Nejbližší termín setkání na Malé Atlantidě 18.-20.5. 2018

Rituály plodnosti

Komu jsou rituály určeny

Všem ženám, které dlouhodobě touží po dítěti. Věk není omezen. Podmínkou je aktivní menstruační cyklus a otevřenost spirituálním praktikám. Nepřijímáme páry, pouze ženy.

kolébka

Rituál plodnosti je uzavřený cyklus magických úkonů, jimž předchází příprava v podobě čištění na fyzické a energetické úrovni těla. Není to v žádném případě jednorázový proces a je naivní se domnívat, že se během jedné hodiny udělá čáry máry a příští měsíc přijde vysněné těhotenství. 

Terapeutické pobyty jsme rozdělili do několika časových úseků a každá žena si může podle svých časových možností vybrat sérii, která jí vyhovuje. První a nejvhodnější variantou je  nepřerušovaný třicetidenní pobyt na farmě Malá Atlantida. Pro ženy, které z časových důvodů nemohou absolvovat třicetidenní terapii, je k dispozici rozložení na čtyři týdenní pobyty nebo na 21 dvoudenních pobytů.

baby1

Obsah pobytové terapie

Čištění

Prvním a základním předpokladem pro úspěšnou terapii je čištění na fyzické a jemnohmotné úrovni těla. Na fyzické úrovni je to především změna jídelníčku, bylinné čaje, speciální cvičení, posilování svalů pánevního dna, masáže, zavodňování, dechová cvičení, pobyt a práce na čerstvém vzduchu v přírodě. Neméně důležité je vyčištění na jemnohmotné, energetické úrovni, které spočívá v pojmenování, pochopení a přijetí traumatických událostí v současném životě, dětství, prenatálním období a případně v minulých životech. Tím by mělo dojít k odstranění bloků, které brání v otěhotnění.

Poslání ženy

Součástí terapie je pochopení a přijetí nejdůležitější role ženy a to je být matkou. Vše ostatní  životě je také důležité, avšak v porovnání s pocity blaha až euforie, kdy žena poprvé pochová  v náruči počůraný uzlíček, odplouvají ostatní životní okamžiky do pozadí. Tento mentální postoj je velmi podstatný. Pokud žena přemýšlí o dítěti jako o břemenu a jisté životní komplikaci, případně vyjadřuje svůj postoj jako "už mám všechno, co jsem chtěla, tak ještě chci dítě", je nutné tento postoj změnit. 

Mother-and-Baby

Komunikace s budoucím dítětem

Jak je známo, dítě si vybírá svoje rodiče a ne naopak. Především je potřeba začít uvažovat o  budoucím dítěti ne jako o malém tělíčku a už vůbec ne jako o nějaké věci, která mi bude patřit. Bytost, která se narodí, je na stejné nebo vyšší úrovni než jsme my, jenom má malé tělo. Není v žádném případě naším majetkem, naopak my máme tu čest se o něj starat, poskytovat mu základní potřeby a vést ho citlivě na jeho cestě životem a být mu opravdovými rádci. Duše, která se chystá vtělit do lidské podoby, už existuje a pravděpodobně už si nás vybrala jako rodiče. Zatím ale čeká a my se musíme ptát, na co čeká. Součástí pobytové terapie je naučit se s touto duší komunikovat na mentální úrovni a ptát se, jaké podmínky mu máme vytvořit, aby se rozhodla k nám inkarnovat.

Role otce

Bez otce - ploditele - to samozřejmě nepůjde. Zádrhel tedy může být i v osobě otce. Je tedy potřeba si položit otázku, kdo by měl předat genetický materiál v mužské polaritě. Genetické dispozice jsou pro budoucí inkarnovanou duši velmi důležité a může to být i důvod, proč duše budoucího dítěte čeká na vhodné inkarnační podmínky. Na pobytové terapii je tedy potřeba pochopit a vyčistit i tuto stránku.

baby with father

Magické rituály

Součástí pobytové terapie jsou různorodé rituály a ceremonie směřující k přivolání dítěte. Co je vlastně rituál? Je to soubor úkonů za určitým záměrem. Jedná se o magii myšlenky, slova, pohybu a emocí, přičemž rituály probíhají v souladu s astronomickými vlivy jako jsou fáze měsíce, postavení hvězd a při příležitosti slovanských svátků. Na Malé Atlantidě máme k dispozici mnohé rituální techniky, které jsou zaměřeny na plodnost. 

