Přístroj na terapii inertními plyny je již na cestě.

Pravé já je žádné já

Česká televize občas pustí ke slovu takové osobnosti jako je Jiří Charvát. Tento muž "kouřil žábu". Kdo z vás neví, co to je, odkazujeme na článek Psychedelika. A pochopil. Pochopil svojí vlastní existenci. Hloubka jeho poznání přesahuje trojdimenzionální rozměr.

Děkuji tímto Jiřímu Charvátovi, že se snažil vyjádřit nesdělitelné,  moderátorce Adéle Banášové, že mu statečně sekundovala a neznámému dramaturgovi, který toto pustil do vysílání.

Uvádíme zde některé perly, které během vysílání padaly. 

Jsme průduch vědomí v nahodilém kosmu.

Vstupujeme do svých rolí, abychom něco byli.

V mentální samotce strávíš celý svůj život.

Jste tu dva a oba dva jsi ty - jeden co se lopoti a druhý co to hodnotí.

A paradoxně, i když sem nikdo nesmí, tady vzniká celý vesmír.

Jestli je svět veselý, smutný nebo ujetý, o tom rozhoduješ ty.

Ty určíš, co je pravda a co lež, protože všechno jsou jen příběhy. A kterému uvěříš, ten prožiješ.

V tobě všechno vzniká a v tobě všechno zaniká.

Jsi kapka v oceánu a oceán v kapce.

Připadám si jako divák svých zkušeností.

Pravé já je žádné já.

Jsem nahodilý chuchvalec vzpomínek, zkušeností a emočních vazeb.

Když chceš poznat pravdu, zbav se svých názorů.