Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Sethovy promluvy

Úvodní slovo

Do tohoto oddílu jsme vložili nejzajímavější pasáže z knihy Sethovy promluvy. Kniha vznikla ze zápisků channelingů, které vedla entita zvaná Seth s Jane Roberts. 

Seth je nehmotná osobnost a jeho materiály pojednávají o záležitostech, jako je pravá podstata světa, času a reality, řeší otázky Boha, vesmíru, zdraví a reinkarnace. 

"Pravda, kterou vám sděluji, je opakována již po staletí, znovu a znovu. Doufám, že vám objasním to, co bylo po léta zkreslováno. Nabízím vám svou originální interpretaci, protože žádné poznání neexistuje samo o sobě. Každá informace je vlastně interpretace pravdy osobností, která ji nese a předává. Odhalím vám realitu takovou, jak ji znám v několika vrstvách a dimenzích. "

psych20