Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Pravé já je žádné já

Česká televize občas pustí ke slovu takové osobnosti jako je Jiří Charvát. Tento muž "kouřil žábu". Kdo z vás neví, co to je, odkazujeme na článek Psychedelika. A pochopil. Pochopil svojí vlastní existenci. Hloubka jeho poznání přesahuje trojdimenzionální rozměr.

Děkuji tímto Jiřímu Charvátovi, že se snažil vyjádřit nesdělitelné,  moderátorce Adéle Banášové, že mu statečně sekundovala a neznámému dramaturgovi, který toto pustil do vysílání.

Uvádíme zde některé perly, které během vysílání padaly. 

Jsme průduch vědomí v nahodilém kosmu.

Vstupujeme do svých rolí, abychom něco byli.

V mentální samotce strávíš celý svůj život.

Jste tu dva a oba dva jsi ty - jeden co se lopoti a druhý co to hodnotí.

A paradoxně, i když sem nikdo nesmí, tady vzniká celý vesmír.

Jestli je svět veselý, smutný nebo ujetý, o tom rozhoduješ ty.

Ty určíš, co je pravda a co lež, protože všechno jsou jen příběhy. A kterému uvěříš, ten prožiješ.

V tobě všechno vzniká a v tobě všechno zaniká.

Jsi kapka v oceánu a oceán v kapce.

Připadám si jako divák svých zkušeností.

Pravé já je žádné já.

Jsem nahodilý chuchvalec vzpomínek, zkušeností a emočních vazeb.

Když chceš poznat pravdu, zbav se svých názorů.