Nejbližší termín setkání na Malé Atlantidě 18.-20.5. 2018

Sbírka na xenonovou terapii

Jak jsme psali v článku Xenonová terapie - recenze, máme velmi dobré zkušenosti s inhalací xenonu, kterou jsme absolvovali u Šárky Hanak. Zkušenosti jsme prezentovali také v rozhlasovém vysílání na Svobodném vysílači. Na základě těchto prezentací dostáváme i zpětné vazby od ostatních lidí, kteří terapii absolvovali. Z nich vyplývá, že většina bytostí pociťuje pozitivní výsledky jak na fyzické tak na mentální rovině. Zároveň máme informace, že je o terapii velký zájem a existuje pořadník na dva měsíce dopředu. To nás inspirovalo k tomu, nabídnout podobnou službu i u nás na Malé Atlantidě.

Na zprovoznění xenonového přístroje nám ještě chybí část finančních prostředků. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku. Kdo by chtěl přispět jakoukoliv částkou na pořízení a provoz xenonové terapie, nechť se ozve Shantimu na tel. 721783130 nebo Liběně na 603477546.

Každý dobrovolný přispěvovatel bude mít u nás xenonovou terapii za 50% ceny a to do výše částky, kterou věnoval. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí a doufáme, že terapie přinese prospěch mnoha lidem.

Do 8.5.2018 jsme obdrželi tyto příspěvky:

Věra 1000,-
Hana 2000,-
V. 1000,-
Jaromír 5000,-
Hedvika 1500,-
Miloš 2000,-
Vlastní zdroje 8000,-

 

Momentálně chybí na pořízení přístroje na terapii inertními plyny 39000,- Kč.

S pokorou děkujeme všem dárcům a doufáme, že v nejbližší době budeme moci terapii spustit. Sledujte naše stránky.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

KB 19-5512020227/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno nebo přezdívku.

Podrobně o terapii inertními plyny na Malé Atlantidě ZDE