Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Směnný systém na Malé Atlantidě

tady se žije jinak

experimentální směnný systém

Na Malé Atlantidě máme vlastní "peníze", jejichž hodnota je vyjádřena žetony se znakem českého lva. Článek o posvátném českém lvu ZDE. Tento žeton nazýváme LVÍČEK. Lvíčci se používají pouze na Malé Atlantidě a dají se zde vydělat, směnit nebo utratit za službu či zboží. Celý systém je navržen tak, aby byl zábavný, hravý a aby nás naučil přemýšlet jinak o oceňování lidské práce.lvíček

princip ocenění

Na Malé Atlantidě neexistují žádné ceníky, hodnota určité služby nebo výrobku je formou dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Neptáme se tedy "kolik to stojí?", nýbrž "na kolik si to ceníš?". Příklad: Na Malé Atlantidě probíhá přednáška o historii Slovanů. Přednášející na konci vystoupení vyzve publikum, aby ocenili jeho přednášku a vhodili do připravené kasičky každý tolik lvíčků, na kolik si cení jeho přednášku. Pro některého posluchače to byla velmi přínosná přednáška, dozvěděl se mnoho pro něj užitečných informací, a proto vhodí do kasičky tři lvíčky. Jiný účastník má raději odlišný způsob prezentace informací a očekával poněkud jiné zaměření přednášky, ale přesto se rozhodl ocenit vědomosti přednášejícího a vhodil do kasičky jednoho lvíčka. Další konkrétní příklady jsou uvedeny v dolní části této stránky.

lvíček

jak lze získat lvíčky

 • Směnou za oficiální českou korunu
 • Pracovní činností na Malé Atlantidě
 • Směňováním mezi Atlanťany

Směna za českou korunu

Přepočet je sto českých korun za jednoho lvíčka (100:1). Proč jsme stanovili právě takovýto kurz? Jedním důvodem byla jednoduchost - dobře se to počítá. Dalším důvodem je samozřejmě množství žetonů, které u sebe Atlanťané nosí. Pokud by byl kurz 1:1, museli bychom si vzít batohy. Ve své podstatě je ale jedno, jaký kurz je určen, protože zde jde o úplně něco jiného. Smyslem toho je naučit se vnímat práci druhého ne množstvím předem určené sumy peněz, ale jako individuální oboustranné ocenění této služby. Žeton se lvíčkem je k tomu jen prostředníkem.

Směna v praxi probíhá tak, že Atlanťan si u pokladníka vymění libovolnou částku, například 1000 Kč, za které obdrží 10 lvíčků. Ty může během celého pobytu utrácet za zboží a služby. Lvíčky lze směňovat pouze jednostranně, to znamená, že lvíčci se zpětně neproměňují na oficiální českou měnu. Lvíčky lze utratit při jakémkoliv budoucím pobytu na Malé Atlantidě.

pracovní činnosti na malé atlantidě

Lvíčky lze také získat protihodnotou za pracovní činnost vykonanou ve prospěch Atlanťanů či za práci v prostoru Malé Atlantidy. Může to být například pletí záhonků, hrabání sena, péče o domácí zvířata, sklízení a zpracovávání ovoce a zeleniny, průklesty, drobné rekonstrukční práce, zpracování palivového dřeva, hromadné vaření a mytí nádobí, přesazování rostlin a podobně. Toto je možnost pro ty osoby, kteří nechtějí příliš zasahovat do svých civilních rozpočtů. Za vykonanou práci zaplatí pokladník takový počet lvíčků, na kterém se obě strany dohodnou.

lvíček

Příklad - Eva

Eva přesázela 50 rostlin a trvalo jí to dvě hodiny. Pokladník se Evy zeptal, na kolik si cení svoji práci a Eva řekla, že na dva lvíčky. Dostala dva lvíčky, jedním přispěla na hudební produkci a druhý si schovala na večerní rituál. 

