovolit cestovat mezi peruánské šamany a to má zase účel například  v tom, že mi moudrost šamanů pomůže pochopit události v mém životě. To je zároveň příčinou toho, že na sobě začnu více pracovat atd atd. V proudu příčin a následků lze pokračovat donekonečna. Důležité je tento proud usměrnit a vždy hledat účel, neboť ten, jak jsme si řekli, je svatý.
 

Dáš - dostaneš

Jak jsme si uvedli na začátku, vše je tvořeno různými formami energie, které jsou neustále v pohybu. Do pohybu je uvádí naše vědomí. A to jak vědomí jednotlivce, tak vědomí nějaké skupiny. My tady budeme hovořit o vědomí jednotlivé bytosti. Kolektivní vědomí do naší reality také zasahuje, avšak to je téma, které zatím odložíme. 
Jak víme, Všehomír má tendenci vše uvádět do harmonie. Kolik dáš, tolik dostaneš. Například nám blikne hlavou myšlenka, jak by bylo skvělé mít u domu bazén. Bylo by naivní se domnívat, že zítra zastaví u našeho domu firma "Rozdáváme bazény s.r.o."  Daleko pravděpodobnější je verze, že zítra nám na compu naskočí reklama na plastové bazény. Poslali jsme totiž do matrixu malinkatou formu myšlenkové energie a ta se nám adekvátně vrátila. Jak tedy zesílit myšlenkovou energii, abychom obdrželi to, co chceme? Jsou to emoce. Dejme do našeho přání co nejvíce emocí a tím realizaci posílíme. Další možnost využití právě magie. Existují ještě další formy získávání a vysílání energie, ale o tom později. Ve všech případech nám bazén nebude dolevitován na určité místo (i když i to je možné :-) ), ale spíše se do budování vysněného bazénu budeme muset zapojit i fyzicky - to znamená, dát tomu ještě další formu energie. Avšak Vesmír nám bude v našem snažení všemožně pomáhat. Bude nám do cesty dávat "náhody", které nám zjednoduší realizaci záměru.
 

Magie v praxi

Ke každodenní magii  předkládáme několik doplňujících doporučení:
 
Mějte na paměti účel

Než se pustíte do kouzlení, uvědomte si vždy účel, za jakým rituál vykonáváte. Dejte pozor na to, co si přejete.

Opakujte 
Opakujte jednotlivé magické rituály, až se vám záměr dostane "pod kůži" a vytvoří se stálý proud energie proudící do všehomíra. Magická čísla pro opakování jsou 3x, 7x, 21x nebo 108x
 
Dejte tomu emoce  

či jiný druh nabíjecí energie (rituál, vybuzenou sexuální energii apod). Nejvíce tvůrčí emoce jsou radost, vášeň a touha.

Běžte Vesmíru naproti

Udělejte první fyzický krok ke splnění vašeho záměru. Ukažte vesmíru svojí akcí, že to myslíte vážně.

Nechte tomu čas
Čas jako měření po sobě jdoucích momentů je pouze výsledkem lidského snažení vše měřit a posuzovat, ale z vyššího pohledu se děje vše v jednom okamžiku. Vaše přání či záměr už teď někde v matrixu existuje. Musí se k vám však prokousat přes staré modely a programy. V naší 3D realitě je to zařízeno tak, že se věci či události nezhmotňují ihned.. Dovedete si představit, kdyby se každému ihned zhmotnila každá myšlenka, ihned a bez úsilí? To by byl chaos....
 
Věřte
Víra v realizaci záměru je základní předpoklad pro jeho splnění. Nenechte se zviklat lidmi kolem sebe, kteří třeba vašemu záměru nefandí. Proto je někdy lepší o svém záměru mlčet.
 
Poslouchejte intuici
Příležitosti k nám někdy přijdou tou nejneuvěřitelnější formou. Buďte proto pozorní, co se vám děje, a neprošvihněte šance, které jsou vám nabízeny. Správné rozhodnutí v daný okamžik může vést k rychlé realizaci vašeho záměru. 
 
Požádejte o ochranu
Abyste si byli jisti, že nevědomě nesklouznete do černé magie, požádejte o ochranu a požehnání nejvyšší síly
 
Poděkujte
Jakmile se vám záměr zrealizuje, poděkujte Vesmíru za jeho splnění. Buďte vděční i za zkušenosti získané na cestě.