Setkání na Malé Atlantidě 18,.19.8.2018

Systémy realit

Všechny systémy reality jsou otevřené, existují souběžně a každý z nich podporuje všechny ostatní.

Rozvíjet vědomí znamená stále více si uvědomovat další materializace své vlastní identity. Pravděpodobná já tak dostávají do povědomí ostatní pravděpodobná já. Uvědomují si, že všechna jsou možnými a stejně platnými projevy vaší pravé totožnosti. Vytváříte a vnímáte myšlenky, ale nejste nuceni realizovat neuskutečněné pravděpodobné události, které k vám přichází od jiných pravděpodobných já. Existuje přirozená přitažlivost mezi vaším a ostatními pravděpodobnými já. Díky elektromagnetickému spojení dochází k souběžnému výdeji energie. Tím mám na mysli energii, kterou simultánně vydávají vaše a ostatní pravděpodobná já na jiných rovinách reality. Tato psychická spojení se projevují v emocích a ve snech.

Stejně hloupé je lpět na strachu z nemoci nebo katastrofy. Tak pouze rozhazujete negativní sítě pravděpodobností, které by se jinak nemusely objevit. Máte teoreticky schopnost změnit vlastní minulost, protože to není čas, co vás od ní dělí, ale pravděpodobnosti.

Musíte si však uvědomit, že každá duševní aktivita se stává realitou, za kterou nesete odpovědnost. Tomu se nevyhnete v žádném systému reality. Pokud věříte v ďábla, vytvoříte si ho a stane se pro vás opravdu skutečný. Stejně jako pro ostatní, kdo v ďábla věří.

Všechny představy vznikají ze strachu. Ďábel je vlastně kolektivní promítnutí zla. Kolektivní proto, že se na něm podílí více lidí. Zlo je však omezeno, protože někteří lidé tuto myšlenku odmítají.

psych23