směňování mezi Atlanťany

Toto je nejsložitější část experimentálního směnného systému. Určili jsme totiž, že směnný systém lze provozovat i mezi jednotlivými účastníky pobytu na Malé Atlantidě, čili Atlanťany. Atlanťané si mohou mezi sebou vyměňovat zboží a služby formou žetonů - lvíčků. Je to jediná forma směnného obchodu, která podléhá určitým pravidlům. Především se zde smí nabízet pouze takové služby nebo výrobky, které souvisí s pozvedáním vědomí, alternativním způsobem života, se zlepšením zdraví, kultivací těla i ducha, dále jakékoliv umění, získávání alternativních informací a práce s energiemi. Připomínáme, že v areálu Malé Atlantidy se neplatí českou korunou. Je potřeba pochopit a přijmout, že setkávání na Malé Atlantidě není o vydělávání a shromažďování peněz, ale o výměně informací, zkušeností, vyzkoušení si nových duchovních technik, o získávání zážitků a nových přátelství. Systém lvíčků je ocenění práce toho druhého.

Příklady směnného obchodu mezi Atlanťany

Atlanťané mohou směňovat lvíčky na základě vzájemné dohody například poskytnutí masáže, akupresury, výklad karet, čtení z ruky, zdravotní a osobní konzultace, prodej mandal, výrobků z orgonitu, obrazy a jiná umělecká díla

lvíček

za co se dají lvíčci utratit 

Uvádíme příklady oceňovaných služeb a zboží, které můžete získat na Malé Atlantidě. U každé položky je pro představu uvedena hodnota, avšak cena není striktně daná, záleží vždy na tom, na kolik si obě strany obchodu službu ocení.

 • přespání v pokoji - 2 lvíčci
 • rozbití vlastního stanu na pozemku - 1 lvíček
 • oběd v případě, že nepřivezu vlastní potraviny - 1 lvíček
 • večeře (grilování) v případě, že nepřivezu vlastní potraviny - 2 lvíčci
 • přednáška Shantiho - 2 lvíčci
 • výuka jógy a relaxačních technik - 1 lvíček
 • výlet na kamenné řady a menhiry s výkladem - 1 lvíček
 • rituál splněných přání pod vedením mága - 1 lvíček
 • psychedelická seance - 3 lvíčky
 • byliny otevírající vědomí
 • med a medné výrobky
 • bio zelenina dle sezónní nabídky
 • křišťálové drúzy

 lvíček

smírčí soudce

Samozřejmě může nastat případ, že se dvě strany nedohodnou. Jedna strana si poskytnuté služby cení víc, než je druhá strana ochotna odměnit. V tomto krajním případě nastupuje smírčí soud. Svolají se všichni Atlanťané a obě strany sporu předstupují před smírčího soudce, kterým je mág Malé Atlantidy. Obě strany vyjádří svůj postoj k dané záležitosti. Poté si může vzít slovo kdokoliv z Atlanťanů a vyslovit svůj názor k věci. Poslední a rozhodující slovo má smírčí soudce a všichni ho musí respektovat.

morální kodex směnného obchodu

Vstupem do areálu Malá Atlantida se každá osoba stává Atlanťanem a zavazuje se dodržovat tento morální kodex směnného obchodu:

 • Vždy jednám čistě a poctivě
 • Respektuji a ctím názor a postoj druhého
 • Ego nechávám za branami Malé Atlantidy
 • Snažím se dohodnout oboustranně výhodný obchod (harmonie)
 • Na Malé Atlantidě je nedostupná česká koruna

Toto nejsou pravidla ani zákony, tudíž se nemohou nijak vymáhat. Nejde ani zabránit nepoctivému jednání některých jednotlivců a snaze o obohacování se na úkor druhých. Jediné, co v tomto případě lze udělat, je vytvořit tak vibračně vysoké prostředí, že pro nepoctivce zde bude takříkajíc nedýchatelná atmosféra.

