Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Psychedelika

Psychedelika a jejich vliv na lidské vědomí

psychedelic1

K napsání tohoto článku nás inspirovalo shlédnutí českého dokumentárního filmu Bufo Alvarius - The Underground secret (2017). Film byl pro nás velkým zážitkem a to i z toho důvodu, že jsme v době sledování měli rozšířené vnímání díky malému množství jiných psychedelik, které jsme osobně užili. 

Stručně o obsahu filmu: Skupina českých psychonautů (psychonaut je člověk cestující za zážitky z přírodních drog) odjíždí do Kolumbie za šamanem Octavio Rettigem, jež je objevitel psychedelika tryptamin 5-MeO-DMT. Tato látka se získává z esence, kterou produkuje Bufo Alvarius, neboli ropucha kalifornská. Esence se vymačká ze žlázy této ropuchy, přičemž se žábě nijak neublíží, pustí se zpět do přírody a žába si tuto esenci znovu sama vytvoří. Esence se vysuší a poté se kouří skleněnkou. Vše probíhá za asistence šamana. Člověk nasaje dým a během pár vteřin se dostavují silné stavy, které účastníci později popisují takto: "odkládáte tělo, odkládáte celou svoji identitu, rozpouštíte se do univerzálního světla a lásky, sami se stáváte tou energií, která je zdrojem a tvůrcem všeho". Pravděpodobně se jedná o stav jednoty čili osvícení.  Tento stav trvá několik minut, ale síla zážitku přetrvává i nadále. Takový člověk změní totálně pohled na svět kolem sebe. Ze spontánních reakcí uživatelů srší síla tohoto prožitku a uvědomění si podstaty života jako takového. K problematice psychedelik se v průběhu filmu vyjadřují odborníci na psychedelické látky. Z těchto profesionálů jednoznačně nejvíce zaujme prof. Stanislav Grof, jež má za sebou celoživotní práci s těmito látkami a sám si je na sobě mnohokrát vyzkoušel. Z pana Grofa je cítit vyrovnanost, moudrost a hluboká lidskost. Film je prokládán meditační a šamanskou hudbou, barevnými geometrickými obrazci a fraktály a citacemi slavných osobností.  Velmi doporučujeme tento film shlédnout.

Moje osobní hodnocení tohoto dokumentu je takové, že jenom sledování filmu ve mně vyvolávalo pocit opravdového, slovy nesdělitelného prožitku. Film ve mně vyvolal silné emoce a sledovala jsem ho jakoby v tranzu. Na druhou stranu jsem si byla vědoma toho, že esenci ze žáby nelze vnímat jako samospasitelný lék na všechno, ani jako osvícení lusknutím prstů. Nic není zadarmo a tudíž ani dočasný zážitek osvícení. Domnívám se, že síla a intenzita stavu osvícení po užití 5-MeO-DMT je přímo úměrná duchovní úrovni uživatele. Není náhoda, že k tomuto přípravku se nedostanou všichni, ale přesně ti jedinci, kteří na tento zážitek dozráli. Proto není jednoduché se k žábě dostat, zájemce musí vynaložit  jako protihodnotu část svého volného času, úsilí a také samozřejmě energie peněz. Rozhodně si nemyslím, že užití 5-MeO-DMT je snadný lék na civilizační průšvih. Nedovedu si představit, že nějaký vysoký politik či bankéř, který pracoval celý život pro temnou stranu, se po užití esence ze žáby zázrakem překlopí na světlou stranu. Bohužel pravdou je, že i temní mohou být osvícení. Totiž stav jednoty, kterou uživatel při tripu zažívá, je proto jednotou, že v sobě zahrnuje jak temnou tak světlou stranu, všechny polarity. Jednotu lze vyjádřit jako Nekonečnou Možnost s bezmeznou představou manifestace čehokoli a všeho. Každý tam najde to, co podvědomě hledá - světlá strana lásku a temná strana strach. Tím nechci naznačit, že temná strana nemůže zažít všeobjímající lásku. Musí ale projít jakousi osobní fyzickou i mentální očistou. Na mentální rovině jsou to stavy úzkosti, strachu, člověk může vidět až démonické výjevy vyvolávající hrůzostrašné emoce. Na fyzické rovině se tělo zbavuje nánosů, starých miazmat a vyhazuje kostlivce ze skříně formou silného zvracení, průjmu a s tím spojených křečí. Člověk, který sloužil temné straně, se musí vyzvracet doslova ze svých hříchů a to mnohonásobně po sobě, než bude mít právo zažít stav bezpodmínečné lásky.

píča9

Toto platí nejen pro Bufo Alvarius, ale i pro ostatní psychedelika. Rozdíl je v tom, že žába otevírá vědomí skokovitě, zatímco u ostatních přírodních drog je otevírání pozvolnější. Platí tedy pravidlo, že čím silnější psychedelikum, tím silnější reakce organismu co se týče čištění.