Denní program

Na farmě Malá Atlantida se účastnice podílí na běžném denním životě farmy, což zahrnuje péči o domácí zvířata, ošetřování rostlin, vaření a běžné domácí práce. Tyto činnosti jsou součástí terapie a souvisí s odlišným stylem života, než na jaký jsou ženy žijící ve městech zvyklé. Na vlastní terapii plodnosti jsou vyhrazeny dvě hodiny dopoledne, dvě hodiny odpoledne a večery, kdy většinou probíhají rituální obřady. V okolí jsou možné procházky v přírodě, cyklistika, sběr hub a bylinek. V létě probíhají vodní a sluneční naturistické koupele. Ve volném čase jsou k dispozici knihy, společenské hry a rozličné sportovní aktivity.

Ubytování

Ubytování je v části zrekonstruované hospodářské budovy, žena má k dispozici samostaný pokoj. Pokud se pobytové terapie účastní dvě nebo tři ženy současně, jsou ubytovány ve stejném pokoji. Koupelna a kuchyň jsou společné, společné je i stravování. Je potřeba počítat s tím, že soukromí v rámci budovy je omezeno vzhledem k tomu, že většina aktivit probíhá společně. Hospodářská budova se nalézá na samém kraji obce, pozemky jsou oploceny a je zajištěna intimita a diskrétnost.

Kdo vede terapii

Odboré vedení terapeutického pobytu, teorii, praxi a ceremonie vedou Shanti a Liběna. Shanti má dlouholeté zkušenosti s esoterickými směry a je hlavní protagonista Hovorů z Malé Atlantidy na Svobodném vysílači. Liběna pracuje jako sexuální kněžka. Oba praktikují sexuální magii - práci s energetickými poli a mají v tomto oboru několikaleté zkušenosti. Informace o problematice sexuální energie, plodnosti a poslání ženy - bohyně jsme čerpali z literatury, článků a přednášek našich i zahraničních autorů a především z univerzálního informačního pole během meditací. Zdroj informací jsme získali také z channeligových spojení.

Po dobu pobytové terapie je základem vybudování vzájemné důvěry a my se zasadíme o to, abychom důvěru příchozích žen nezklamali.

baby prenatal

Rozpis terapeutických rituálních pobytů

Kontinuální měsíční rituál (1 x 30)

Třicetidenní nepřerušovaný pobyt na farmě Malá Atlantida je nejvhodnětší varianta pobytu. Tato dlouhodobá terapie nejlépe nastartuje ozdravé procesy těla i ducha, zajistí mentální odpoutání od každodenních starostí a nastaví odlišný životní rytmus. 

 

Série čtyř týdenních terapeutických pobytů (4 x 7)

Jako alternativa měsíčního terapeutického pobytu lze nastavit čtyři týdenní pobyty, které by po sobě měly následovat s pauzou nejdéle jeden měsíc. V přestávkách mezi jednotlivými pobyty je nezbytné praktikovat cvičení i v běžném životě, aby se nepřerušila kontinualita a dostavil se žádoucí výsledek. Pokud se dílo zadaří a žena v mezidobí otěhotní, nemusí logicky další pobyty absolvovat.

 

Série 21 dvoudenních terapeutických pobytů (21 x 2)

Výhodou rozložení terapie do více dvoudenních pobytů je, že u některých žen se výsledek může dostavit například už po třetím pobytu a na další návštěvu může přijet šťastná maminka ukázat těhotenský test. Nevýhodou jsou neustálé změny energetického prostředí, kterým se musí organismus přizpůsobovat a stojí ho to dost energie. 

Samozřejmě i v tomto případě se vyžaduje individuální práce na sobě i během přestávek mezi pobyty.

Termíny

Termíny pobytů nejsou přesně stanoveny, ale přizpůsobujeme je časovým možnostem zájemkyň. V přihlášce uveďte vaše časové možnosti, které se budeme snažit respektovat.

 

Co když neotěhotním

Ano, i to se může stát. Nikomu nic neslibujeme ani nezaručujeme. Poskytujeme pouze vedení při práci sama na sobě a předkládáme techniky upevnění zdraví a harmonizace organismu. Nabízíme zdravé prostředí, vlídné zacházení a dlouhodobé přátelství. U nás poznáte zcela jiný životní styl a získáte nový pohled na vlastní život a pochopení souvislostí. U některé ženy může dojít k poznání, že pro těhoteství ještě nenastal ten správný čas nebo stávající partner není jako otec vhodný. Pokud výsledkem bude poznání vlastního já, pochopení věcí a přijetí sebe sama, bude to pro nás stejně důležité jako zázrak početí. 

Předkládáme osmiminutové video - vývoj plodu od početí do zrození. Velmi pěkné.