 

záměr

Z výše napsaného vyplývá záměr tohoto experimentálního směnného systému. Principem celého alternativního obchodování je:

 • Naučit se úplně jinak přemýšlet o penězích
 • Platí zde princip oboustranného ocenění služby nebo předmětu
 • Naučit se kultivovanému vyjednávání
 • Stejné možnosti pro všechny sociální kategorie 

lvíček 

Příklady směnného obchodu:

Příklad 1 - JANA

Jana přijela strávit víkend na Malé Atlantidě. Protože ráda vaří, nabídla se, že uvaří oběd pro dalších dvacet osob, kteří se zde sešli. Oběd všem chutnal a svoji práci ocenila na 3 lvíčky, které jí pokladník vyplatil. Jana měla zájem o výborný domácí med z Malé Atlantidy a nabídla za 2kg medu 3 lvíčky, což bylo pokladníkem akceptováno a Jana si med odvezla domů.

Příklad 2 - rodina Dvořákova

Dvořákovi, kteří mají tříletou holčičku, si přijeli užít pobyt v přírodě. Mají rádi vůni sena a chtěli se zapojit do hrabání sena do kupiček. Za dvě hodiny měli vše shrabáno a přišli za pokladníkem s tím, že si cení svoji práci na dva lvíčky pro pana Dvořáka a dva lvíčky pro paní Dvořákovou, což jim bylo vyplaceno. Protože Dvořákovi milují dlouhé procházky a pro jejich dcerku by to bylo příliš náročné, dohodli se s paní Věrou, která má velmi ráda malé děti, že jim po dobu procházky holčičku pohlídá a dali jí za to dva lvíčky. Paní Věra si na konci pobytu odvezla z Malé Atlantidy bio zeleninu, za kterou zaplatila dva lvíčky. Dva lvíčky Dvořákům zbyly.

Příklad 3 - Honza

Honza přijel na Malou Atlantidu se záměrem relaxovat. Nechce se zapojit do žádné pracovní činnosti ani nepřivezl do společného využití žádné potraviny. Využil tedy možnosti kurzovního lístku Malé Atlantidy a vyměnil 2000 oficiálních českých korun za 20 lvíčků. Během pobytu si koupil oběd za 1 lvíčka, večeři za 2 lvíčky, dohodl si osobní čistící terapii za 5 lvíčků a za zbytek si nakoupil rostliny pro maminku.

Příklad 4 - Hedvika

Hedvika má dost komplikovaný osobní život, je esotericky zaměřená, je pracovitá a má ráda přírodu. Ráda by se účastnila různých kurzů a seminářů a setkávala se s podobnými lidmi jako je ona, ale z finančních důvodů si to nemůže dovolit. Proto se rozhodla přijet strávit víkend na Malou Atlantidu, o které slyšela, že se to tam dělá jinak. Ihned po příjezdu nabídla svou pomoc ve prosěch všech, vyplela záhon se salátem, umyla nádobí, nosila dřevo na oheň nebo hlídala děti. Za víkend si Hedvika "vydělala" 25 lvíčků, za které si dopřála masáž, osobního trenéra jógy, koupila si bylinky, tinktury, naučila se pěstovat zeleninu, odvezla si med a domácí marmelády a k tomu spoustu krásných zážitků a několik nových přátelství.

lvíček

na závěr

Někdo by mohl namítnout, že jediným, kdo z této akce získává ekvivalent českých korun, je komunita Malá Atlantida. To je pravda. Jsme si vědomi toho, že část lidí nebude chtít u nás pracovat a koruny si vymění za lvíčky. My jsme tomu rádi, protože za koruny nakoupíme materiál na zvelebení prostoru Malé Atlantidy, aby byla příjemným místem, kde se můžeme sdílet. A propos, kdokoliv se k nám může připojit a být stálým členem komunity. Morální kodex komunity ZDE