Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Seminární turistika - tantra

Tento článek je komentářem k článku 

Moje zkušenost s kurzy tantry.Otřesná pravda, kterou vám na letáčku neřeknou

Když jsem si přečetla tento článek, první, co mi bliklo hlavou je TROLL. Pak jsem ale sama sobě řekla: Liběno, nesuď, protože autorka ten článek napsala v souladu se svým postojem, zkušenostmi a současnou duchovní úrovní. Takže za ten rozbor tantrického kurzu děkuji. Co z přečteného vyplynulo? Pochopila jsem to tak, že autorka v určité životní fázi svého hledání narazila na duchovní směr zvaný tantra. Zřejmě jí to nějak oslovilo, takže se rozhodla tento kurz na pokračování absolvovat. Určitě tam nejela jako úplný neználek, ale něco si o tantře nejdříve přečetla, nastudovala, případně se s někým poradila. Pravděpodobně se snažila získat informace i od nějaké osoby, která již tento tantrický seminář absolvovala. Jenže tady je malý zádrhel a to v tom, že absolventi těchto kurzů jsou vázáni mlčením. Každopádně autorka nějaké informace o tantře měla a musela tudíž vědět, že tantra není o koukání do očí, ale že se tam pracuje s tělesnými prožitky. Tyto prožitky je potřeba získat na fyzické úrovni. Ano, je pravda, že vysocí tantrikové si umí tyto prožitky vyvolat na mentální úrovni a dokonce jsou schopni prožít mentální bezdotykový orgasmus. Jenže jak se dostali na takovou úroveň? Tak, že nejdříve ty prožitky museli mít na fyzické rovině. Ve 3D realitě to tak prostě je. Narodili jsme se do tohoto hmotného časoprostoru proto, abychom získali fyzické zkušenosti.

Jak jsem pochopila z uvedeného článku, autorka v určité fázi semináře měla pocit, že cvičení, která navrhoval lektor, přesahují hranici toho, co je ona schopna akceptovat. Konkrétně jí vadila nahota, dotyky a střídání partnerů. To je ale princip práce se sexuálními energetickými poli. Každý z těchto úkonů má specifický význam.

Nahota - nahé tělo je přirozený stav člověka, nazí jsme se narodili a nazí z tohoto světa odejdeme. Pocit studu je program, který jsme obdrželi již v našem dětství a neseme si ho sebou stále. Co je stud? Proč nechceme ukazovat svoje tělo? Máme snad o něm pochybnosti? Nemáme svoje tělo dostatečně rádi? Na tantrickém semináři je stud docela tristní postoj, neboť přes svetr se těžko dostaneme k fyzickým prožitkům.

Dotyky - všichni máme rádi, když se nás někdo dotýká. V tantře mají dotyky zásadní význam, protože stimulují určitá místa na těle, erotogenní zóny a to pak v nás vyvolává pocity libosti až rozkoše. Jenže my rozlišujeme, kdo se nás má dotýkat. To je v pořádku. Není potřeba, aby se nás dotýkal někdo jiný, můžeme se dotýkat sami sebe. Ale ve skupinové práci se jedná o velmi silné prožitky, vzájemné předávání energetických polí, a to to hlavně jde.

Střídání partnerů - autorka článku píše, že jejich lektor jim vysvětlil, že je to o nevlastnění. S tím se musím plně ztotožnit. Na seminář přijely páry, které se během doby intimně stýkali s ostatními účastníky. Jeden muž to prý neustál a odjel, když partnerka souložila s jiným mužem. Otázka je, proč to neustál. Myslel si, že partnerka je jeho majetek? Cítil, že mu partnerka ubližuje, že ho ponižuje, že je mu nevěrná? To má spíš problém on, ne jeho partnerka. Já bych se na jeho místě sama sebe zeptala: Co mohu já zlepšit sama na sobě, aby partnerka vyhledávala moji společnost a ne cizí? Co ona u mě nemá, že to hledá jinde? Jak se já mohu změnit a chci se vůbec změnit? Proč jí nedopřeju ty prožitky, i když nejsou zrovna se mnou? Miluju partnerku BEZPODMÍNEČNĚ? To znamená miluju ji i v náruči někoho jiného?

Podle mého názoru je kurz tantry ideální příležitost na prověření životnosti mého vztahu. Kurz je nabitý zážitky a dalo by se říci i extrémními situacemi, které jak známo prověří pevnost vztahů.

Manipulace - dále autorka článku měla neodbytný pocit, že je manipulována lektorem, který nastavoval takové situace, kdy pracovalo kolektivní vědomí účastníků a ti se dříve nebo později přizpůsobili nastaveným pravidlům kurzu. Čili se tam vytvořilo kolektivní morfogenetické pole, které ovládlo myšlení a jednání účastníků. To byl podle mě záměr lektora, aby účatníci pocítili vibraci určitých energií a doslova se v těchto erotických energiích koupali. Autorka to nazvala manipulací. Já to nazývám sladění bytostí na stejnou jemnohmotnou vibrační úroveň. Autorka do těchto energií nezapadla a měla by se ptát proč. Takoví lidé jsou noční můrou všech dobrých lektorů, protože energeticky naruší průběh semináře a v extrémních případech mohou celý kurz totálně rozhodit. V tomto případě je samozřejmě lepší, když takový seminář opustí, a dost mě překvapilo, proč to autorka článku neudělala.

