Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Prvotní energie - tajemná moc energie QI

PRVOTNÍ BUŇKY – TAJEMNÁ MOC ENERGIE QI

Prvotní buňky jsou původních osm buněk života, prvotních osm buněk, které vznikly po fúzi vajíčka a spermatu a následné buněčné replikace.

Těchto osm originálních buněk, které se nacházejí mezi naší základní a sakrální čakrou, jsou udržovány po celou dobu života prostřednictvím holografického pole naší krystalické matrice (aurické pole).

 

PRVOTNÍ BUŇKY A POSVÁTNÁ GEOMETRIE

Posvátná geometrie je univerzálním jazykem Stvoření. Tento jazyk představuje Univerzální Pravdy nekonečně expandujícího potenciálního pole a jak naše vědomí formuje toto pole a vytváří naši realitu, odtud tvoří naši fyzickou zkušenost zde na Zemi.

Jako symbolický jazyk založený na studiu vzorů prostřednictvím geometrického tvaru, Posvátná geometrie překračuje hranice víry, zvyků a kulturních nuancí zde na Zemi. Je to jazyk, který nepozná žádné hranice, na rozdíl od systémů slov, která dnes používáme jako jazyk na Zemi.

Posvátná geometrie nám tak pomáhá přijmout předpoklad, že jsme neoddělitelnou součástí celku a tak nás vede na našich osobních a kolektivních evolučních cestách.

Všechno ve Stvoření se projevuje ve formě prostřednictvím Posvátné geometrie (nekonečná inteligence), od galaxií až po sluneční soustavy, naše fyzická těla až po sub-atomové částice.

Naše prvotní buňky, našich prvních osm buněk života, jsou zrcadlem odrážejícím "Vejce života" v Posvátné geometrii, jsou vzorcem, který přináší formu Metatronovy krychle.

Chcete-li se dozvědět více o Posvátné geometrii a našem Stvoření, prohlédněte si níže uvedené obrázky.

stvoreni_den_1   stvoreni_den_2

stvoreni_den_3   stvoreni_den_4

stvoreni_den_5   stvoreni_den_6

stvoreni_den_7

vejce_zivota   metatronova_krychle

 

FUNKCE PRVOTNÍCH BUNĚK

Naše prvotní buňky jsou inteligentním úložištěm energie Qi uvnitř těla.

Abychom porozumněli funkci našich prvotních buněk, nejdříve se podívejme na další dvě základní úložiště Qi v těle - pineální žlázu a Vyšší srdce.

Jak je uvedeno v předchozím článku 1, pineální žláza se nachází v blízkosti středu mozku. Toto energetické centrum je úložištěm "duševního Qi" a umožňuje nám využít inteligenci našeho vyššího Já, naší Duchovní hvězdy. Vzhledem k tomu, že naše Duchovní hvězda je fraktál pole (jsme vlastně Bohem, vyjadřujícím sama sebe), pak jsou naše pineální žlázy schopny využívat nekonečnou inteligenci pole prostřednictvím jádra naší Galaxie (a všech galaxií ve všech směrech času a prostoru).

Naše Vyšší srdce se nachází v Astrálu naší krystalické matrice (aurické pole) a je úložištěm "Emocionální Qi". Toto energetické centrum nám umožňuje využít božské emoce Lásky a vyjádřit je jako náš přirozený stav bytí v oblasti JEDNOTY. Toto energetické centrum „pole Nulového bodu“ je kanálem nekonečného potenciálu a je urychlovačem našeho individuálního a kolektivního vzestupu.

Naše prvotní buňky jsou inteligentním úložištěm fyzična nebo "zjevného Qi", kde se neprojevený potenciál stává projeveným a kde se energie objevuje jako hmota.

Když se rozhodneme prožít život realizovaný duchovně, aktivujeme naši Emocionální Qi (Vyšší srdce) a staneme se přímou cestou Mentální Qi (nekonečná inteligence prostřednictvím epifýzy) na naší Hara linii. Pak máme schopnost vědomě využít našeho "Projeveného Qi" našich prvotních buněk a stát se spoluzakladatelem naší reality.

Vzhledem k tomu, že toto mikroskopické uspořádání prvotních buněk epifýzy a Vyššího srdce zahrnuje makroskopické uspořádání Galaktického srdce - Vyššího srdce – Zemského srdce , máme schopnost prostřednictvím nás samých vyjadřovat nejvyšší potenciál Stvoření. Sloučení do jednoho z mikro a makro uspořádání přesahuje fyzický časový prostor a poskytuje potenciál DNA k probuzení kvantové polévky.

hara-linie

 

PRVOTNÍ BUŇKY A ZVUK

Naše prvotní buňky mají rezonanční zvukovou frekvenci G # vyjádřenou při 210 Hz. Vibrace našich prvotních buněk při 210 Hz (myšlenkový záměr, tónování, křišťálové mísy, jazyk světla, posvátné zvukové kódy atd.) aktivují toto energetické centrum a podporují vyrovnání prvotních buněk podél linky Hara s pineální žlázou a Vyšším srdcem.

V tomto stavu vrozeného a půvabného proudění se naše Hara stává zpětně rotující Fibonacciho spirálou energie ze Srdce galaxie (C až C) přes naše srdce - Vyšší srdce (C až C #), přímo do naší základní čakry a prvotních buněk (G & G #).

Důvod, proč je G & G # aktivováno, je to, že energie proudí v oktávách, nebo harmonických základních jednotlivých tónech. Jak se naše povědomí Hara otevírá  Srdci Galaxie (C až C #), energie proudí podél Hary a probouzí, energizuje Srdce - Vyšší Srdce (C až C #), pokračuje v jeho toku k Zemi na další harmonii (Fibonacciho poměr a harmonický interval) prvotních buněk (G & G #) a pak do konečné harmonie Země Srdce (C až C #).

Naopak, jakmile je Srdce Země aktivováno (C až C #), spirálová energie je vyvedena (přes zpětně rotující spirálu) do našeho Srdce - Vyššího Srdce (C to C #) a do naší Duchovní hvězdy a Brány Plejád na "perfektní páté" (G & G #) zpět do Srdce Galaxie (C až C #).

meritko_cakra_tony

srdce 

 

V následujícím článku 3 budeme diskutovat o tom, jak bytost v jednotě se Zemí skrze naše JÁ JSEM – VĚDOMÍ probouzí naše spojení s HARA "jak nahoře, tak dole" v posvátné harmonii s oblastí nekonečného všeho.