Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Přechod do 5. dimenze

Jak bude probíhat konvergence v roce 2022

Konvergence znamená sbližování, sbíhání, v našem případě sbíhání dvou frekvenčních realit - 3. dímenze a 5.dimenze (přes 4.dimenzi). Tento proces měl podle poselství, které nám zanechali předkové, začít v roce 2012. Proč tedy konvergence v roce 2012 nezačala?

Trhlina v čase

Vše začalo v roce 1943 v době, kdy vrcholila 2. světová válka. Američané se v této době války snažili přijít s novou technologií, která by jim zajistila převahu nad nacistickým Německem. SkupinaZeta´s a Grey (tzv šediváci), která si šla za svými vlastními zájmy, zneužila naivity amerických politiků a vědců a umožnila těmto lidem nalézt cestu, jak pracovat s extrémně silnými magnetickými poli. Oficiálním efektem bylo zneviditelnění hmotných prostředků. Tak vzniká „projekt Philadelphia“. Ve skutečnosti však Zeta´s a Greys potřebovali pomocí těchto polí vytvořit trhliny mezi 3. a 4.dimenzí tak, aby mohli ve větší míře cíleným způsobem operovat v prostředí zemského schématu (trhliny jsou otevřeny vždy jeden rok – od srpna do srpna).Nikola Tesla intuitivně včas od projektu odstoupil, ale byl o několik měsíců později (červen roku 1943) otráven. Projekt Philadelfia vyvrcholil na počátku měsíce srpna roku1943, ke kýženému efektu nedošlo, ale díky vytvořivším se trhlinám v repulzní zóně mezi 3. a 4.dimenzí mohla aliance Zeta´s a Greys i Reptilianů daleko efektivněji operovat v prostředí naší planety a systematicky tak jít za svým cílem.

Od roku 1943 (ve 20 letých cyklech – 1963, 1983, 2003) aliance Zeta´s a Greys provádí systematické bombardování našeho Slunce pomocí extrémně silných elektromagnetických pulzů vysílaných z prostředí Země, Měsíce a jiných planet naší sluneční soustavy. Sluneční jádro je branou do multidimenzionálního pohybu (vertikální výtah) mezi jednotlivými dimenzemi. A konvergence mezi Zemí a Tarou je v podstatě vibrační synchronizace 3. a 5.dimenze v energoinformačním poli naší planety. Narušením přirozené činnosti Slunce se naruší konvergentní proces.

Vzhledem k tomu, že k dalšímu otevření trhlin mezi 3. a 4.dimenzí má dojít v roce 2023, musí být konvergentní aktivita mezi Zemí a Tarou ukončena nejpozději v roce 2022. Jde o to, že další elektromagnetické bombardování Slunce v roce 2023 by s největší pravděpodobností proces konvergence zablokovalo.

ZDROJ: https://www.matrix-2001.cz

Pohled na dimenzionální posun

(podle Drunvala Melchizedeka. Drunvalo zde uvádí přechod do 4.dimenze. Podle Učení strážců však patří sudé dimenze reptiloidním bytostem. Ve své podstatě ale oba hovoří o tomtéž, Jistě by nás Drunvalo neposílal do dimenze k Drakům)

Na běžné planetě této galaxie se nejdříve začne rozpadat geomagnetické pole, které se stane nevyzpytatelným. Civilizace na této planetě se začíná hroutit a vstupuje nakonec do poslední fáze. Poslední fáze obvykle netrvá více jak dva roky, ale téměř vždy alespoň tři měsíce. V této fázi se civilizace začíná rozkládat a extrémně nebezpečné je zůstat jenom naživu. Všechny systémy, které udržují civilizaci v chodu, se rozpadají a začíná vládnout chaos. je to období, na které se většina náboženství, jako například mormoni, připravují. Je to období, kdy jsme stále na Zemi ve třetí dimenzi, ale před okamžikem, kdy uskutečníme přechod do čtvrté dimenze.

Pak začíná období pěti až šesti hodin před samotným dimenzionálním posunem. Je to velmi zvláštní doba, kdy čtvrtá dimenze začíná prosakovat do třetí. Opravdu nám pomůže, když budeme vědět, že to přichází.

