Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Revokace - vládní systém

 

Význam slova revokace - odvolání, zneplatnění, zrušení neplatného programu. Je to opak invokace, jež znamená vzývání.

Předkládáme vám návod na vnitřní obřad (meditaci), po kterém se můžete zbavit závislosti, která vám byla uměle vnucena mocenským systémem, a to závislost na bankovních systémech. Pracujte ve zklidněném stavu vědomí, nejlépe, když vám bude někdo následující text předčítat. Pokud chcete, aby byla revokace úspěšná, dejte do toho srdce, víru a přesvědčení o správnosti toho, co děláte.

Revokace - vládní systém

 congress1


svolávám všechny duchovní smlouvy, které existují: 

- v mých minulých, přítomných a budoucích bytostech, - v mých já a existencích v této dimenzi a časovém proudu - a ve všech proudech času nad a pod centrální zemskou sinusoidou společné existence. 

Přesně v tuto chvíli, v tomto vždy přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny DNA předky, aby vytvořili jednotný příslušný duchovní soud zvykového práva tak, abych mohl(a) najít nápravu a rozvázat se ze všech smluv, které obsahovaly tisk malými písmenky, a které jsem uzavřel(a) před a v průběhu porodu. 

Svolávám příslušný duchovní soud zvykového práva, aby vyslyšel moje prohlášení odstoupení od smluv. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy, které se týkají všech vládních osob, volených i nevolených. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi vládními systémy založenými na rodinných erbech. 

Odvolávám všechna práva, povinnosti a zodpovědnosti ke všem vládním entitám, které používají můj hlas jako nástroj sběru energie. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy s: 

- se všemi poslanci - senátory - velvyslanci - členy nejvyššího soudu - presidenty - vicepresidenty - a všemi členy vlády - se všemi členy státní správy - se všemi členy soudní moci - se všemi členy represivních složek 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi odnožemi vlády, státní správy a samosprávy, v rámci všech mých minulých, přítomných i budoucích životů. 

Odebírám souhlas s vládou několika privilegovaných. 

Odvolávám všechna: - práva - povinnosti - předpoklady - a podpisy 

které mne udržují v mezích: 

- vládních organizací - státní správy a samosprávy - zákonodárné moci - soudní moci - represivních složek - rodinných erbů - budov posvátné geometrie - monumentů - památníků - nebo vojenských základen. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s vládou řízenou korporacemi. Odebírám souhlas s jakoukoliv formou vlády, která sbírá energii od svých lidí. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s rodinami Americké Federální Rezervní Banky (FED) a všechny duchovní smlouvy spojené se systémem centrálního bankovnictví a celého finančního systému. 

Odvolávám všechna práva, předpoklady a zodpovědnosti, s každým členem systému centrálního bankovnictví, nebo směnného systému hodnot, provozovaného jakýmikoliv vládními nebo korporátními představiteli. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy skryté v našich vládních systémech směny hodnot. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi vládními kancelářemi, které používají erby posvátné geometrie, aby si udrželi moc nebo vložili tisk malými písmeny do smluv duše. 

Odolávám všechna práva, privilegia, moci, předpokládané i nepředpokládané, se souhlasem i bez souhlasu se všemi pobočkami státního/federálního prosazování zákona, které používají energii státních/federálních rezerv pro podporu systému nadvlády a ovládání. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které vytvářejí souhlas pro všechny vládní výbory, které určují kvalitu života. 

Odvolávám všechna práva povinnosti a zodpovědnosti pro všechny vládní systémy, které píší zákony, které ovlivňují moje duchovní smlouvy bez mého přímého souhlasu od celé mé DNA linie předků, minulých, přítomných i budoucích. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které umožňují vládě, aby používala cestování časem jako nástroje ovládání a kontroly. 

Odvolávám všechna práva a povinnosti všech osobností, operací a systémů cestování v čase ať minulých, přítomných nebo budoucích. 

Požaduji okamžitý návrat všech vládních cestovatelů v čase do jejich správné a dokonalého časové linie. 

Odvolávám všechna práva ke všem technologiím, které mění dimenze, manipulují časové toky, nebo poškozují jakoukoliv vědomou životní formu koexistující na Zemi, v kterékoliv časové linii nebo dimenzi. 

Odnímám souhlas k válkám s časovými liniemi. 

Odnímám souhlas k masové propagandě. 

Odnímám souhlas k vojensko-průmyslovým komplexům. 

Odnímám souhlas k použití armády pro nadvládu a ovládání. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy tajně vetknuté do každého zákona bez výjimky, v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

Nedávám souhlas ke schvalování zákonů, které ovlivňují migraci rodiny duše, imigraci rodiny duše nebo systémů, které mi brání v kompletním sjednocení celé mé rodiny duše. 

Požaduji okamžitý návrat celé mé rodiny duše, které bylo odepřeno právo se mnou koexistovat po celé mé minulé, přítomné i budoucí životy. 

Odvolávám všechna práva, pravidla a zákony, které definují rodinu duše na 3D matrixové úrovni. 

Navracím všechny definice statusu rodiny duše Matce Zemi. 

Odvolávám všechna práva označovat rodinu duše pomocí lingvistiky posvátné geometrie, která přesahuje dimenze nebo reality. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi formami lingvistiky posvátné geometrie, minulé, přítomné i budoucí. 

Nedávám souhlas pro použití lingvistiky posvátné geometrie jako nástroje sběru energie. 

Nedávám souhlas k použití měst, infrastruktury, lingvistiky nebo uměleckých forem dle posvátné geometrie, za účelem nadvlády a ovládání. 

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy, které umožňují vládě nadvládu a ovládání všech lidí na kterékoliv časové linii nebo dimenzi v říši Matky Země. 

Odvolávám všechny předpoklady a předstírání moci a kastovních systémů. 

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které definují vnímající život jako dobytek nebo komerční nástroj. 

Odebírám souhlas, aby moje životní síla byla používána za účelem, který neléčí Matku Zemi a nepropaguje jednotu vědomí mezi vším živým a koexistujícím v rámci Matky Země. 

Tímto pro sebe deklaruji nadvládu Matky Země ve vztahu ke všem formám globální vlády, interpersonálních vztahů nebo galaktických vztahů pro vše živé a koexistující v říši Matky Země. 

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento výraz mé svobodné vůle a pro všechny vědomé bytosti zaznamenali do akašických záznamů Země, nechť rozumí, že naše svoboda pochází z nepřetržitého používání naší svobodné vůle. 

Přeloženo a aktualizováno z anglického originálu: „Soul Contract Revocations“ od Andrew Bartzise. 

Zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/revokace-iii-vladni-system.html