Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Revokace

Význam slova revokace - odvolání, zneplatnění, zrušení neplatného programu. Je to opak invokace, jež znamená vzývání.

delete

Předkládáme vám návod na vnitřní obřad (meditaci), po kterém se můžete zbavit závislostí, a to jak těch, které vám byly uměle vnuceny mocenským systémem, například závislost na bankovních systémech, vládě a mediálních prostředcích, tak i vlastních závislostí.

Každý v sobě máme nějaký starý program, který nás brzdí na naší duchovní cestě.  Může to být program, který jsme převzali od svých rodičů, od učitelů a vychovatelů, od partnerů a lidí, které potkáváme. Nejdříve musíme odstranit starý program, abychom mohli zavést nový. Představme si to třeba tak, že abychom mohli do nádoby nalít čistou vodu, je potřeba nejprve vylít starou, špinavou tekutinu, jinak tam zůstane směs zakalené vody. Lze to také přirovnat k aktualizaci operačního systému, který doteď pracoval na starých algoritmech a je potřeba ho upgradovat. 

Lidský buňkový operační systém pracuje tak, že podle programů, přesvědčení, systému víry a naučených pouček upravuje náš život, aby odpovídal těmto programům. To ale není vše. Tyto běžící programy stále dotujeme svojí životní energií. Řekněme si příklad. Maminka mi v dětství říkala, když jsem si neuklidila hračky, že takovou nepořádnou holku si žádný muž nevezme. Šup, a máme tady program. Toto přesvědčení si nesu sebou celý život a na podvědomé úrovni se tento program realizuje tím, že jsem přehnaně pořádná, protože jinak o mě nikdo nebude stát. Říkala to přeci maminka. Program tam stále je a já ho dotuji svojí energií. Pokud se však starého programu zbavím - provedu revokaci, energie se uvolní a je k dispozici k jiným úkolům a záměrům.

Doporučujeme tento postup:

  1. Ve zklidněném stavu mysli si určíme, jaký starý program chceme revokovat. Může to být i nějaké dávné přání či záměr, který se nerealizoval, avšak stále odebírá naši energii. 
  2. Přečtěte si revokaci v podsložce tohoto odkazu a upravte si text tak, aby odpovídal vašemu záměru
  3. Požádejte nějakou osobu, aby vám osobní revokaci předčítala
  4. Uveďte se do meditačního stavu a naciťujte obsah textu, který vám je předčítán
  5. Pokud chcete, aby byla revokace úspěšná, dejte do toho srdce, víru a přesvědčení o správnosti toho, co děláte.
  6. Ubezpečte se, že revokací nikomu neublížíte

 

Zde jsou revokační rituály na programy, které nám byly podsunuty mocenským systémem a které určují naše chování. Tím, že jsme navázání na média, banky a vládu, dáváme jim bohužel svoji energii. Pojďme se od nich odpoutat a staňme se svobodnějšími.

Revokace - mediální systémy

Revokace - bankovní systémy

Revokace - vládní systém