Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Recenze z absolvované terapie

xenonová terapie na malé atlantidě

Odstartovali jsme terapii vzácnými plyny (xenon, helium a neon) na Malé Atlantidě! Informace o terapii ZDE. Rozšířené informace ZDE, ceník a objednávka ZDE.

Zkušenosti z xenonové terapie u petra chobota

Začátkem měsíce března 2018 jsme vyslechli pořad Petra Chobota na internetové televizi Cesty k sobě, ve kterém informoval o inhalaci xenonu jako prostředku k regeneraci organismu a nastartování samoléčebných procesů v těle. Dále se v pořadu Petr zmínil o tom, že inhalace xenonu má aktivovat mentální a duchovní schopnosti člověka a po terapii (terapiích) je schopen například astrálního cestování.

Koho by nelákalo vystoupit z těla a podívat se do míst, kam lidské oko nedohlédne? Kdo by nevyužil astrální tělo k získání informací, návštěvy knihoven, prozkoumání historických míst? Lákadlo bylo tak silné, že jsme se rozhodli xenonovou terapii absolvovat. Jestli bude terapie mít i léčebné účinky, tak to bude ještě přidaná hodnota navíc.

xe1

jak to probíhalo

Kontaktovali jsme Šárku Hanak, což je styčná osoba pro xenonovou terapii, a objednali si termín. Vzhledem k tomu, že cena za terapii byla velký zásah do našeho rodinného rozpočtu, rozhodli jsme se, že nejprve zkusí inhalaci absolvovat zatím jen Shanti. V březnu ještě nebylo v provozu terapeutické centrum v Brdech, jak avizoval Petr Chobot, tak jsme se dostavili na dočasné pracoviště v Újezdu nad Lesy. Dorazili jsme do soukromého bytu v paneláku na sedmou hodinu večer a ihned po vstupu do bytu jsme byli požádáni, abychom dodržovali absolutní klid, neboť právě probíhá terapie jiného klienta. V maličké kuchyni již seděli tři lidé, kteří zrovna terapii absolvovali a odpočívali. Čekali jsme asi dvacet minut, než se uvolnilo lůžko a poté Šárka vyzvala Shantiho, aby si šel lehnout do malé místnosti, která byla pro terapie vyhrazena. Když si vyzkoušel velikost inhalační masky, lehl si, do uší si dal sluchátka přehrávače s tím, že mu Šárka pustí meditaci od Petra. Nakonec zapomněla přehrávač spustit, ale to celkem nevadilo, neboť Shanti dokáže lehce navodit alfa stav a soustředit se na záměr. Mezitím, co inhaloval, my v kuchyni jsme si šeptem sdělovali zážitky a zkušenosti. Rozběhla se milá konverzace, avšak Šárka nám neustále naznačovala, že tady není diskuzní kroužek a že se musí věnovat pacientům. Nakonec jsme si tedy všichni vyměnili vizitky a ostatní kromě mě odešli. 

xe2

výsledky

Těsně po dvacetiminutové inhalaci neměl Shanti žádné výrazné pocity, ani nepociťoval jakékoliv změny. Že ho prý méně bolí záda, ale nikterak výrazně. Šárka řekla, že účinky dobíhají ještě 24 hodin, kdy je potřeba meditovat. Shanti dostal tzv. startovací dávku, což je 12% koncentrace xenonu. Další várka je silnější, ale také dražší. Druhý den se Shanti probudil s ustupujícími bolestmi zad, na které trpěl po úrazu páteře 16 let. Přestaly mu i křeče v lýtkách. Od té doby je zdravotní stav významě lepší, bolesti zad se zatím nevrátily.

hodnocení

Co se týče zdravotního stavu, jsou výsledky zcela neoddiskutovatelně pozitivní. Otázkou je, zda je tento stav trvalý, či zda účinky xenonové terpaie za nějaký čas odezní a organismus se vrátí do původního stavu. Mírné zklamání bylo v tom, že se nedostavil žádný výjimečný mentální stav, nedošlo ani k vizím, ani k vytěsnění z těla, ani k jakýmkoli duchovním , mentálním či psychickýcm stavům. K tomu je pravděpodobně potřeba terapii několikrát opakovat, což vzhledem k našim omezeným finančním prostředkům nepřipadá v úvahu. 