Konopí

Pokud jste v užívání psychedelik úplnými začátečníky, doporučuji začít se slabšími halucinogeny jako je například konopí. Jste-li nekuřáci, upečte si konopné sušenky, na internetu je návodů mnoho. Po sušenkách se účinky dostavují se zpožděním asi jedné hodiny, tak se nenechte mýlit, pokud hned nic neucítíte a nezvyšujte dávku. Účinky oproti jointu trvají mnhem delší dobu, někdy i několik hodin. První ze stavů, který ucítíte, je, že nad sebou ztrácíte kontrolu. Jinými slovy ego ustupuje do pozadí a nastupuje intuitivní vnímání. Pokud budete cítit, že je vám špatně, zvedá se vám žaludek, klidně nechte svoje fyzické tělo se očistit, nebraňte se tomu. Možná, že díky tomu nebude váš zážitek z prvního tripu zrovna pozitivní, ale nevzdávejte to a ptejte se sami sebe: jaká špína ze mě vychází, kde mám ještě usazeniny, co si mám vyčistit? Jsou to vztahy, dětství, rodiče, minulý život? Ve stavu rauše je pravděpodobné, že se vám tyto nevyřešené věci objeví a připravte se na to, že to asi nebude moc příjemné. Stav po požití psychedelických látek vám v čištění velmi pomůže, ale i tak, pokud jste a sobě dříve nepracovali, čistění může trvat řádově dny, měsíce a někdy i roky. Samozřejmě se můžete čistit i bez užití psychedelik, ale tyto látky proces urychlují a zintenzivňují. Nepříjemné pocity během tripu jsou ve většině případů zaviněny také nezpracovaným egem. Ego se snaží vás stále kontrolovat, slyšíte, jak říká: podívej se na sebe, jak vypadáš, máš tohle zapotřebí, vždyť nějsi schopen nic dělat, příště se na to vykašli, nestojí to za to, v televizi říkali, že je to návykové, kdyby tě tak viděla maminka, co by si pomyslela... atd atd. V tomto případě je nejlepší si pomyslet - chápu, milé ego, tvoje obavy, musíš je mít, protože ty jsi tady od toho, abys mi toto říkalo. Teď ale moje milé ego běž spinkat a spi tak dlouho, dokud tě nebudu zase potřebovat, děkuji, mám tě ráda, moje milé ego.

O halucinogenech se zmiňujeme také v článku zde, v části Podpůrné prostředky. 

 trip1

S ayahuascou nemám osobní zkušenost, mohu vycházet pouze ze zkušeností jiných uživatelů. Z přečteného a slyšeného vyplývá, že ayahuasca je vyšší stupeň psychedelických stavů a je tedy více náročná na předchozí zpracování sebe sama, aby nedošlo k tomu, co se nazývá "badtrip", vize démonů a zvracení.

Zde uvádím zážitek převzatý od Davida Icke:

Ayahuasca je známá jako 'rostlina - učitel' či 'rostlina bohů'. Umožňuje lidem zažít neviditelné sféry či dimenze, kde se můžeme naučit spoustu o sobě, životě a realitě a kde 'bohové' z mýtů sídlí na frekvencích mimo škálu pěti smyslů. Organizátoři mne vlastně pozvali na tuto událost kvůli tomu, že účastníci v minulosti mnohokrát viděli reptiloidní bytosti a zjevení ve změněných stavech vědomí. Ale zase, všechny tyto reality jsou také jen signály dekódované frekvenčními poli, která nazýváme mozek/tělo. Ona droga jednoduše mění povahu dekódovacího procesu a napojí vás na jiný informační zdroj. Někteří mají s rostlinou výbornou zkušenost, zatímco jiní se dostávají do temných mentálních a emočních stavů. Záleží na člověku a kam je jejich mysl vezme. Moje dvě zkušenosti byly neuvěřitelně silné a přeměnily můj smysl pro realitu. Dlouho jsem si byl vědom, že je 'svěť iluze, ale nyní přišel opravdový detail.

Vzal jsem si ayahuascu dvě noci za sebou v podobě nápoje s příchutí lékořice v malé skleničce a lehl jsem si na matraci uprostřed temné, kulaté, dřevěné budovy v pralese. Asi po hodině jsem začal vstupovat do pozměněných stavů vědomí. Poprvé, když jsem zavřel oči, viděl jsem víření barev a obrazů. Šel jsem hlouběji a hlouběji skrze vrstvy vědomí, až jsem dosáhl stavu nepopsatelného míru a blaha. Bylo to za hrani-cemi strachu, pochyb, viny a lítosti; za hranicemi času a dokonce vibrace. Vše bylo nehybné a chvílemi jako nějaká vlna zpomaleného pohybu. Při prvním sezení jsem byl v místnosti jen já a Zoe, organizátor.

