Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Probuzení epifýzy

PROBUZENÍ EPIFÝZY

Pineální žláza (epifýza) je malá endokrinní žláza umístěná v blízkosti středu mozku, mezi oběma polokoulemi. Jedná se o malou žlázu o rozměrech 5 až 8 mm a má tvar podobný borové šišince. Pineální žláza produkuje derivát serotoninu nazývaný melatonin, proto se podílí na cyklu probouzení a spánku a na sezónních funkcích.

Energeticky je epifýza nazývána "Sídlem duše".

Naše pineální žláza přijímá nejhlubší vzpomínky z naší Duchovní hvězdy (JÁ JSEM) a přivádí tento tok do našeho vědomí, což znamená, že je vstupní branou k přístupu k moudrosti Vyššího Já. Pineální žláza poskytuje vědomý přístup k vícerozměrným stavům vědomí, a proto je schopna "vidět" za iluzorní závoj oddělení.

V epifýze je éterická struktura nazvaná "Master Crystal Cell" (MCC). MCC je přístupovým klíčem k Duchovní hvězdě, což usnadňuje vědomé povědomí o našem původním éterickém plánu a naší božské dokonalosti.

Resonance MCC aktivuje komunikační cestu s našimi prvotními buňkami a poskytuje plodnou půdu pro aktivaci a naladění naší DNA.

    DNA-Pineal-Gland-Soul-Star   pineal-gland

 

FUNKCE ZDRAVÉ EPIFÝZY

Jak stárneme, v pineální žláze se hromadí kalcifikace a fluoridové usazeniny, které omezují funkci tohoto energetického těla. Aktivní a pravidelná stimulace epifýzy pomáhá přeměnit tyto buňky a napomáhá optimální funkci pineální žlázy jak fyzicky, tak energeticky.

Existují účinné praktiky, které lze snadno začlenit do našeho každodenního života, aby se zlepšila fyzická a energetická funkce naší pineální žlázy.

  1. Voda - Vyvarujme se chemicky upravené, chlorované, fluoridované vody, protože způsobuje kalcifikaci (zvápenatění) pineální žlázy. Vybírejme čistou vodu co nejblíže přírodě (např. prameny, potok, déšť apod).
  2. Potraviny - Vyhněme se ozářeným, geneticky upraveným, chemicky pěstovaným, zabaleným a dlouhodobým potravinám pro chladné skladování. Jezme jídlo, které je v sezóně, organické a jedlé co nejblíže jeho přirozenému stavu. Snížení toxicity je důležité, protože epifýza není chráněna krevní mozkovou bariérou (jako je mozek).
  3. Životní prostředí - Zkusme omezit toxicitu v našem prostředí, EMR (elektromagnetické záření), znečištění hlukem apod. Choďme po zemi často bosí, koupejme se ve sladkých zvucích přírody, omezme čas s technologiemi a detoxikujme svůj domov (např. používáním přírodních čistících prostředků apod.).
  4. Drogy - omezme farmaceutická „léčiva“, kde si můžeme vybrat energetické léky, jako je bylinná medicína, homeopatie, vibrační esence nebo hledejme podporu u praktického lékaře těla a mysli zároveň, který nám usnadní optimální zdraví a pohodu.
  5. Pozorovatel - Staňme se pozorovatelem svého života, který žije náš život prostřednictvím našeho "JÁ JSEM". Jako "pozorovatel" stimulujme dráhu "Hvězdné Duše" do naší pineální žlázy a podporujme neuroplasticitu našeho mozku v souladu s naším probuzeným vědomím.
  6. Sluneční záření – Dopřejme si čas každý den (nebo přinejmenším pravidelně) pozdravit ranní slunce. Sluneční světlo stimuluje tvorbu seratoninu u pineálních žláz, což snižuje dlouhodobou kalcifikaci. Také, jak Slunce stoupá, fotonová energie je přijímána prostřednictvím třetího oka a světelného aktivačního bodu (nachází se v úhlu 42 až 45 stupňů mezi třetím okem a korunou). Receptory v epifýze MCC přijmou tuto fotonovou energii a reagují tím, že otevírají Hvězdnou Bránu MCC do vícerozměrného času a prostoru, tj. přemostění fyzického s duchovním.
  7. Měsíční svit – Dopřejme si čas každý den (nebo alespoň pravidelně) pod hvězdami a uvědomme si měsíční cykly. Tma noci a "hvězdná energie" stimuluje produkci melatoninu z epifýzy, což zlepšuje náš spánek a naše Hvězdná brána cestuje během stavu spánku.
  8. Meditace - Pravidelně v rámci meditace vědomě stimulujme a aktivujme náš "Diamant Zlaté Koruny" a zesílíme tím významně potenciál naší pineální žlázy.

 

svetelny_aktivacni_bod

 

DIAMANT ZLATÉ KORUNY

Diamant Zlaté Koruny je posvátný diamant elektromagnetické energie, který obklopuje hlavu. Když tento diamant rezonuje (prostřednictvím dechu, meditace, krystalů apod.), jeho rezonance aktivuje pineální žlázu, vznítí MCC a tím otevře portál epifýzy "Hvězdné brány" do našich dimenzí.

Šest energetických center, které tvoří jednotlivé body Diamantu Zlaté Koruny, jsou následující:

korunní čakra, třetí oko, kauzální čakra, 2 postranní čakry a čakra Alta major.

    diamant_zlate_koruny_01

 diamant_zlate_koruny_02

 

Po probuzení epifýzy a MCC se stáváme přímými kanály naší přítomnosti Duchovní hvězdy pátého dimenzionálního Světla skrze nás a probouzíme naše vědomí do vyššího stavu vědomí.

Pohybujeme se nad rámec omezení našich fyzických smyslů a pohybujeme se do zvýšeného stavu vědomí, kde můžeme "vidět" za spektrum viditelného světla, "slyšet" zvuky stvoření větší než naše fyzické uši mohou slyšet a také cítit, chutnat a dotýkat se z prostoru zvýšené intuice.

Prostřednictvím probuzení epifýzy a MCC už nejsme vázáni fyzickými zákony, takže astrální cestování a jasné sny jsou přirozené stavy bytí.

Kreativita, představivost a projevy jsou také zesíleny plně probuzenou a aktivovanou epifýzou a MCC. Prostřednictvím kreativní vizualizace v meditaci nebo v lucidním snu se stáváme mistrem naší duševní evoluce a spoluzakladatelem naší reality.

Konečně, probuzení naší pineální žlázy a MCC otevírá komunikační cestu s našimi prvotními buňkami a poskytuje plodnou půdu pro aktivaci a naladění naší DNA.

dna