Jakmile k vlastnímu posunu dojde, nikdo nebude pochybovat. Nastanou specifické změny barev a tvarů, jež většina lidského vědomí nebude znát. V tomto bodu jsme opustili zemskou třetí dimenzi. Obvykle se v této době posunou osy planet, ale my se to nedovíme, protože budeme doslova v jiné časoprostorové dimenzi. Vždy existují i jiné možnosti, jak by se to mohlo stát, ale tohle je běžný případ.

Když projdeme Prázdnotou, vstoupíme do čtvrté zemské dimenze. Život se dramaticky změní. Před touhle fází se odehraje nanebevzetí, zmrtvýchvstání či konečná smrt. Zrození do nového světa právě začíná.

Následující scénář podobně popisuje postup dimenzionálního posunu, který se obvykle děje v Univerzu, ale Země je výjimečný případ.

Prvním znamením planetárního dimenzionáního posunu je silné zeslabení geomagnetického pole, o němž věda ví, že na Zemi již 2000 let klesá. Za posledních 500 let geomagnetické pole Země klesalo mnohem dramatičtěji. Například s nedávné době museli na všech světových letištích u svých leteckých map provést korekce magnetické odchylky severu, aby mohli používat automatické přístroje. Nakonec se magnetické pole pravděpodobně zhroutí a klesne na nulu. Stalo se to již mnohokrát v dějinách Země.

Pokud se to stane, může proběhnout několik scénářů. Pole se samo převrátí a póly se vymění. Nebo se po dosažení nuly můe vrátit do stejné konfigurace pólů, ale s úplně jinou osou. Existují různé varinty, jak to může proběhnout, ale vám a vašemu nanebevstoupení na tom nezáleží. Nebudete zde na této dimenizonální rovině Země, proto nebudete mít přímou zkušenost s touto změnou.

Když se magnetické pole dostane do nuly a zůstane tam asi dva týdny, významně to ovlivní lidskou mysl. Podle Rusů poté, když vyšlou lidi do kosmického prostoru a ti jsou mimo gomagnetické pole Země více než dva týdny, jejich kosmonauti začínají doslova bláznit. To je přesně to, co se přihodilo po Pádu, kdy se potopila Atlantida - lidé ztratili svoji paměť a zbláznili se. Zdá se, že magnetismus Země udržuje naši pameť neporušenou, skoro jako páska kazety, a magnetismus planety je rovněž spojen s našimi emocionálními těly.

Fáze před posunem

Je to období, které obvykle trvá od tří měsíců do dvou let. Tuto fázi spouští většinou geomagnetismus, který žene lidi do stavu šílenství. Trhy s cennými papíry kolabují, vlády se stávají nefunkčními a dovolávají se stanného práva, ale to nefunguje, protože armáda má ten samý problém. To je doprovázeno nedostatkem jídla, dalších potřeb a pomoci. A jako vrchol se většina lidí stává paranoidními a sahá po svých zbraních. Nkdo není na zemském povrchu v bezpečí.

Musíme pochopit, že například ukládání zásob do podzemí, nemá smysl a nezachrání nás. Na vyšších dimenzionálních rovinách žádné fyzické přípravy nepomohou. Úspěch závisí na vašem spirituálním uvědomění.

5-6 hodin před posunem

V tomto stadiu se objevují podivné fenomény. Začínají se překrývat dvě dimenze. Budete možná sedět v místnosti, když se zničehonic objeví něco, co bude pro vaši mysl nevysvětlitelné. Budou to čtyřdimenzionální objekty, které nebudou zapadat do vašeho chápání reality. Uvidíte barvy, které jste předtím neviděli. Tyto brvy budou neobyčejně jasné a bude s zdát, že mají vlastní světelný zdroj. Budou mít tvar, který vaše mysl nedokáže vysvětlit. Tyto objekty budou nejpodivnějšími věcmi, co jste kdy viděli. Velmi vám doporučuji, abyste se těchto přdmětů nedotýkali. Pokud to uděláta, budete ihned zrychlenou formou vtaženi do čtvrté dimenze. Bylo by pro vás nejlepší, abyste se vyhnuli tomuto zrachlenému přesunu.