Čištění - první část tantrického kurzu byla o čištění a povídání si. Naprosto souhlasím, že toto je první, co by každý, kdo chce pracovat s jakýmkoliv druhem sexuální (a nejenom) energie, měl učinit. Síla řízené sexuální energie je tak silná, že jedincům, kteří si nevyčistili energetické kanály, může spíše uškodit než pomoci. Musíme si uvědomit, že se zde pracuje s nejsilnější tvůrčí silou Vesmíru (projevená skrze fyzickou lidskou sexualitu), zvedání kundalini a vysokými vibracemi. Na druhou stranu se divím, že to lektor ustál, protože při tantrické práci vybíhají na povrch nezpracované bloky a traumata. (To byly ty zvuky, které autorka slyšela při praktických cvičeních.) V jistém smyslu musím před lektorem smeknout, protože když má na starosti šedesát lidí, z nichž každý má nějakého kostlivce ve skříni a vše vyplouvá na povrch, tak víte, kolik tam lítá ve vzduchu kostlivců?

Deprese - autorka podotkla, že někteří účastníci přijeli na kurz v depresích a ve stejných depresích byli i na konci posledního semináře za rok a půl. Já vidím problém v tom, že lidi spoléhali, že jim seminář vyřeší jejich problémy, bez toho, aniž by se museli  běžném životě o to nějak přičinit. Zajímalo by mě, kdo z účastníků praktikuje naučené techniky každodenní prací na sobě. Kdo z nich ŽIJE tu cestu, kterou si zvolili? Pokud to nežijí, nejen že nemohou očekávat nějaké pozitivní změny ve svém životě, ale navíc jsou to vyhozené peníze pouze za jednorázový zážitek. A to je hlavní problém seminářové turistiky. Lidé stále hledají, že pro samé hledání zapomínají na sobě pracovat. Hledají inspirace na různých seminářích a za to hledání si platí penězi.

Finance - autorka se o účastních vyjádřila jako o esoterické smetánce, protože si mohou dovolit jezdit na drahé kurzy zahraničních lektorů. Nesoudím, zda to dělal lektor špatně nebo dobře, zda si to finanční ohodnocení zasloužil či ne. Nebyla jsem na tom kurzu a mohu vycházet jen z uvedeného článku, z komentářů pod ním, a z útržků osobních rozhovorů s těmi, kteří se takových seminářů zúčastnili. Jenže, jak jsem již podotkla, účastníci jsou vázáni mlčením, čili nikdo přesně do detailu nepopíše, co se na takových kurzech děje.

Lektor jistě prošel nějakým učením, zasvěcením a zdá se, že si vše, co učí, odžil. Lidi za ním jezdí, protože je známý, je to ikona, má spoustu certifikátů, ocásky před a za jménem, a účast na takovém semináři je pro někoho spíše prestižní záležitost. Tím nechci říct, že by se na takové kurzy jezdit nemělo. Naopak, je to velmi silná inspirace k vlastní práci. Někteří esoterici s oblibou říkají, že není potřeba mít žádné guruy, že všechno máme v sobě, stačí hledat. S tím mohu souhlasit jen do určité míry, neboť nyní je vypjatá doba a blíží se období konvergence, neboli splynutí s vyšší vibrační rovinou 5D. Planeta a lidstvo se vbrzku chystají postoupit na evolučním žebříčku. Lidé to cítí a snaží se na sobě co nejrychleji a nejefektivněji duchovně pracovat. A vědomá sexualita je bezkonkurenčně nejrychlejší cesta k duchovnímu rozvoji. A skupinová vědomá sexualita účinky mnohonásobně zvyšuje. Proto nemám nic proti tomu, když lidé na takovéto kurzy jezdí a jsem si vědoma toho, že práci lektora je potřeba finančně ocenit.

Za normálních okolností nepíšu komentáře k článkům, ale v tomto případě jsem měla potřebu se vyjádřit, neboť s vědomou sexualitou pracuji. Nebyla jsem na žádném semináři ani kurzu tohoto typu. Techniky práce se sexualitou jsem získala napojením se na univerzální vědomí, formou channelingů s vyššími bytostmi a také otevřením svých rodových linií. Je to práce trochu odlišná, než učí tantra, je to mnohem silnější a intenzivnější. Ráda bych to i někoho naučila, kdo by o to stál, avšak nemám certifikát od peruánských šamanů, ani lektorské zkoušky. Ale pokud by někdo přijel, určitě bych si kurz nechala zaplatit, protože dostat se k takovým informacím mě stálo 7 let intenzivní práce na sobě, boj s egem a někdy i bolest a slzy. Dala jsem do toho vše a stalo se to mým žitím. Mým životním naplněním.