Hodnocení prostředí a přístupu. Petr měl skvělou průkopnickou myšlenku, kterou uvedl do praxe, aby pomáhal lidem. Za to mu patří dík a poklona. Prostředí soukromého bytu bereme jako dočasné, ale nepříliš vhodné a to hlavně z následujícího důvodu. Šárka se velmi snaží, chová se mile, ale trochu mi to připadalo jako na poliklinice - objednej se, nainhaluj, zaplať, odejdi. Ono to asi jinak nejde, neboť na stole v kuchyni ležel objednávkový arch, kde byla zapsána jména na měsíc dopředu, vždy dva lidé každou hodinu, večery a víkendy. Co mi tam však chybělo, je místnost, kde by se lidé mohli sdílet, předávat si zkušenosti a navazovat nová přátelství. To by se mělo změnit při přesunu xenonové terapie do střediska v Brdech. Alespoň doufám. 

xe3

pohled z jiného úhlu

Zatím nikdo přesně neví, jak inhalace tohoto vzácného plynu funguje. Některé výzkumy ukazují, že xenon působí na energeticko vibrační rovině lidského těla a tím spouští samoozdravné procesy. Podrobný popis a vysvětlení ZDE. My jsme konzultovali působení xenonu s univerzitním profesorem na matematicko-fyzikální fakultě UK. On si nechal na vypracování posudku nějaký čas, ale jeho spontánní reakce byla taková, že inhalace xenonu v určité koncentraci po určitou dobu má za následek omezení přísunu běžného vzduchu. Námi dýchaný vzduch obsahuje kromě běžných sloučenin a prvků také exhalace ze spalovacích motorů a továren, radioaktivní látky a prvky z chemtrails. Tudíž tělo si na dvacet minut po dobu inhalace xenonu takzvaně oddychne od škodlivých a jedovatých látek, které musí tělo jinak zpracovat a neutralizovat, a má prostor pro regenerační procesy. To je určitým způsobem logické, avšak pouze materialistické vysvětlení.

kde se xenon bere?

Xenon je inertní plyn, to znamená, že se se neváže na žádné jiné prvky a netvoří žádné sloučeniny a je součástí vzduchu, který běžně dýcháme. Na jednom zahraničním serveru jsem četla názor, že na jiných obydlených planetách galaxie existuje xenon v atmosféře v daleko větší koncentraci, avšak na Zemi byl prý úmyslně (někým) zředěn, aby se lidem zamezilo otevírání vědomí, neboť xenon má vliv na duchovní rozvoj lidstva. Něco na tom může být. Avšak více mne zajímá otázka - kde se bere xenon v desetilitrové tlakové nádobě v koncentraci 99,99%, když se jako prvek s jiným prvkem neváže a tudíž se nedá extrahovat z žádné sloučeniny? Zbývá jediná možná extrakce a to je z běžného atmosférického vzduchu. 

 

xe4

Schéma extrakce xenonu ze vzduchu

Vzhledem k tomu, že xenon se nikde nevytváří, prostě jenom je v atmosféře, je ho stále stejné množství. Tím, že se extrahuje a ukládá do tlakových nádob, dá se říct, že se atmosféra o něj okrádá a xenon se tak stává předmětem byznysu. Určitou omluvou pro tento obchod s přírodním bohatstvím Země je čistota záměru se snahou pomoci při léčení různých chorob a neduhů člověka. Ovšem placenou pomocí. Je to můj osobní a jsem si vědoma i toho, že dost kontroverzní názor, na který se dá argumentovat, že za všechno se přeci platí, i za zdraví. Ale to je téma na další velký článek.

obsluha - nekončící terapie

Nutno ještě poznamenat, že xenon jako prvek se neváže ani na organickou hmotu, to znamená, že prvek nadechneme, ten v nás spustí určité procesy a opět ho v celém objemu zase vydechneme do okolního prostoru. Z toho vyplývá, že obsluha takového zařízení na xenonovou terapii je ve stálém styku s xenonem, který vydechují klienti na lehátkách. Vzduch v místnosti je přesycen xenonem a obsluhující osoba je vlastně pod jeho stálým vlivem. Docela by mě tedy zajímalo, jak se tento dlouhodobý pobyt v dosahu xenonu projeví duchovně, mentálně a zdravotně na Šárce Hanak.

xenonová terapie na Malé Atlantidě

U nás na Malé Atlantidě připravujeme terapii inertními plyny. Kdo by chtěl finančně přispět na zařízení, nechť se nám prosím ozve na tel. Shanti 721783130 nebo Liběna 603477546. Přispěvovatel bude zvýhodněn časově i finančně na xenonových terapiích. Více o sbírce ZDE