Jakmile začala ayahuasca zabírat, začal jsem mluvit hlasem, který nebyl vůbec jako ten můj. Slovům nepředcházely myšlenky; jen se pomalu a mocně objevily, aniž bych jim nějak pomáhal. Začalo to větou „Já jsem láska", potom „Jsem vše a vše je já, jsem nekonečná možnost". Spolu s tím jsem cítil, jak mi ze středu hrudníku začala proudit energie a zaplavila místnost. Energetická pole člověka se v této realitě navzájem prolínají v řadu vírů známých jako 'čakry' - staré slovo Sanskrtu, které znamená „kola světla". Ta ve středu hrudníku se nazývá čakra srdce a to je pravý původ pocitu lásky ve vašem srdci.

V dnešní době je symbolizována jako fyzické srdce. Láska je však vyjádřena pomocí srdeční čakry či víru, který nás spojuje s láskou pro vše, co existuje, spojení, které se manipulátoři zoufale snaží potlačit pomocí svých her s naší myslí a mikročipy. Zdůraznil bych, že toto vše se týká této reality, jelikož i čakry jsou jen iluze. Síla energie, která mnou prostupovala, byla úžasná. Jako by mi někdo mačkal na hrudník v bodě, odkud se zdál tryskat do pokoje proud energie. Zářivka na stropě začala blikat a pak se tři ze světel naplno rozsvítila. Říkal jsem si, proč jsou světla naplno zapnuta, když mělo jít o sezení po tmě. Ale nikdo se vypínačů nedotkl a zapnula se bez elektřiny, poháněna jinou formou energie. I přehrávač se střídavě zapínal a vypínal.

Když jsem cítil, jak ze mne proudí energie, chápal jsem, proč se elektrické obvody tak zbláznily. Proud energie se najednou změnil a já jsem cítil, jak se mi z hrudníku vyklenul směrem do hlavy jako nějaká neviditelná duha a já ačal plynule mluvit ve svém změněném stavu. Ta slova mluvila o Nekonečném Vědomí, jako je 'Nekonečno''Jednota' a 'Celek'. „Vše je nekonečné Vědomí," říkala ta slova. Nejednotnost a polarita byly iluze vyrobené virtuální realitou, kterou nazývám Matrix. Za oponou této iluze bylo vše Jedním. Neexistovalo žádné 'já' či 'vy', jen Nekonečno.

Dokonce i ve virtuální hře byla ta stejná Jednota a šlo pouze o iluzi, která vzbuzovala dojem oddělení. Byl rozdíl mezi Jednotou, která si uvědomovala sebe samou a Jednotou, která zapomněla, čím byla. Kdykoli od té doby mluvím o Jednotě, mám na mysli Jednotu, která si je sebe sama vědoma, na rozdíl od té chycené v iluzi rozdělení. Stará védská dílaIndie vypráví podobný příběh. Shankara, hindský mystik z 8.století, řekl: „Brahman (Nekonečné Vědomí) tkví za hranicemi Maya (iluze). Nic jiného tam není."

Druhou noc v Brazílii byl můj zážitek s ayahuascou ještě hlubší. A jak se tak moje vědo-mí vrhalo a vířilo v realitách, začal jsem slyšet hlasitý, jasný, ženský hlas, který ke mně s ohromnou úctou promlouval. Samozřejmě nešlo o ženu v lidském těle, která by mluvila přes nějakou hlasovou schránku. Šlo o vědomí, které se mnou telepaticky komunikovalo a můj mozek dokázal dekódovat tato frekvenční pole ve slova, kterým jsem mohl rozumět. Slyšel jsem ta slova v angličtině. Kdybych však byl Ital či Pákistánec, dekódoval bych pole vědomí do oněch jazyků. „Davide", řekl hlas, „vezmeme tě tam, odkud pocházíš, aby sis vzpomněl, kdo jsi". S těmito slovy jsem byl přenesen do sféry neuvěřitelného blaha. Do blaha ještě hlubšího a báječnějšího než noc před tím.

Nebyla tam žádná nejednotnost, žádné polarity, žádná bílá a černá, žádné 'my' a 'oni'. Neexistoval tam žádný čas, žádné místo, žádné vibrace. Vše prostě jen bylo. Byl jsemJednota, Bytí, Veškerá Možnost. Byl jsem si však pořád sám sebe vědom, 'jednotlivec', který je součástí celku s vlastním pozorovacím bodem. Byl jsem přítomen jak zde, tak i tam. Byl jsem všude a nikde, vše a nic. Byl jsem a nebyl jsem a byl jsem vším 'mezi' tím. Možná, že zní poněkud popleteně, ale později bude srozumitelnější, proč je zahrnutí polarit bránou k Jednotě, k úplnosti. „Toto je Nekonečno, Davide", řekl hlas. „Odtud pocházíš a sem se 'navrátíš'."

Bylo mi řečeno, že potřebuji vědět opravdu jen jedinou věc a tato slova se mi dokola v hlavě opakovala: „Jen nekonečná Láska je skutečná a vše ostatní je iluze!"

Převzato od https://www.matrix-2001.cz/