Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Převzaté články a výzkumy

Zatímco v záložce Postřehy nalezneme autorské články z dílny Malé Atlantidy, v tomto oddíle se vyskytují především převzaté články a výzkumy světových vědců, výzkumníků, ale i lidí čerpajících z channelingu či jiných mimosmyslových zdrojů. Ve výběru statí nerozlišujeme, zda jde o tzv."seriózní" výzkum,  intuitivní naladění autora či sepsané osobní prožitky či zkušenosti. 

I když vybíráme takové tématické články, které korespondují s ohnisky našich zájmů, nemůžeme potvrdit, že plně souzníme se všemi údaji zde uvedenými. Texty jsou ponechány v automatickém překladu do češtiny.

Doufáme, že si i vy najdete svoje střípky do skládanky.

Pod každým článkem je uveden zdroj.

Vaše Malá Atlantida