Syntetické předměty

Další úkaz, který dozajista nastane, souvisí s charakterem reality, kterou Lucifer stvořil, a ve které žijeme. V luciferské realitě technologie vyrábí syntetické materiály. tyto umělé materiály, které se v přírodě nenacházejí, nebudou schopny projít do čtvrté dimenze. Vrátí se zpět do prvků, ze kterých byly stvořeny. Umělé materiály mají různou hladinu stálosti. Některé z nich, jako je sklo, nejsou daleko od přírody. Sklo je jen roztavený písek. Ale ostatní materiály mají k přírodě daleko a jsou tudíž nestabilní, jako je například umělá hmota a plasty. Znamená to, že během tohoto pěti až šestihodinového časového úseku se některé ze syntetických materiálů roztaví nebo rozloží, některé rychleji, podle stálosti. Většna moderních domů nebude během této fáze bezpečná. Proto by bylo nejlepší,  kdybyste byli v přírodě, až se to stane.

Jak víme, bylo zde na Zemi dříve více rozličných civilizací, ale zůstala po nich jen nepatrná stopa, nebo žádná. Důvodem je to, že jejich umělé materiály neprošly posledním dimenzionálním posunem před 13000 lety nebo přes předchozí dimenzionální posuny.

Fenomény 6 hodin před posunem

Vstanete do jasného slunečního rána Když budete vstávat, uvědmíte si, že se cítíte velmi světelní a trochu zvláštně. Najednou vidíte jasný různými barvami zářící předmět vznášející se kousek nad podlahou, pak se objeví další objekt kousek od vás. Vyskočíte a běžíte se podívat do druhé místnosti, abyste si prohlédli, jak je plná těchto podivných a nepředtavitelných věcí. Najednou začne praskat podlaha a celý dům se začíná hroutit. Vyběhnete do přírody, kde všechno vypadá normálně kromě toho, že je tam mnoho těchto podivných světelných věcí.

Rozhodnete se podsadit, nehýbat se a volně dýchat. A oravdu není kam jít. Je to ta největší jízda, jakou si dovedete představit. Je starodávná a přesto zbrusu nová. Je krásná a cítíte se fantasticky. Podíváte se po louce a uvidíte červenou zářivou mlhu, jež se zdá, jako by měla vlastní zdroj světla. Je to mlha, ale přesto nevypadá jako mlha. Všímáte si, že červená mlha se pomalu mění na oranžovou. Zanedlouho vidíte, jak se oranžová mění ve žlutou, žlutá se mění na zelenou, pak na modrou, purpurovou, fialovou a nakonec na ultrafialovou. Pak mocný záblesk čistého bílého světla exploduje ve vašem vědomí.  Nejste pouze oblkopeni tímto bílým světlem, ale zdá se, že sami jste světlo. Vaše bytí je tímto světlem a nic jiného není.

Pomalu, velmi pomalu se toto bílé světlo mění na čiré a místo, kde sedíte, se začíná znovu objevovat. Pouze to vypadá, jakoby bylo vše kovové a vyrobené z čistého zlata. Téměř bez postřehnutí se zlatá kovová barva stává průhlednou. Všechno vypadá jako zlaté sklo.

Prázdnota - tři dny temnoty

Zářivá zlatá se stává mdlou a stále ztrácí svoje světlo, dokud není celý svět tmavý a černý. Noříte se do temnoty a váš starý svět je navždy pryč. Nyní vaše oči nedokážou vidět nic, ani vaše tělo. Uvědomujete si, že jste stabilní, ale zároveň se vám zdá, že plujete. Ničeho se zde nebojte. Není tady nic, čeho byste se měli bát. Je to naprosto přirozené. Vstoupili jste do prázdnoty mezi třetí a čtvrtou dimenzí, do Prázdnoty, ze které všechny věci pocházejí a musejí se do ní vrátit. Vstoupili jste do dveří mezi světy. Není zde světlo, není zde zvuk. Nastává absolutní ztráta smyslů, na kterou žádná představivost nestačí. Není tu co dělat, pouze čekat a cítit vděčnost za vaše spojení s Bohem. Bude se vám to zdát jako dlouhá, předlouhá cesta průchodu Ve skutečnosti to bude trvat asi jen tři dny. Nyní jste dosáhli "konce času", o kterém Mayové a jiní hovořili.

Nové zrození

Další zkušenost je spíše šokující. Po tom, co jste pluli v temnotě asi tři dny, jedné části vaší bytosti se zdá, že uběhly tisíce let. Pak, zcela neočekávaně a okamžitě, váš veškerý svět exploduje do oslnivého bílého světla. Bude to nejjasnější světlo, které jste doposud spatřili, a bude trvat velmi dlouho, než se vaše oči přizpůsobí a budou umět zacházet s intenzitou tohoto světla.

Právě jste se stali dětmi v nové realitě. Blahopřeji! Právě jste se narodili do nového skvělého světa. Když se začnete přizpůsobovat intenzitě světla, začnete vidět barvy, které jste v životě neviděli a o kterých jste ani netušli, že existují.  Všechno je bizarní a neznámé. Přišli jste do nového světa a jako děti začínáte růst. Stáváte se většími, dokud nejste dospělými. Dospělé tělo v tomto čtyřdimenzionálním světě má překvapivě větší rozměry. Dospělý muž asi 4,3 - 4,9 metrů, žena asi 3 - 3,7 metrů. Vaše tělo se vám zdá pevné, ale ve skutečnosti to tak není. Pokud byste se takto vrátili na Zem, nikdo by vás neviděl. Stále máte atomovou strikturu, ale atomy s převážně proměnily v energii.

Vaše myšlenky a přežití

Jste zde jako dítě v novém světě. Jste silný duch, který dokáže kontrolovat veškerou realitu. Cokoliv si pomyslíte, stane se okamžitě! Na počátku ještě nerozpoznáte toto propojení. Většině lidí trvá nekolik dní, než to dají dohromady a těchto několik dní je klíčových.

První velká zkouška v novém světě začíná. Když je otevřeno čtyřdimenzionální okno, kdokoliv jím sem může vstoupit, ale zpravidla tu nemůže zůstat každý. Zjistili jsme, že v tomto stádiu existují tři typy lidí. První skupina jsou lidé, kteří sem prošli a jsou na tento svět připraveni. Připravovali se na tento svět životem, který žili. Pak jsou tu lidé, kteří nejsou připraveni a jsou naplněni tak velkým strachem, že sami sobě nedovolí opustit Zemi, projít Prázdnotou a okamžitě se vrací na Zem. Nakonec je tu třetí skupina, která sem vstoupila, ale není zatím připravena na tuto zkušenost. Byli dostatečně připraveni na přechod do čtvrté dimenze, ale skuečně nebyli připavei tady zůstat. Ježíš hovořil o těchto lidech takto: "mnoho je povolaných, ale málo vyvolených".

Když lidé nejsou zcela připraveni, znamená to, že si berou všechny svoje strachy a nenávisti sebou. Když zjistí, že se nacházejí v tomto bizarním světě, jejih strahy a zloba vzrostou. A protože zde platí, že na okoliv pomyslíme, se zhmotní, jejih strahy a nenávist se začnou manifestovat. Nevědomě, jen z instinktu  přežití, začínají vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce. Vidí neznámé věci, vidí svoje zemřelé příbuzné a přátele a myslí si, že mají halucinace a to jim přinese další strach. Uvažují pozemským způsobem a možná si pomyslí, že jm někdo ubližuje a že se potřebují ochránit. Ego si pomyslí, že potřebuje zbraň. Myšlenku následuje manifestace a když se podívají dolů, uvidí pušku se zaměřovačem, kterou právě chtěli. ezmo si zbraň a pomyslí si:"potřebuji munici". Podívají se doleva a tam vidí velkou krabici s náboji. Nabijí zbraň a hledají zlé chlapíky, o kterých si myslí, že ho chtějí zabít. A kdo se okamžitě zjeví? Zlí chlapíci v plné zbroji. Nakonec se manifestuje jejich největší strach, což je smrtelný zásah. Náhle jsou přesunuti z tohoto vyššího světa zpátky, odkud přišli.

To je samozřejmě teprve začátek. Jste narozeni v novém světě a přežili jste. Pak jsou tu různé varianty, které můžete zažít. V tmto bodu se většinou lidé podívají na svoje těla, myšlenkami si upraví tělo tak, jakými chtěli vždycky být. Vše si vyléčí a nechají se narůst svaly a vlasy. Proč ne? Je to jako hračka pro dítě. Ale brzy se začnou nudit krášlením svého těla. Začnete prozkoumávat novou realitu.